L'AMB planteja construir infraestructures valorades en 132 milions d'euros per garantir la disponibilitat d'aigua a la metròpolis

Font: AMB

28/02/2022 - 19:10

Planteja una inversió global de 2.400 M€, que inclou noves mesures d'estalvi d'aigua, millora d'instal·lacions existents i renovació de la xarxa per fer més sostenible el cicle de l'aigua, entre altres mesures. Les actuacions del PECIA són necessàries per evitar un dèficit d'aigua potable d'11 hm3/any de cara al 2050, que podria ser de fins a 43 hm3/any en cas de sequera.

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha presentat el seu nou Pla estratègic del cicle integral de l'aigua (PECIA), que constitueix el full de ruta per reduir el dèficit hídric que pateix la metròpolis de Barcelona, amb un objectiu fixat en l'any 2050. La presentació coincideix amb la declaració de la prealerta per sequera per part de la Generalitat de Catalunya, fet que posa de relleu la necessitat d'aquest tipus de documents.

La posada en marxa del PECIA suposa que, per primera vegada, una administració d'àmbit local plantegi actuar de manera integral sobre tot el cicle de l'aigua, des de la captació del medi fins a les fases finals del sanejament.

El PECIA és un pla destinat a conviure amb les planificacions hidrològiques de la resta d'administracions a tots els nivells, i vol situar l'AMB com un agent actiu en la presa de decisions per preservar un recurs vital i imprescindible per a la vida. Així, les mesures plantejades seran complementàries a les de la Directiva marc de l'aigua de la UE, el Pla hidrològic nacional del Govern de l'Estat i el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2022-2027. El PECIA servirà per representar els interessos metropolitans de l'aigua davant d'altres agents (estatals, autonòmics, sectorials, privats, etc.) i prioritza uns criteris de sostenibilitat, que el diferencien de la resta de plans.

Eloi Badia, vicepresident d'Ecologia de l'AMB, ha manifestat que "cal preparar la metròpolis per fer front a l'emergència climàtica, i un dels àmbits més importants és garantir l'aigua. Tenim un repte per al qual ens estem preparant amb les mesures incloses al PECIA".

Situació actual i escenari futur

En aquests moments, el territori metropolità disposa anualment de 806 hm3 d'aigua, mentre que la demanda de tot el territori ascendeix a 397 hm3. Diversos factors, però, faran que aquestes xifres empitjorin any rere any, i la disponibilitat de recursos hídrics a l'àrea metropolitana s'anirà reduint.

El canvi climàtic es preveu que farà minvar en un 12 % els recursos superficials i les conques internes del Ter i el Llobregat, i en un 9 % recursos subterranis, alhora que incrementarà la demanda d'aigua per a usos agrícoles. Els acords de la Taula del Ter han reduït, a partir de 2023, el cabal d'aquesta conca destinat a l'àrea metropolitana fins a un màxim de 54 hm3/any, i diversos períodes de sequera podrien reduir la quantitat i qualitat de les masses d'aigua.

Per altra banda, segons la planificació urbanística i l'increment de la població es preveu que augmenti la demanda. Amb aquesta previsió, sense aplicar les mesures plantejades pel PECIA, les previsions més optimistes per al 2050 ja apunten a un dèficit d'11 hm3/any d'aigua potable, que podrien arribar fins a 43 hm3/any en situació de sequera:

 

Objectius del PECIA

El nou pla de l'AMB està basat en 5 reptes principals que cal abordar:

  1. Augmentar la garantia d'abastament i potenciar l'eficiència dels sistemes.
  2. Augmentar la resiliència del cicle de l'aigua.
  3. Contribuir a la millora de la qualitat de les masses d'aigua.
  4. Adequar els sistemes actuals als requeriments futurs.
  5. Millorar la governança, la gestió, el coneixement i la transparència.

Els 5 reptes es desgranen en 74 mesures diferents, entre mesures per a la reducció de consums i obtenció de nous recursos.

Augmentar la quantitat de recursos

El PECIA planteja una important inversió en noves infraestructures que permetin incrementar la quantitat d'aigua disponible.

En l'escenari actual, les principals infraestructures metropolitanes del cicle de l'aigua estan situades a l'àmbit del riu Llobregat. És per això que el PECIA planteja un major aprofitament de l'altra gran via fluvial metropolitana, el Besòs, i equilibrar la pressió entre els dos sistemes.

El nou pla preveu la construcció d'una nova planta potabilitzadora (ETAP) al Besòs, que permeti la captació de recursos d'aquest riu. També preveu la construcció d'una nova estació de regeneració d'aigües (ERA) al Besòs, similar a la que ja funciona en l'àmbit de la depuradora del Prat de Llobregat. Aquesta instal·lació permetria obtenir una aigua de qualitat superior, apta per ser bombejada aigües amunt del Besòs, per mantenir-ne els cabals ecològics.

Aquestes mesures permetrien diversificar les fonts d'abastament, ja que s'aprofitaria una font de recursos que actualment gairebé no s'utilitza i es garantirien els recursos.
El paquet sencer de mesures va acompanyat d'una important inversió econòmica. El pressupost total del pla oscil·la entre els 2.100 i els 2.400 milions d'euros. D'aquests, 132 M€ es destinaran a la construcció de les noves infraestructures.

Reduir les demandes del territori

El PECIA també inclou nombroses mesures sostenibles que permetin estalviar aigua. Així, es prioritzen les mesures per racionalitzar-ne l'ús.

A les llars particulars s'impulsarà la instal·lació d'airejadors a les aixetes, sistemes de recirculació per a l'aigua calenta, aprofitament d'aigües grises, aprofitament d'aigua en el manteniment piscines i optimització de les pressions dels sistemes.

En l'àmbit no domèstic, s'aposta per l'aprofitament d'aigües pluvials per al reg, la reducció de pèrdues a les xarxes d'abastament, entre altres.

Aquestes mesures, amb una hipòtesi d'implantació mitjana, tenen el potencial d'estalviar 22,7 hm3 d'aigua anuals.


Consens entre institucions

El PECIA és el resultat d'un procés participatiu coordinat per l'AMB i que ha implicat 87 organismes, entre els quals es troben els 36 municipis metropolitans, altres administracions, universitats, entitats ecologistes, empreses gestores del cicle de l'aigua, experts en la matèria i representants de la ciutadania.

Entre el febrer del 2020 i el juliol del 2021, el procés participatiu ha sumat 57 sessions de consulta i 1.152 participacions al llarg de les diverses sessions.
El PECIA s'aprovarà inicialment al Consell Metropolità el proper 22 de març, coincidint amb el Dia Mundial de l'Aigua.


 

Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

La recuperació de les reserves hídriques permet a l'Àmbit Ter-Llobregat tornar a l'escenari d'excepcionalitat.

Entrevista

Sergio Vicente, investigador expert en sequeres

Butlletí