L’Àrea Metropolitana de Barcelona és la que menys aigua consumeix de tot Europa

Redacció

27/07/2010

L'Àrea Metropolitana de Barcelona és la que menys aigua d'ús domèstic consumeix de tot Europa. Cada ciutadà gasta uns 108 litres d'aigua, una quantitat inferior fins i tot a la registrada durant la sequera de fa dos anys. De fet, en els últims 10 anys el consum per càpita s'ha reduït en 24 litres per persona i dia.

Aquesta ha estat una de les dades més destacades de la presentació de les dades ambientals metropolitanes de l'any 2009.  L'informe ha estat presentat aquest 27 de juliol per Francesc Narváez, president de l'Entitat del Medi Ambient (EMA) de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Narváex ha atribuït aquesta reducció en el consum d'aigua a la consolidació d'uns hàbits de consum sostenibles que eviten el malbaratament de l'aigua, tant per part de la ciutadania com dels ajuntaments metropolitans, tot i que el consum municipal ha augmentat un 12%.

Respecte al consum d'aigua, cal subratllar també que al 2009 s'ha donat un segon ús, mitjançant la regeneració, a 18 hm3 d'aigües residuals depurades i s'han utilitzat 2,5 hm3 d'aigües freàtiques municipals. Això significa un increment del 86% respecte el 2008.

Disminució rècord en la generació de residus, augment tímid de la selectiva
Pel que fa als residus, l'informe destaca la disminució rècord en la generació de residus per persona i dia en un 2,91% fins arribar als 1,38 kg, (1,42 kg al 2008) la disminució més important en els últims 8 anys. I per tant es situa per sota la mitjana catalana de 2009, que està en 1,54 kg per persona i dia. A això s'afegeix el descens de residus amb destí a dipòsit a controlat en un 12,1% (59.541 tones). 

Respecte a la implicació ciutadana es constata que es produeix una més gran participació dels ciutadans en les campanyes de prevenció de residus, i es destaquen les actuacions encaminades al foment de la reutilització de productes, com ara "Millor que nou, 100% vell", "Millor que nou, reparat" i a evitar la generació de nous residus.

Respecte a les recollides selectives pugen un 2% respecte al 2008, i arriben al 33,8%. Tot i que es destaca que les dades del primer semestre de 2010 mostren que amb el desplegament de la recollida selectiva de matèria orgànica als municipis de Barcelona, Badalona i Santa Coloma de Gramenet el 2011 la recollida selectiva a l'àrea metropolitana es pot acostar al 38%.

Un estalvi de 110.000 tones de CO2
Pel que fa a l'energia, l'informe destaca que les instal·lacions metropolitanes de tractament d'aigua i de residus han generat a partir de fonts renovables 287.748 MWh, el que suposa l'estalvi de 110.783 tones de CO2 eq emeses per a la producció d'energia. Aquesta producció d'energia renovable és equivalent al consum de 72.000 llars i a una població d'uns 250.000 habitants.

El tipus de vivenda, clau en el consum
El tipus de vivenda és la clau per explicar les importants diferències de consum que existeixen entre els municipis de l'EMA. Així, mentre a Cornellà de Llobregat o L'Hospitalet la mitjana en el consum domèstic d'aigua ha estat de 95,16 i 95,98 litres, respectivament, en altres localitats la despesa ha estat molt més gran, com Sant Cugat del Vallès (160,83 litres), Begues (152,04) o Castelldefels (135,04), on proliferen zones de xalets i cases amb jardí, moltes amb piscina.

També existeixen grans diferències entre els municipis respecte a la producció de residus per càpita, lligades a les necessitats del tipus de vivenda i al poder adquisitiu.

Teniu tota la informació recollida al paquet ‘Dades ambientals metropolitanes 09' i a la web www.dadesambientals.cat. Aquest anuari es publica des del 2003.

Relacionats

Notícia

Aquest servei de suport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona té com a objectiu contribuir a la transformació del model econòmic metropolità per tal que les activitats econòmiques siguin compatibles amb els condicionants ambientals i socials. La manera de fer-ho és a través de la implementació de processos productius i de models de negoci innovadors i ambientalment sostenibles.

Article
Creat per part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Aquesta nova eina online recull els serveis que hi ha a la Metròpolis de Barcelona entorn de la bicicleta.

Notícia

L'AMB aplica un model d'eficiència pioner dins les administracions públiques i ha presentat el Programa d'impuls a l'economia verda i circular a la metròpolis de Barcelona durant una jornada tècnica a la qual hi ha assistit una setantena de persones. Aquest programa, pioner dins les administracions públiques, es destina als municipis metropolitans interessats a implementar aquestes estratègies en el seu teixit econòmic.

Butlletí