Les festes majors de Sants-Montjuïc seran més sostenibles

Font: Ajuntament de Barcelona
23/05/2016 - 09:20

El districte de Sants-Montjuïc de Barcelona impulsa una mesura per fer més sostenibles les festes majors dels seus barris. Aquesta acció vol fomentar i sensibilitzar a entitats, empreses implicades, participants i visitants de les celebracions.

La Comissió de Govern ha presentat una mesura de govern en el Consell Plenari del districte de Sants-Montjuïc per aplicar criteris de sostenibilitat a les festes majors del districte. Amb aquest reglament es vol ampliar, concretar i desenvolupar les línies establertes al Compromís ciutadà per la sostenibilitat 2012-2022.

Aquesta mesura té com objectiu establir uns criteris de sostenibilitat que s’apliquin en l’organització de les festes majors, on el districte té un paper rellevant de col·laboració amb les federacions i associacions que organitzen el programa d’activitats.

Per aquest motiu, es proposa treballar amb aquestes entitats, per tal d’anar augmentant i implementant de forma progressiva una sèrie de mesures a les diferents festes majors dels barris del districte.

Les principals accions que recull la mesura són promoure i consolidar les bones pràctiques ambientals durant l’execució de l’esdeveniment, en termes de neteja,prevenció i bona gestió de residus; fomentar altres mesures de millora ambiental (com lareducció de sorolls, de consums d’aigua….), així com l’ús de les noves tecnologies i l’estalvi de recursos en la difusió i comunicació de l’esdeveniment; introduir i consolidar la presència d’aliments bàsics i manufacturats d’agricultura ecològica i de comerç just; garantir la sensibilització ambiental de les persones assistents i la formació ambiental del personal involucrat en l’organització i execució de l’esdeveniment; i reduir l’impacte ambiental causat per la mobilitat generada per l’organització i execució de l’esdeveniment.

Per dur-les a terme, el govern ha proposat unes línies d’actuació com millorar la prevenció, neteja i recollida de residus mitjançant el reforç dels contenidors de reciclatge i de rebuig, reservant-ne els espais necessaris per a la seva col·locació i millorant la seva senyalització.

Alhora, la vaixella, els gots i els coberts seran reutilitzables, reciclables-compostables o de material reciclable i retornables. També es preveu la instal·lació de contenidors especials per a les restes del menjar i per la vaixella compostable, així com que la decoració dels carrers i places es realitzi amb material reciclat.

D’altra banda, també es treballarà per la reducció del soroll i l’estalvi energètic. En aquest sentit, es preveu augmentar la instal·lació de limitadors de so en les activitats a l’aire lliure que disposin de sistemes de música o so electroamplificat (tal i com estableix l’Ordenança de medi ambient de Barcelona, aprovada pel Plenari del consell Municipal en data 25 de febrer de 2011) i s’intentarà  acompanyar les sol·licituds, sempre que sigui necessari, amb el corresponent estudi d’impacte acústic.

A més, es posarà l’accent en aquells espais on hi hagi hagut queixes per molèsties de soroll a la nit. Aquest nou reglament també preveu l’ús d’aparells i bombetes de baix consum per il·luminar els diferents espais festius.

En relació a la comunicació, la difusió i el marxandatge s’estalviaran materials a través de l’ús de noves tecnologies de la comunicació i es produiran materials sostenibles.

A més, es vetllarà per la sostenibilitat dels productes d’alimentació,  buscant que disposin del distintiu de garantia de qualitat ambiental, de manera que siguin d’agricultura ecològica, comerç just, productes locals/km 0, fruites i verdures fresques i de temporada, entre altres. També s’incentivarà a les federacions i entitats que acordin amb alguna associació benèfica la donació del menjar que no s’hagi servit el dia de la festa.

Des del districte de Sants-Montjuïc també s’elaborarà un material de difusió digital amb informació sobre activitats ambientals al programa de les festes i es treballarà per organitzar activitats lúdiques que fomentin la participació dels assistents,especialment els dirigits a un públic infantil i familiar.

Per últim es fomentarà l’ús del transport públic per accedir a les festes majors dels diferents barris, reforçant el servei de Bicing o instal·lar aparcaments de bicicletes addicionals.

També es detectaran els punts conflictius que puguin ocasionar risc d’accidents i es vetllarà per l’accessibilitat durant el temps en que es desenvoluparan les celebracions, així com durant les hores posteriors al seu acabament.

L’actual govern municipal té com a fita fer de Barcelona una ciutat més sostenible, reduir la petjada ecològica, aturar el deteriorament del medi ambient i fer pedagogia des de la institució.

El pressupost previst per realitzar aquestes actuacions durant el 2016 és de 15.000 euros.


 

Municipis: 
Etiquetes: 

Relacionats

Notícia
Van realitzar una acció anomenada el Gran Allau

Aquesta acció la impulsen 13 centres educatius del programa Escoles+Sostenibles que participen al projecte Embolcalls + Sostenibles, que fomenta la reducció de residus als esmorzars i una alimentació saludable. L’acte va consistir en una simulació d’una gran bola de residus que xocava contra un mur de joves, que simbolitza la seva lluita per disminuir la quantitat de residus que es produeixen.

Notícia
Entrarà en vigor el maig del 2020 i els ciutadans pagaran entre 27 i 51 € l’any

L’Ajuntament de Barcelona implantarà l’any que ve una taxa per la recollida de residus que, en un futur, premiarà els domicilis que reciclin més. D’entrada, la taxa serà igual per a tota la ciutat, entre 27 i 51 € l’any per llar, i anirà inclosa dins el rebut de l’aigua, en què ara ja se’n paga també una pel tractament de residus. El preu de sortida de la taxa es marcarà segons el consum d’aigua de cada domicili.

Notícia

La recollida selectiva es va posar en marxa a la xarxa de Metro com a prova pilot a les estacions de Catalunya, Paral·lel, Passeig de Gràcia i Universitat l’any 2010. Ara es dóna un nou impuls a la recollida selectiva al Metro afegint-hi aquestes tres noves estacions en prova. Les parades de Fontana, Lesseps i Valldaura de la L3 disposaran de contenidors selectius a partir d’aquest dilluns 25 de novembre.

Butlletí