L’autoproducció energètica, cada vegada més aprop?

Quines són les possibilitats actuals de fer instal·lacions d’energies renovables o de cogeneració per autoconsum d’electricitat?
Sostenible.cat
01/07/2012 - 00:00

El passat 19 de juny, la Subcomissió d'Energies Renovables del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya va organitzar una jornada per avaluar, amb els principals actors implicats, la diversitat d'opinions que ha generat el futur reglament de balanç net.

Però, què s'entén per balanç net? El balanç net, o net metering, permet que els usuaris puguin autoproduir part de l'energia elèctrica que consumeixen, i gestionar el sistema mitjançant la compensació de l'energia consumida menys l'energia injectada a la xarxa.

Després de l'aparició del RD 1699/2011, del 18 de novembre, pel que es regula la connexió a xarxa d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència, que facilitava la tramitació de la connexió d'aquestes instal·lacions, i del RD 1/2012, del 27 de gener, pel que es procedeix a la suspensió dels procediments de preassignació de retribució i a la supressió dels incentius econòmics per noves instal·lacions en règim especial; el sector roman a l'espera de la publicació del RD de balanç net, del que ja s'han elaborat diferents esborranys i informes consultius.

'Defensa de l'implantació del reglament de balanç net'
Teresa Baquedano
, com a representant de la Comissió Nacional d'Energia, va resumir l'informe de la CNE del 28 de març de 2012 referent a la proposta de Reial Decret de balanç net. Segons aquesta Comissió, cal queles instal·lacions de balanç net disposin d'algun tipus de registre, que el contracte sigui entre la comercialitzadora i el consumidor-productor, que hi hagi pagament de peatges per l'ús de la xarxa en els moments que es consumeix i que es variï la metodologia de càlcul dels peatges, donant més pes al cost fix que al variable.

'Instal·lacions d'energies renovables ajustades a les necessitats i que no comportin un sobrecost per la xarxa  de distribució'
Albert Sentís
, com a representant d'Endesa Distribució, va assegurar que el sector elèctric vol les energies renovables ja que redueixen la balança d'exportacions, però va remarcar que cal que siguin barates. Endesa està elaborant estudis per determinar quin sobrecost suposaria per la xarxa que la generació distribuïda tingués èxit, en relació a l'estalvi energètic que suposa al reduir les pèrdues. Creuen que el risc és que el balanç net permeti als consumidors-productors fer plantes energètiques majors a les seves necessitats, ja que l'energia sobrant podrà ser evacuada a xarxa. Per altra banda, encara no tenen clar si el productor hauria de pagar peatges per l'electricitat que injecta a xarxa. Tot i que hi haurà comptadors horaris, manca considerar el cost del càlcul del balanç. Segons ells el cost hauria d'anar en funció del preu del mercat majorista, per tenir en compte entre d'altres, que l'energia diürna no té el mateix cost que la nocturna.

'Les instal·lacions d'energies renovables poden ser competitives sense ajuts i primes, només cal que els deixin demostrar-ho'
Òscar Acebes
, representant d'UNEF (Unión Española Fotovoltaica), va criticar que el RD de petita potència fixi les instal·lacions fotovoltaiques on és aplicable a un màxim de 100 kW, ja que considera que en edificis del sector terciari o industrial, on les hores de producció fotovoltaica encaixarien millor amb la demanda, aquest valor de potència per autoconsum sol ser massa baix. També va posar en entredit que no s'accepti l'agrupació de consumidors ja que considera que seria una bona solució per habitatges de propietat horitzontal. I que la companyia distribuïdora no doni el punt de connexió a la gent que ho solicita.

Joan Carles Almecija, director tècnic d’ENERGEA va explicar els casos d’èxit d’instal·lacions de microcogeneració connectades en autoconsum seguint el RD 1699/2011 i com estan aconseguint tenir rendibilitats acceptables.

'La Generalitat defensarà els consumidors en els contractes d'autoconsum i procurarà facilitar els tràmits per potenciar-ho'
Finalment Agustí Andreu de la Subdirecció d'Energia de la Generalitat de Catalunya, va defensar que la generació distribuïda mitjançant l'autoconsum produirà un benefici important als ciutadans, ambiental i econòmic. Va remarcar que ha de reduir els costos que paguen els consumidors i que per això creuen que d'alguna manera caldrà protegir al consumidor-productor alhora de fer el contracte amb la comercialitzadora.

Etiquetes: 
AdjuntMida
Image icon Font: espaciosustentable.com6.95 KB

Relacionats

Acte
18/05/2023 - 18:30
Auditori del museu de la ciència del Cosmocaixa
Article

Està ubicada a Can Comamala i ofereix assessorament a particulars i empreses per transformar immobles perquè siguin més eficients energèticament.

Butlletí