L’AMB presenta un projecte per millorar la seguretat viària dels ciclistes a la C-31

Font: AMB

04/10/2018 - 12:02

El projecte busca reduir l’accidentalitat dels ciclistes de carretera en el tram metropolità de l’eix viari, on entre 2013 i 2017 s’han donat 28 accidents amb alguna bicicleta implicada. Les principals actuacions de millora proposades per l’AMB passen per l’ampliació del pont de la C-31 sobre el riu Llobregat i actuacions a la C-31 que es basen en la millora de la seguretat viària dels usuaris de bicicletes de carretera que poden circular pels vorals de l’autovia.

L’AMB ha presentat aquest 3 d’octubre al V Consell de Mobilitat un projecte de millora de seguretat viària per als ciclistes a la C-31. Durant el Consell de Mobilitat, que aglutina tots els agents socials de la metròpolis implicats en la mobilitat. 

L’autovia C-31 és una via ràpida que connecta diferents municipis de la Metròpolis Barcelona: l’Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà i Castelldefels. La velocitat de circulació, de fins a 120 km/ hora, dificulta la convivència entre els ciclistes esportius i les parades d’autobús i les seves incorporacions.

Entre 2013 i 2017 s’han registrat 28 accidents de bicicletes a la carretera C-31, entre la C32 i el pont del riu Llobregat. Aquest accidents suposen el 13% de l’accidentalitat del tram. El dia amb major accidentalitat és diumenge, seguit pel dissabte, ja que són dies en què els col·lectius de ciclistes surten més a la carretera.

Per rebaixar aquestes xifres, l’AMB presenta un projecte amb mesures senzilles que possibiliten, sense realitzar una gran obra, augmentar la seguretat viària en un tram de 7 km, entre el tram comprès entre Castelldefels (km 180) i l’enllaç de Viladecans-Les Filipines (km 187). Justament, aquest és el tram que registra un major volum de ciclistes.

Les principals actuacions de millora proposades per l’AMB passen per l’ampliació del pont de la C-31 sobre el riu Llobregat i actuacions a la C-31 que es basen en la millora de la seguretat viària dels usuaris de bicicletes de carretera que poden circular pels vorals de l’autovia.

Les mesures de millora proposades per l’AMB al tram de la C-31 entre Castelldefels i l’enllaç de Les Filipines són:

·         Estrènyer els carrils de circulació de vehicles a 3,30 metres, per permetre eixamplar el voral

·         Donar continuïtat al voral, amb una amplada mínima de 1,4 metes (preferentment, 2 metres)

·         Crear una banda rugosa i separació de 0,30 metres entre el voral i el carril dret de circulació

·         Reduir la velocitat màxima en tot el tram a 80 km/h en els dos sentits

·         Moure elements d’abalissament en els accessos i sortides a la via

·         Pintar banda de color en encreuaments de trajectòries (entrades i sortides al tronc de la C-31)

·         Instal·lar senyals informatius grans de perill de circulació de bicicletes més visibles

·         Reforçar la senyalització vertical i horitzontal recordant la circulació de bicicletes pel voral de forma que sigui més visible

En conclusió, l’actuació en un tram genèric de la C-31 correspondria a una calçada amb els dos carrils de circulació de 3,30 metres d’amplada i situar el voral exterior per a la circulació de bicicletes amb una amplada mínima de 1,40 metres, separat del carril de circulació per una línia de 30 centímetres d’amplada amb ressalts, tot eliminant els obstacles existents en el voral i reforçant la senyalització.

L ’AMB ha analitzat aquesta proposta amb la Generalitat de Catalunya, que és la titular de la via, que s’ha mostrat molt receptiva a dur a terme les millores necessàries per garantir la circulació segura de les bicicletes a l’autovia de Castelldefels.


Categories: 

Relacionats

Notícia

Els problemes respiratoris per la contaminació preocupen cada vegada més els pares i mares d'alumnes catalans

Reportatge

Vivim una època de canvis accelerats, l'ecosistema que suporta la vida manifesta símptomes d’esgotament i els cossos, com a territori, suporten també una dura càrrega derivada de les pressions del sistema de consum. Una de les més importants és l’impacte de la contaminació atmosfèrica en la salut

Entrevista

 

Martin Williams és científic del grup de recerca de medi ambient del King’s College de Londres i consultor internacional sobre contaminació de l’aire. El doctor Wiliams ens ofereix una mirada internacional d’un dels principals problemes globals de salut pública. Analitza la problemàtica del diferents contaminants i els principals obstacles per arribar a acords internacionals efectius. Va ser ponent destacat al I Congrés de Qualitat de l’Aire celebrat a Sabadell.

Butlletí