Les llars catalanes reduirien la seva factura energètica en 224 milions amb mesures d'eficiència

Font: GAS NATURAL FENOSA
04/04/2012 - 00:00
El potencial d'estalvi energètic de les llars catalanes és del 7,95% de la seva factura, equivalent a un total de 224 milions d'euros. Aquesta és la valoració de la setena edició de l'Índex d'Eficiència Energètica presentat per GAS NATURAL FENOSA. 

L'energia que es podria estalviar, 205.000 tones equivalents de petroli, és similar a la que consumeixen 6,5 milions de televisors encesos durant un any, o al cost anual de la cistella de la compra de 33.000 famílies.

Un millor ús de l'energia podria, a més, estalviar l'emissió a l'atmosfera de 547.000 tones de diòxid de carboni (CO2), una quantitat equivalent a la que evitarien 43,7 milions d'arbres en una zona tropical o a la que emetria un avió en 6.644 hores de vol (116 voltes al món).

Referència a la medició dels hàbits de consum
El baròmetre de GAS NATURAL FENOSA, que s'elabora des del 2004, s'ha convertit en una referència en la medició dels hàbits de consum d'energia a Espanya. Aquest estudi analitza els hàbits que impliquen un esforç petit, però que suposen un important estalvi per a les famílies. Els resultats s'obtenen a partir de les 3.800 enquestes (400 a Catalunya), realitzades entre novembre i desembre, que pregunten sobre quatre aspectes diferents: cultura energètica, manteniment, control energètic i equipament.

L'Índex d'Eficiència Energètica va marcar l'any 2011 a Catalunya una puntuació de 6,82, xifra que presenta un lleuger avenç respecte a l'any anterior (6,74). Aquesta millora consolida la tendència positiva després de l'estancament de l'any 2009. En relació al primer estudi de l'any 2004, l'Índex ha experimentat una millora del 10,35%.

El director de Solucions i Serveis Energètics de GAS NATURAL FENOSA, i màxim responsable del Centre d'Eficiència Energètica, Josep Codorniu, ha valorat el creixement registrat respecte a l'any anterior. En qualsevol cas, aquest avanç no reflexa el fet que el 55% de les persones consultades considerin que l'estalvi d'energia és "més important" que abans que es produís la crisi.

Tot i el context econòmic, la principal motivació dels enquestats a  l'hora d'adoptar mesures d'eficiència energètica segueix sent la convicció de que uns hàbits apropiats contribueixen a la millora del medi ambient, una afirmació compartida pel 55% dels enquestats.

L'estudi ha analitzat en aquesta edició l'impacte de les mesures que adopta l'Administració per millorar l'eficiència energètica dels ciutadans. En aquest aspecte, la conclusió que se'n pot treure és que les mesures normatives són "més ràpides i eficaces" que les ajudes econòmiques directes.

En el cas de les campanyes de conscienciació, tot i que la seva influència és apreciable en algunes pautes d'ús, és més difícil dirimir el seu impacte, ja que l'efecte és menys marcat.

Les llars catalanes, líders del rànquing
Les llars catalanes són significativament més eficients que el conjunt de les llars espanyoles. De fet, el seu índex global és el millor de totes les comunitats autònomes.

A més, les llars catalanes són les més eficients de totes en tres dels quatre subíndex de en què es divideix l'estudi. Concretament, són líders en els apartats de manteniment, control i cultura energètica. En canvi, les llars catalanes ocupen la quarta posició pel que fa a equipament, tot i que també per sobre de la mitjana espanyola.

Si s'analitzen cadascun dels subíndex es pot constatar que els valors obtinguts aquest any a Catalunya no presenten diferències significatives respecte a mostres anteriors. Tan sols cal destacar que l'índex d'equipament, malgrat ser el que obté la nota més baixa (6,25) i és l'únic en que no és capdavantera, experimenta una millora important respecte a l'any anterior (6,03).

En el sentit contrari, en manteniment, tot i seguir sent la comunitat amb millor índex (6,99), es constata una baixada respecte a l'any anterior (7,14). En els altres dos índex es consolida la tendència alcista (7,3 en control i 6,86 en cultura).

El perfil de llar eficient és a Catalunya aquell en que el responsable de les tasques de la llar és un home, en ciutats de 100.000 a 250.000 habitants i amb una nivell econòmic mitjà-alt.

La població catalana es declara molt majoritàriament preocupada pel medi ambient: 8 de cada 10 enquestats ho considera molt o bastant preocupant. El grau de preocupació està directament relacionat amb els resultats obtinguts a l'índex.

L'Assessor energètic de GAS NATURAL FENOSA
Cal destacar que GAS NATURAL FENOSA va posar en funcionament l'any 2010 la web www.llareficient.cat amb l'objectiu d'assessorar al consumidor domèstic i ser la seva pàgina de referència per resoldre tots els seus dubtes i adquirir coneixements sobre l'ús de l'energia.

A més d'informació sobre equipament i hàbits eficients, la web, que compta amb prop de 350.000 visites, disposa d'un assessor energètic de la llar que, a partir d'unes senzilles preguntes sobre l'edifici, l'equipament i l'ús que se'n fa d'ell, avalua l'eficiència de cada aspecte de l'habitatge i proposa mesures per millorar-la.

L'assessor energètic de la llar és l'eina online més completa d'aquestes característiques que es promou des d'Espanya. El seu  funcionament està basat en estudis sobre l'equipament i els usos energètics dels habitatges espanyols.

Etiquetes: 

Relacionats

Acte
19/03/2024 - 18:00
Espai l'Amistat. Carrer Sant Antoni, 60. Premià de Mar
Acte
13/09/2023 - 09:00
DFactory Barcelona

Butlletí