L'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona promou el compostatge a petita escala

La corporació manté una política de suport tècnic i econòmic als ajuntaments que vulguin aplicar aquest sistema
Font: Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona
24/11/2009 - 00:00

L'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona dóna suport als municipis a través del Pla d'Actuació de l'Àrea de Medi Ambient 2008-2011 que fixa com un dels nous objectius el fet d'obrir noves línies de treball que responguin a nous reptes com l'energia, la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic.

Respecte el compostatge casolà, l'Àrea de Medi Ambient manté des de fa molts anys una política de suport tècnic i econòmic als ajuntaments que ha estat especialment profitosa en l'àmbit dels residus. Fins ara ha creat:

- La Guia de l'usuari sobre "El compostatge casolà".

- Imants de nevera sobre el compostatge casolà

- Adhesius per als compostadors recordant què es pot compostar i què no.

- Distribució de compostadors, a petició municipal, per el compostatge domèstic, escolar i comunitari.

- Sessions de formació sobre el compostatge a petita escala vinculades als compostadors distribuïts.

És voluntat de l'Àrea de Medi Ambient, en el marc del Pla d'Actuació, ampliar aquesta actuacions i dotar-se d'un complet Programa de compostatge casolà per oferir als municipis de la província.

El compostatge casolà és possible quan es disposa d'àrees enjardinades o horts i de sòl de terra on dipositar el compostador. És desitjable que l'espai de jardí o hort pugui absorbir tota o bona part de la producció del compostador. En aquest mètode de tractament de la matèria orgànica és imprescindible el comprimís del "compostaire", ja que la gestió és responsabilitat seva i l'ajuntament tan sols li dóna suport i assessorament.

Els avantages del compostatge
El compostatge permet afavorir els tractaments finalistes de baix impacte, reduir les emissions de GEH que produeixen els tractaments finalistes habituals dels residus, tancar el cicle de la producció en la generació de residus en el propi domicili, reduir el circuit de recollida i del volum de fracció orgànica a càrrec de l'ajuntament, reducció dels impactes lligats al transport i al tractament industrial, especialment el consum de combustibles fòssils i disminució de les emissions de metà en proporció a la reducció de residus que es detreuen del circuit municipal.

Els objectius de l'Àrea de Medi Ambient en aquest àmbit són:

- Donar suport als municipis per a l'aplicació del compostatge casolà com a sistema alternatiu a la recollida selectiva de la FORM -i alhora és un programa que incorpora la prevenció de residus biodegradables-, amb uns requisits mínims.

- Donar suport també als municipis que plantegin el compostatge casolà com un sistema complementari a la recollida selectiva de la FORM, per exemple, en municipis amb presència d'horts o moltes cases amb jardí o en centres educatius, escolars, parcs i jardins públics...

(P)

--
També a Sostenible.cat...
La Diputació de Barcelona edita una guia sobre compostatge casolà

Implantació de programes de compostatge casolà a la província de Barcelona

Segons dades de l'Agència de Residus de Catalunya (octubre 2009), dels 311 municipis de la província de Barcelona, 88 municipis han iniciat programes de compostatge casolà; d'aquests, 22 municipis que no han implantat la recollida han posat en funcionament programes de compostatge casolà o comunitari.

Dels 311 municipis, encara 107 no han desplegat la recollida selectiva de la FORM ni -alternativament- un programa de compostatge casolà. La majoria d'aquests són municipis de menys de 5.000 habitants on el compostatge casolà pot ser una alternativa o complement important en el seu pla de gestió de residus i en el seu pla de desplegament de gestió de la matèria orgànica.

Programes compostatge Núm. municipis % Població %
Amb recollida selectiva FORM 66 75% 2.890.299 99%
Sense recollida selectiva FORM 22 25% 28.749 1%
TOTAL 88 100% 2.919.048 100%

Sense RS FORM ni Compostatge Núm. municipis %
Més de 5.000 hab. 3 3%
Menys de 5.000 hab. 87 97%
TOTAL 90 100%

Segons dades de l'ARC als municipis de la província de Barcelona hi ha instal·lats, com a mínim, més de 3.700 compostadors casolans.

Encara hi ha 90 municipis a la província de Barcelona que no han implantat la recollida selectiva de la FORM i poden, alternativament, implantar programes de compostatge casolà.

AdjuntMida
Image icon guia_compost.jpg13.51 KB

Relacionats

Article

Els i les alumnes de l’Escola fan un receptari adreçat a les persones usuàries del Programa d’aliments solidaris. Un total de deu alumnes d’entre 16 i 29 anys de la Casa d’oficis treballen en unes fitxes per elaborar menús que evitin el malbaratament alimentari.

Article

L’Agència de Residus de Catalunya, impulsa una campanya pilot de recollida de telèfons mòbils a 4 botigues de Movistar a Catalunya, en col·laboració amb diverses entitats que ho fan possible i amb el finançament de l’SCRAP “ECOASIMELEC”.

Notícia

A les platges del litoral barceloní s'hi ha trobat, entre d'altres, una quarantena de quilos de vidre, 14 de paper o 24 de llaunes

Butlletí