Les renovables, primera font en el mix elèctric espanyol

Sostenible.cat

30/03/2011 - 00:00
Per primer cop les renovables representen la primera font de generació d'electricitat a Espanya. Aquesta dada s'ha donat a conèixer durant presentació anual  a Madrid del Balanç Energètic de l'any 2010 i les perspectives del 2011, organitzada pel Club Español de la Energía. Augmenta la quota de les renovables en el consum d'energia final, i especialment en el mix elèctric. Aquestes dades són en part fruit d'un any hidràulic i eòlic excepcional, però també indiquen una progressió constant que acosta el pes de les renovables als objectius marcats pel govern espanyol de cara al 2020.

Ignacio Galán, president del Club Español de la Energía ha confirmat que, més enllà de les conjuntures especialment favorables com la de 2010, "la producció de les renovables s'ha multiplicat per 4,5 en els darrers 8 anys". Galán ha parlat d'un 13,6% de participació d'aquestes fonts en el consum d'energia final i d'un 35% en l'electricitat. Aquest darrer percentatge, segons altres participants en l'acte com el secretari general d'Energia, Fabrizio Hernández, o el sotsdirector general de Planificació Energètica i Seguiment Francisco Maciá, se situaria en el 32,6%. En qualsevol cas, la xifra continua sent important perquè revela una tendència creixent. Seguirien per ordre d'importància en el mix: el gas natural, amb un 32% i la nuclear, amb un 20,6%.

Conseqüències: menys emissions i dependència
Un primer efecte positiu de l'augment del pes de les renovables és la reducció de les emissions d'efecte hivernacle.  Pel que fa concretament al CO2 per GWh, segons Fabrizio Hernández, les emissions van baixar un 20% el 2010, una dada que se situa a prop dels objectius de la Comissió d'Energia del Congrés per al 2020.

Una altra conseqüència és la disminució de la dependència energètica de l'exterior. Cal recordar que la importació de petroli és un dels factors més importants en el desequilibri de la balança comercial. Segons Hernández, "el grau d'autoabastiment energètic d'Espanya es va situar en un 25,9% l'any 2010, tres punts per sobre de l'any anterior".

Contrapunt: creix la intensitat energètica
La intensitat energètica mostra  la quantitat d'energia que fa falta per produir riquesa i és un indicador fonamental del grau d'eficiència en un país. Aquest paràmetre, segons s'ha posat de relleu en la presentació del Balanç, no mostra una evolució positiva. Segons Francisco Macià, "després de 6 anys de disminució, la intensitat energètica va tornar a créixer el 2010". Aquest augment es va situar en el 2,4%, una dada significativa després de la caiguda de més de l'11% que havia experimentat la xifra entre 2005 i 2010. La baixada de la intensitat energètica en aquest període va ser deguda en bona part a la reducció del pes de la indústria respecte al sector serveis. El 2010 va passar el contrari.

Combustibles fòssil
Alfredo Barrios
, president de la Asociación Española de Productos Petrolíferos, ha confirmat la caiguda de la demanda de petroli a l'Estat per tercer any consecutiu i ha destacat l'esforç que es fa en la indústria del refinament per millorar l'eficiència i la netedat dels derivats del cru. El consum de petroli es va incrementar un 3% arreu del món el 2010 però a Europa va baixar unes dècimes.

 Victorino Alonso, president de Carbunión, per la seva banda, ha defensat la utilització de carbó autòcton per assegurar el subministrament. El carbó té un pes estimat del 8% en el mix elèctric.

Pel que fa al gas, Antoni Peris, president de Sedigas, ha assenyalat que "l'evolució del consum de gas el 2010 ha anat paral·lela a la del PIB i ha baixat un 0,3%" Peris ha augurat un creixement del gas natural el 2011 amb una previsió de l'augment de la demanda d'un 1,6% respecte al 2010, una tendència -ha dit- que també es produeix a nivell mundial. Com a prova de la bona salut del sector ha destacat les grans inversions fetes els darrers anys i en especial l'entrada en funcionament en breu d'un nou gasoducte marí entre Algèria i Espanya.

El futur: plans del govern
Alfonso Bertrán,
director general de l'IDAE, ha exposat els plans del govern per afavorir encara més la presència de les renovables a través de la planificació amb el PER per al període 2011-2020. També per al mateix període l'executiu prepara un pla d'acció per a l'eficiència i altres legislacions i iniciatives en àmbits clau com mobilitat (vehicles elèctrics) i edificació. En aquest darrer àmbit es revisarà el Codi Tècnic de l'Edificació el 2012 per adaptar-lo a les noves exigències de la Unió Europea.

 

 

Relacionats

Article

El títol premia les construccions que mantenen un compromís amb la sostenibilitat, mitjançant l’eficiència energètica i el baix impacte ambiental. Leed és l'acrònim en anglès de Lideratge en Energia i Disseny Ambiental, és el reconeixement que es dóna, des de l’US Green Building Council, a aquells edificis que s’adapten al disseny sostenible i a l’eficiència energètica. En el cas del Camp del Ferro, s'ha rebut en la categoria més alta, Leed Gold.

Notícia

El Govern modificarà el Decret de les renovables aquesta tardor, després d’una ronda de contactes amb tots els sectors afectats pel desplegament de l’eòlica i solar. El nou Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural posarà un sostre comarcal d’instal·lacions per protegir el conreu i repartir el nombre els parcs energètics per tot el país.

Article

Aquesta infografia recull informació quantitativa de l’evolució del nombre d'instal·lacions i potència de les instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic col·lectives i individuals dels últims 2 anys. També es mostra la seva distribució segon el rang de potència instal·lada, i el rànquing de províncies i comarques amb més fotovoltaica d’autoconsum, per nombre d’instal·lacions i potència.

Butlletí