L'AMB introdueix en la gestió dels parcs mesures per a la salut de les persones

Font: AMB

23/10/2018 - 14:34

L'AMB ha retirat el glifosat com a producte herbicida i ha reduït en un 82 % l'aplicació de productes químics per al control de plagues i malures als parcs. Ara els tractaments preventius es redueixen als mínims imprescindibles de manera que només se'n fan de curatius. Aquestes són algunes de les mesures destinades a la preservació de la salut de les persones, en l'àmbit dels tractaments fitosanitaris, que està introduïnt l'AMB en la gestió dels parcs metropolitans. 

Canvi de paradigma
Actualment, s'apliquen tractaments menys agressius, com l'endoteràpia en l'arbrat (es punxa el tronc amb el producte localitzat dins l'arbre, i s'evita així polvoritzar i provocar molèsties als usuaris), i s'han potenciat els tractaments biològics. Amb l'objectiu de millorar la resistència de la vegetació, es duen a terme tasques com els abobats o les millores estructurals del sòl i també s'utilitzen les restes de poda com a encoixinat del terreny. En el cas de les basses i els llacs s'han retirat els productes químics, com alguicides o clor, per aconseguir un correcte equilibri entre la vegetació i la fauna aquàtica, afavotint així la naturalització i la millora de la qualitat de l'aigua.

Aquest canvi de paradigma ha tingut uns resultats molt positius i molts avantatges per a la biodiversitat a les ciutats. Actualment, els parcs no només són espais amb baixa presència de productes químics, sinó que també s'hi ha detectat un augment d'espècies de fauna, algunes de protegides i altres que són clau en el control natural de plagues.
 
En la gràfica següent es pot apreciar com s'ha reduït dràsticament el nombre de tractaments en els darrers 7 anys, tot i l'augment, en més d'un 50%, de la superfície de parcs gestionats per l'AMB:

També es pot observar com s'han reduït els tractaments químics, que han passat de 894 a 166 (82%), en favor de l'augment dels tractaments biològics, menys nocius per a les persones i la fauna:

Avisos fitosanitaris
A banda de les mesures tècniques, una altra de les millores ha estat la informació a la ciutadania. Els tractaments fitosanitaris actuals i els realitzats en els mesos anteriors es poden consultar al web de l'AMB. Cada mes es publica la planificació per als 30 dies següents i també els tractaments puntuals que hi pugui haver amb 72 hores d'antelació.

Per facilitar la comunicació d'aquests tractaments, l'AMB disposa d'un butlletí de notificacions que informa dels tractaments mensuals i de les modificacions puntuals. Un servei d'avís que esdevé especialment útil per a les persones que pateixen sensibilitat química.


 

Etiquetes: 

Relacionats

Entrevista

Barcelona està desplegant la naturalització de la ciutat a través de la gestió ecològica dels espais verds. Aquest canvi cultural s’està fent de manera gradual però amb la seguretat que és un camí de millora de la salut de l’ecosistema urbà i amb ell de les persones que l’habiten. Izaskun Martí, directora de conservació d’espais verds i biodiversitat de l’Ajuntament de Barcelona, ens explica els procediments concrets per promoure la biodiversitat vegetal i animal a la ciutat, els reptes i els objectius que impulsen aquest canvi de filosofia.  

Acte
18/09/2019 - 10:00
Museu de Ciències Naturals de Barcelona. pl. Leonardo da Vinci, 4-5 (parc del Fòrum).
Opinió

Una gran pressió ambiental amenaça la vida dels milers d’ espècies que conformen la biodiversitat marina mediterrània, una de les més riques del món i la de les praderies de posidònia, un dels ecosistemes que més refugi ofereix a la vida marina com s’explica el documental Salvemos el Mediterráneo, que ha dirigit el biòleg i fotògraf submarí Manu San Félix.

Butlletí