L'energia eòlica ha superat el carbó aquest 2009

Enguany també ha caigut per primera vegada la demanda d'energia elèctrica
Redacció
28/12/2009

El passat 8 de novembre es va registrar el màxim històric de producció eòlica: 11.620 MW de potència instantània, 11.429 MWh de producció eòlica horària i 251.543 MWh de producció eòlica diària, el 44,9% de la demanda elèctrica aquell dia. Alhora, al novembre es va produir el màxim mensual d'energia eòlica, que va cobrir el 22,7% de la demanda a l'estat aquell mes, superant per primera vegada l'aportació de la nuclear (un 19,5%).

Les dades són de l'avanç de l'informe del sistema elèctric espanyol de 2009, publicat per Red Eléctrica de España, i confirmen que aquest any, i per primera vegada en la història, l'energia eòlica ha superat el carbó en cobertura de la demanda elèctrica, amb un 13% del total (el 2008 va ser del 11%), enfront del 12% del carbó. Per al conjunt de les renovables, la seva aportació ha passat del 24% de cobertura de la demanda en 2008 al 26%.

D'altra banda, també cal destacar que bona part de l'augment de la potència instal·lada en el sistema peninsular (2.682 MW durant el 2009) es deu a l'eòlica, que a finals d'any ja arriba a un total de 18.119 MW (amb un augment de 2.576 MW respecte 2008).

Menys emissions i demanda
El descens del consum elèctric, d'una banda, i l'increment de les energies renovables, així com una menor producció dels grups de carbó, de l'altra, han contribuït a reduir les emissions de CO2 del sector elèctric un 15,5% respecte al 2008, a l'estimar que s'han assolit els 74,5 milions de tones aquest any, segons REE.

Pel que fa a la demanda d'energia elèctrica durant 2009, ha estat de 251.305 GWh, un 4,6% inferior respecte l'any anterior. Aquest descens representa la primera taxa negativa anual a la sèrie de registres que realitza Red Eléctrica sobre l'evolució de la demanda des de 1985. Corregits els efectes de la laboralitat i la temperatura, el descens anual ha estat del 4,3%.

Aquest descens de la demanda és el resultat de l'acumulació de taxes negatives registrades en tots els mesos de l'any, encara que s'aprecien dos períodes diferenciats. Un període de forta caiguda que finalitza a l'abril amb el major descens (un 11,8%), a partir del qual s'inicia una segona etapa on els descensos són més moderats fins a situar aquest mes de desembre en una taxa negativa del 2,3%. 

Relacionats

Notícia
L'Ajuntament de Lleida demana subvencions a dos fons europeus per promoure l'eficiència energètica i les energies renovables

La Fundació Lleida 21 s'encarregarà de gestionar-la i d'impulsar projectes com la licitació d'espais a teulades d'equipaments públics per a energia solar, l'assessorament en eficiència energètica i per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques
 

Notícia

Un centenar de persones provinents de diferents punts de Catalunya han participat al Fòrum Energia d’Ecoviure, la trobada sobre energies renovables que cada any reuneix professionals, experts i responsables de l’administració per posar en comú coneixements al voltant d’aquesta matèria.

Article

L'aprofitament tèrmic de l'energia solar consisteix en captar la radiació solar per augmentar la temperatura d'un fluid, generalment aigua, que s'acumula a aquesta temperatura fins que es necessita. 

Butlletí