L'elevat preu i la manca de competència en energia, principals problemes destacats per la Cambra

09/01/2006 - 00:00
Més de 4000 empreses localitzades a Catalunya, que pertanyen als sectors de la indústria, la construcció, el comerç minorista, els hotels i el serveis a les empreses, han contestat una enquesta sobre la situació energètica actual. L'enquesta, realitzada per la Cambra de Comerç de Barcelona, preguntava sobre els problemes que afronten en matèria d'energia i demanava que avaluessin la importància d'un seguit de mesures per millorar la situació actual. El resultat mostra que per les empreses catalanes l'elevat preu de l'energia (electricitat, gas natural, carburants) és el principal problema que afronten en matèria energètica i és així pràcticament a tots els sectors, amb la única excepció dels serveis a les empreses, que ho relativitza més. Els sectors que posen més èmfasi en el problema dels alts preus són els hotels i el comerç minorista. Per a les empreses enquestades el segon problema a destacar és la manca de competència entre subministradors. El sector que ho assenyala amb un percentatge d'empreses més elevat és l'hoteler, amb un 51 %, seguit pel sector serveis a les empreses, el comerç minorista, la construcció i la indústria, amb percentatges que oscil'len entre el 24% i el 34% de les empreses. També és destacable que pel 32% de les empreses del sector de serveis a les empreses sigui un problema important en matèria d'energia les interrupcions freqüents del subministrament. El 26% dels hotels també apunta com a problema important les interrupcions freqüents de subministrament energètic. L'enquesta també assenyala que el 69% de les empreses hoteleres consideren que actualment l'augment del consum d'energia per unitat de servei és un problema important en matèria d'energia. Mentre que el percentatge de les empreses dels altres sectors enquestats és força inferior (per sota del 22%). Les empreses catalanes, especialment al sector hoteler, afirmen que la inversió en utilització de productes que proporcionen estalvi energètic és la mesura més important que poden aplicar elles mateixes al seu negoci. Tanmateix cal destacar que el 44% de les empreses industrials i el 43% de les constructores també assenyalen com a mesura important pagar un cost addicional per la utilització d'energies renovables, i el 37% de les empreses del sector hoteler ho considera, fins i tot, molt important. La majoria de les empreses considera menys prioritari l'autogeneració d'energia que necessita el seu negoci. Entre les mesures que pot aplicar l'Administració, les empreses assenyalen, com la més important, el suport d'aquesta a les empreses que prenguin iniciatives d'estalvi energètic per millorar la situació energètica actual. I li donen més importància que a qualsevol de les mesures que puguin prendre elles per compte propi. Tot i això, les empreses catalanes també consideren majoritàriament important que millori l'estat de les xarxes de distribució i que augmenti el nombre d'operadors energètics. La Cambra apunta en un comunicat públic que 'des de la Cambra s'ha manifestat en diverses ocasions la necessitat de reduir la nostra dependència d'aquesta font energètica i per fer-ho cal reduir el transport per carretera i fomentar el transport per ferrocarril'. Així mateix, 's'hauria de fomentar l'ús de fonts energètiques alternatives per millorar el grau d'autoproveïment energètic. També caldria racionalitzar el consum energètic i afavorir l'estalvi energètic, una acció que les empreses semblen disposades a dur a terme, segons l'enquesta de la Cambra. En aquest sentit, s'espera que el Pla d'acció 2005-2007 per a l'estalvi i l'eficiència energètica endegat pel Govern compleixi amb els seus objectius.'. També 'caldria avançar en la liberalització dels mercats energètics perquè es fomenti la competència en preus.'

Relacionats

Butlletí