L'AMB i la Generalitat acorden inversions en sanejament d'aigua per valor de 144 milions d'euros en els propers 5 anys

Font: AMB

10/01/2019 - 19:19

El vicepresident de l'Àrea de Medi Ambient de l'AMB, Eloi Badia, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, han presentat avui el pla quinquennal d'inversions en sanejament, que multiplica per 10 les aportacions fetes fins ara per la Generalitat. Més del 50% del total previst (prop de 78 milions d'euros) es destinaran a reposició i millores de les depuradores existents, mentre que el pressupost restant seran noves mesures, d'acord amb el que es preveu a la planificació hidrològica vigent (2016-2021). Entre les actuacions incloses destaquen l'actualització tecnològica de les depuradores, la connexió al sistema de petits nuclis de població, mitigar l'impacte de les olors i renovar la xarxa de col·lectors.

El vicepresident de l'Àrea de Medi Ambient de l'AMB, Eloi Badia, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, han presentat aquest 4 de gener el Pla d'inversions, reposició i millores en matèria de sanejament que es planteja desenvolupar durant el proper quinqueni (2018-2023) a l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Aquest pla, redactat per l'AMB en compliment del Reglament de Serveis Públics de Sanejament (Decret 130/2003), preveu una inversió global a mitjà termini de 144 milions d'euros fins el 2023, aportats per la Generalitat de Catalunya.

El pla presentat per l'AMB inclou les actuacions de reposició i de millora per garantir el correcte funcionament de les 7 macrodepuradores i altres infraestructures de sanejament que donen servei a més de 6 milions d'habitants equivalents (càlcul de la població censada amb les activitats econòmiques) a la regió metropolitana.

En aquest sentit, el 2019 es planteja destinar 12 milions d'euros al capítol de reposició i millores, mentre que durant els anys següents (fins el 2023) l'aportació destinada a aquests dos conceptes serà de 16,5 milions d'euros de mitjana per any.Pel que fa al capítol d'inversions, la dotació total prevista serà de 66 milions d'euros. Una part d'aquestes inversions ja estan incloses en la planificació hidrològica vigent a Catalunya (Pla de gestió i Programa de mesures del 2n cicle de la planificació de les conques internes 2016-2021).

La resta es preveu recollir-les en el 3r cicle de la planificació hidrològica, que està elaborant l'Agència Catalana de l'Aigua per al període 2022-2027, d'acord amb els escenaris de planificació previstos per la Directiva marc de l'aigua (DMA). 

En total, es preveu un finançament de 144 milions d'euros, una xifra 10 vegades superior a les aportacions realitzades els darrers 5 anys.

Pla quinquennal en matèria de sanejament AMB
 

CONCEPTE 2019  2020  2021  2022  2023
Reposicions + millores 12,00 18,70 14,10 16,30 16,80
Noves inversions 3,30 21,33 17,00 9,30 15,30


Actuacions en tots els àmbits

Les actuacions previstes més rellevants s'agrupen en 5 grans línies
  • Actualització tecnològica de les depuradores, com són el tractament de reducció de nutrients i la implementació de la digestió de fangs a Montcada o la reposició de membranes de Gavà.
  • Connexió al sistema de sanejament metropolità de petits nuclis i urbanitzacions, entre els quals hi ha els nuclis de Cervelló, Collserola i Castellbisbal.
  • Actuacions sobre els focus d'olors que originen aquestes infraestructures a la zona del Fòrum, a la Zona Franca i al sistema Gavà – Viladecans.
  • Posada al dia dels col·lectors que recullen les aigües del clavegueram municipal per portar-les a les depuradores. En destaca el cas del col·lector de Morrot.
  • Actuacions en els sobreeixidors del sistema per adaptar-los a la normativa ambiental vigent.

Eloi Badia ha remarcat "la gran importància d'aquest paquet d'inversions i finançament, que permetran a l'AMB fer un gran salt qualitatiu en la prestació d'un servei tan bàsic com és el sanejament de les aigües".

Badia ha recordat també "els avenços que s'han fet en els últims mesos en matèria de sanejment per part de l'AMB, com ara a posada en marxa, gràcies a un altre conveni amb la Generalitat, de l'Estació de Regeneració d'Aigua del Prat, que ens permet tenir més recursos propis per abastir la població i combatre futures sequeres".

Per la seva banda, Calvet ha destacat que aquestes inversions "consoliden un model d'èxit que tanca el cercle en la gestió de l'aigua" i que són importants no només per la xifra que suposen sinó també "perquè són inversions que repercutiran en un bé essencial per a la població com és el de l'aigua".

Capacitat de tractament dels sistemes de sanejament dependents de l'AMB
 

EDAR Cabal disseny m3/dia Població equivalent
Begues 1.200 7.000
Besòs 525.000 2.843.750
Gavà/Viladecans 64.000 384.000
Montcada i Reixac 72.600 423.4500
El Prat de Llobregat 420.000 2.275.000
Sant Feliu de Llobregat 64.000 373.333
Vallvidrea 1.100 5.500
TOTAL   6.312.183

 

 

 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Article

Montmeló disposa d’un servei públic d’abastament des de 1957 amb un model de gestió directa de forma continuada. L’any 2015 es posava en funcionament el dipòsit del Turó de la Bandera de Montmeló que va permetre millorar el subministrament d'aigua a Montmeló i Parets. Les obres, acordades en un conveni entre el Govern català i els dos ajuntaments l'any 2009, van anar a càrrec de l'empresa ATL, concessionària de la Generalitat.

Butlletí