Les festes majors de Sants-Montjuïc seran més sostenibles

Font: Ajuntament de Barcelona
23/05/2016 - 09:20

El districte de Sants-Montjuïc de Barcelona impulsa una mesura per fer més sostenibles les festes majors dels seus barris. Aquesta acció vol fomentar i sensibilitzar a entitats, empreses implicades, participants i visitants de les celebracions.

La Comissió de Govern ha presentat una mesura de govern en el Consell Plenari del districte de Sants-Montjuïc per aplicar criteris de sostenibilitat a les festes majors del districte. Amb aquest reglament es vol ampliar, concretar i desenvolupar les línies establertes al Compromís ciutadà per la sostenibilitat 2012-2022.

Aquesta mesura té com objectiu establir uns criteris de sostenibilitat que s’apliquin en l’organització de les festes majors, on el districte té un paper rellevant de col·laboració amb les federacions i associacions que organitzen el programa d’activitats.

Per aquest motiu, es proposa treballar amb aquestes entitats, per tal d’anar augmentant i implementant de forma progressiva una sèrie de mesures a les diferents festes majors dels barris del districte.

Les principals accions que recull la mesura són promoure i consolidar les bones pràctiques ambientals durant l’execució de l’esdeveniment, en termes de neteja,prevenció i bona gestió de residus; fomentar altres mesures de millora ambiental (com lareducció de sorolls, de consums d’aigua….), així com l’ús de les noves tecnologies i l’estalvi de recursos en la difusió i comunicació de l’esdeveniment; introduir i consolidar la presència d’aliments bàsics i manufacturats d’agricultura ecològica i de comerç just; garantir la sensibilització ambiental de les persones assistents i la formació ambiental del personal involucrat en l’organització i execució de l’esdeveniment; i reduir l’impacte ambiental causat per la mobilitat generada per l’organització i execució de l’esdeveniment.

Per dur-les a terme, el govern ha proposat unes línies d’actuació com millorar la prevenció, neteja i recollida de residus mitjançant el reforç dels contenidors de reciclatge i de rebuig, reservant-ne els espais necessaris per a la seva col·locació i millorant la seva senyalització.

Alhora, la vaixella, els gots i els coberts seran reutilitzables, reciclables-compostables o de material reciclable i retornables. També es preveu la instal·lació de contenidors especials per a les restes del menjar i per la vaixella compostable, així com que la decoració dels carrers i places es realitzi amb material reciclat.

D’altra banda, també es treballarà per la reducció del soroll i l’estalvi energètic. En aquest sentit, es preveu augmentar la instal·lació de limitadors de so en les activitats a l’aire lliure que disposin de sistemes de música o so electroamplificat (tal i com estableix l’Ordenança de medi ambient de Barcelona, aprovada pel Plenari del consell Municipal en data 25 de febrer de 2011) i s’intentarà  acompanyar les sol·licituds, sempre que sigui necessari, amb el corresponent estudi d’impacte acústic.

A més, es posarà l’accent en aquells espais on hi hagi hagut queixes per molèsties de soroll a la nit. Aquest nou reglament també preveu l’ús d’aparells i bombetes de baix consum per il·luminar els diferents espais festius.

En relació a la comunicació, la difusió i el marxandatge s’estalviaran materials a través de l’ús de noves tecnologies de la comunicació i es produiran materials sostenibles.

A més, es vetllarà per la sostenibilitat dels productes d’alimentació,  buscant que disposin del distintiu de garantia de qualitat ambiental, de manera que siguin d’agricultura ecològica, comerç just, productes locals/km 0, fruites i verdures fresques i de temporada, entre altres. També s’incentivarà a les federacions i entitats que acordin amb alguna associació benèfica la donació del menjar que no s’hagi servit el dia de la festa.

Des del districte de Sants-Montjuïc també s’elaborarà un material de difusió digital amb informació sobre activitats ambientals al programa de les festes i es treballarà per organitzar activitats lúdiques que fomentin la participació dels assistents,especialment els dirigits a un públic infantil i familiar.

Per últim es fomentarà l’ús del transport públic per accedir a les festes majors dels diferents barris, reforçant el servei de Bicing o instal·lar aparcaments de bicicletes addicionals.

També es detectaran els punts conflictius que puguin ocasionar risc d’accidents i es vetllarà per l’accessibilitat durant el temps en que es desenvoluparan les celebracions, així com durant les hores posteriors al seu acabament.

L’actual govern municipal té com a fita fer de Barcelona una ciutat més sostenible, reduir la petjada ecològica, aturar el deteriorament del medi ambient i fer pedagogia des de la institució.

El pressupost previst per realitzar aquestes actuacions durant el 2016 és de 15.000 euros.


 

Municipis: 
Etiquetes: 

Relacionats

Butlletí