Les llars de Sabadell que utilitzen els comptadors intel·ligents estalvien prop d’un 11% d'energia

Font: Ajuntament de Sabadell
17/10/2011 - 00:00

La campanya d'estalvi energètic dels comptadors intel·ligents, desenvolupada a la zona oest de la ciutat de Sabadell, ha donat com a resultat un estalvi mitjà d'un 10,7% del consum d'electricitat a les 22 llars participants. Es tracta d'una campanya pionera a escala estatal, que ha estat guardonada per la Comissió Europea com a finalista dels Managenergy Awards 2011.

Tal i com ha comentat Ricard Estrada, regidor de Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes: "Es tracta d'un estalvi que incideix també en la despesa familiar. Les famílies tenen una despesa d'uns 450-500 euros a l'any i després de l'ús dels comptadors intel·ligents, s'estalvien uns 45-50 euros cada any". Estrada ha destacat també "l'element important de coeducació familiar. Un projecte que, a més, ha estat valorat positivament per la Unió Europea".

Aquestes 22 famílies, inscrites de forma voluntària, han disposat d'un comptador intel·ligent cedit durant 6 mesos, que aporta informació instantània en consum en kWh, euros i tones de CO2. Els participants, que fan un seguit d'activitats pràctiques per detectar consums ocults, identificar els aparells que més consumeixen, han d'establir un pla d'acció concret per reduir el seu propi consum i la seva factura elèctrica.

El comptador ajuda a detectar pics de consum i a identificar millores a aplicar, com el canvi de bombetes per altres de més eficients, a optimitzar l'ús del forn o a comprar regletes que redueixen els consums ocults d'standby i aparells que no es fan servir.

L'estalvi aconseguit s'ha obtingut comparant el consum mitjà per participant segons les factures d'electricitat de 2010 i el comptador intel·ligent per 2011. Es detecta una reducció del consum elèctric i, per extensió, de les emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle del 10,7%.

Si aquest valor es generalitza per al conjunt de participants de la campanya (58 persones residents en 22 llars) i, alhora, les dades obtingudes es fan extensibles a tot un any, s'estima que la reducció d'emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle associada a la campanya seria de 2.947 kg de CO2 equivalent.

En el perfil de les llars participants hi predominen els habitatges plurifamiliars, amb una superfície menor a 150 m2, amb un interval de 2 a 4 habitants, una potència contractada menor a 6 kW. Els patrons de consum al llarg del dia indiquen que aquest es produeix bàsicament entre les 8 i les 23 h amb pics que coincideixen en els moments dels àpats (aproximadament 8, 14 i 21 h).

Tercera fase
L'Ajuntament de Sabadell té previst donar continuïtat a la campanya en una tercera fase a la zona nord de la ciutat, a partir del mes d'octubre d'aquest any. La campanya cedeix un comptador intel·ligent (mesurador instantani d'energia elèctrica) durant sis mesos de forma gratuïta, acompanyat d'un programari específic per millorar el consum elèctric i reduir la factura. El comptador és instal·lat per personal acreditat de l'Ajuntament. L'àrea d'aplicació de la campanya serà als barris de la Roureda, Sant Julià, Can Deu, la Plana del Pintor, el Torrent del Capellà, Torreguitart i Can Puiggener.

Teniu més informació del projecte aquí

Relacionats

Notícia

Sabadell acollirà els propers 1 i 2 de juny la primera Fira del Llibre ecoeditat, una fira organitzada per l’Institut de l’ecoedició que pretén visibilitzar aquells llibres que, tant pel contingut com pel continent, miren de respectar l’entorn.

Acte
01/06/2024 - 00:00
Plaça Doctor Robert, Sabadell
Notícia

Comencen les obres per canalitzar i potabilitzar aigües del subsòl i que Sabadell avanci en la seva adaptació al canvi climàtic.

Butlletí