Les PIMES catalanes encara poden estalviar 1.000 milions d’euros a la factura energètica

Redacció
05/03/2015

Les petites i mitjanes empreses catalanes tenen potencial per estalviar encara el 26,6% de l'energia que consumeixen si implementen mesures d'eficiència, la qual cosa suposaria un estalvi econòmic de quasi 1.000 milions d'euros. Aquesta és una de les principals conclusions de la 8ª Edició de l'Estudi d'Eficiència Energètica de les Pimes, que han presentat aquest 5 de març a Barcelona, en el marc del Dia Mundial de l'Eficiència Energètica, el Director de Mercat de Pimes de GAS NATURAL FENOSA, Vicente Gramuntell, i el Director d'Innovació i Desenvolupament de Serveis Energètics de la companyia, Ramón Silva.

L'Estudi, elaborat a través d'entrevistes a més de 350 pimes de Catalunya, constata l'esforç que, durant els darrers anys, han realitzat les empreses en matèria d'eficiència energètica i apunta en quina direcció han de treballar per reduir la seva despesa. D'aquest potencial d'estalvi del 26,6%, 11,2 punts percentuals, correspon a il·luminació, mentre que la resta, 15,4 punts percentuals, està relacionada amb els altres consums energètics de les pimes.

L'Índex d'Eficiència Energètica (IEE), inclòs a l'Estudi i que mesura el comportament global de les pimes en aquest camp, arriba en aquesta edició de 2015 als 5,5 punts sobre 10, davant dels 4,6 punts registrats a l'edició anterior, de 2013. Aquest increment important s'explica en part pels canvis metodològics realitzats a l'Índex. En qualsevol cas, es constata una clara tendència de millora al llarg dels darrers anys.

Per sectors d'activitat i mida de l'empresa
A l'Edició de 2015, tots els sectors d'activitat de les pimes milloren la seva eficiència i el que presenta un índex més alt és l'hostaleria (5,9 punts). Tot i així, el sector que té un major potencial d'estalvi és el Comerç (28,71%), mentre que la Indústria és el que en té menys (11,97%).

El sector hoteler, un dels tradicionalment més actius en l'aplicació de mesures d'eficiència energètica, disposa d'un potencial del 24,88%. Segons les dades de l'Estudi, el 66% dels establiments enquestats realitza un control per identificar excessos de consum; un 49% van realitzar a l'últim any alguna optimització de la seva tarifa energètica o bé una adequació de potència i, finalment, un 6,1% va intentar participar en algun programa o subvenció relacionada amb l'eficiència energètica els darrers tres anys.

Per bé que l'índex és molt semblant per totes les mides d'empresa, s'aprecia un lleu increment de l'eficiència, a mesura que augmenta el nombre d'empleats. Així, les pimes més grans, de més de 50 treballadors, són les que presenten una millor puntuació (5,9).

L'Estudi analitza tres grans àrees en la relació de les pimes amb l'energia: Control Energètic, Cultura Energètica i Equipament. De les tres, es l'equipament el que obté una major puntuació i el que centra els esforços de les pimes.

Dades per comunitats autònomes
Al conjunt d'Espanya, l'Índex d'Eficiència Energètica ha estat en aquesta edició de 5,6 punts. L'estalvi energètic possible seria del 26%, la qual cosa comportaria deixar de fer una despesa econòmica de fins a 4.400 milions d'euros.

Els Índexs d'Eficiència Energètica de les comunitats autònomes participants a l'estudi són bastant homogenis, tot i que s'aprecien algunes diferències segons el pes dels diferents sectors d'activitat.

Totes les CCAA milloren la seva puntuació respecte a l'edició anterior; els increments més destacats es produeixen a Cantàbria (1,6 punts), Canàries (1,36 punts) y Andalusia (1,25 punts).

Por sobre de la mitjana espanyola de 5,6 punts se situen: Cantàbria (6,3), Canàries (6,2), Comunitat Valenciana (5,9), Andalusia (5,8), Balears (5,8), Aragó (5,7), Astúries (5,7), Castella i Lleó (5,7) i Galícia (5,7).

A la mitjana del conjunt d'Espanya hi són Navarra i el País Basc. I, lleugerament per sota de la mitjana, es situen Catalunya (5,5), Extremadura (5,5), Múrcia (5,4), Castella-La Manxa (5,3), Comunitat de Madrid (5,3) i la Rioja (5,3).

Cal destacar que l'estudi ha estat finançat per GAS NATURAL FENOSA. La companyia va posar en funcionament el 2010 la web www.empresaeficiente.com amb l'objectiu d'assessorar les empreses i ser la seva pàgina de referència per resoldre tots els seus dubtes i adquirir coneixements sobre l'ús de l'energia. Totes les empreses poden completar a la web el seu propi Índex de l'Eficiència Energètica i descobrir el potencial d'estalvi energètica del seu negoci.

 

Etiquetes: 
AdjuntMida
Image icon reaumur.jpg579.43 KB

Relacionats

Butlletí