L'AMB gestionarà 60 milions d'euros, el 50% provinent de fons europeus, per a projectes metropolitans

Font: UAB

08/05/2017 - 12:16

Per primera vegada, l'AMB gestionarà directament fons europeus dedicats a millores al territori. La Generalitat de Catalunya cedeix aquests fons de la UE a l'AMB donada la coincidència d'objectius entre les directrius europees i el Pla d'Actuació Metropolità. Els recursos serviran per donar més dimensió a projectes metropolitans ja existents, amb un èmfasi especial en les noves tecnologies, la preservació dels espais naturals i el medi ambient.

El Consell Metropolità ha aprovat, en el ple del mes d'abril, la signatura propera d'un conveni amb la Generalitat de Catalunya, pel qual l'AMB comptarà amb una aportació de fons europeus FEDER (Fons Europeus de Desenvolupament Regional).

Millorar l'ús i la qualitat de les TIC
Del total dels fons, 5,2 milions d'euros es destinaran a seguir desenvolupant la plataforma SMART AMB, que ja està implementada en la gestió de la xarxa de parcs i de les platges metropolitanes, així com en la promoció d'àrees d'activitat econòmica. Aquesta tecnologia ja permet, per exemple, gestionar el rec i la il·luminació dels parcs metropolitans de forma automàtica i a distància, per estalviar aigua i energia. També fa possible la col·lecció d'apps mòbils de l'AMB, que acosten a la ciutadania informació a temps real sobre el bus metropolità, servei de taxi i el servei Bicibox, a banda dels ja mencionats parcs i platges.

El nou finançament europeu permetrà ampliar els continguts de l'actual plataforma SMART, tant pel que fa a incorporar més serveis metropolitans (es planteja incorporar els serveis de mobilitat i transport públic i el de gestió de residus) com per a incorporar noves funcionalitats en les aplicacions: opinió immediata dels ciutadans, un sistema de queixes i suggeriments online i informació municipal addicional. Un cop testat, el model serà exportable als ajuntaments metropolitans, amb la voluntat de consolidar una plataforma tecnològica compartida, per poder gestionar de forma integral la qualitat dels serveis públics locals.

Dins d'aquest eix d'actuació, l'AMB també vol impulsar intervencions adreçades a modernitzar i reactivar el teixit econòmic territorial, així com a garantir la connectivitat digital a tota la població, superant definitivament la denominada bretxa digital, que actualment no es dóna només per motius d'edat, sinó també per raons de posició econòmica i social.

Una economia baixa en carboni
En una altra línia de treball, l'AMB impulsarà projectes per import de 29,6 M€ destinats a augmentar l'eficiència energètica d'edificis i infraestructures públiques de la seva titularitat i dels ajuntaments metropolitans (depuradores, deixalleries, ecoparcs, il·luminació de vials i de les rondes de Barcelona, cotxeres de transports públics, edificis municipals, etc). Igualment, s'impulsarà un ambiciós programa de rehabilitació d'habitatges públics i privats, destinat a millorar-ne l'eficiència energètica, tot considerant la participació de finançament privat addicional.

D'altra banda, però encara dins d'aquest mateix eix d'intervenció, l'AMB continuarà promovent la seva política metropolitana de mobilitat sostenible, renovant la seva flota de transport públic amb vehicles híbrids i elèctrics, construint noves vies ciclables sensibilitzant la població contra la contaminació atmosfèrica.

Conservació i protecció de la infraestructura verda
Finalment, es destinaran 25,2 M€ a finançar projectes destinats a la conservació, protecció i desenvolupament dels sistemes naturals. La preservació d'espais lliures, el manteniment dels parcs periurbans, les platges i els espais fluvials és essencial per mantenir una metròpoli verda i equilibrada ambientalment.

En concret, l'AMB te previstes actuacions de manteniment i inversions de recuperació ecològica al voltant dels espais fluvials del Besòs i el Llobregat, el parc de Collserola, les platges metropolitanes o accelerar la recuperació ambiental de l'antic abocador del Garraf, entre d'altres a  concretar. L'objectiu és dur a terme un seguit d'actuacions que, tot mantenint la salut dels ecosistemes metropolitans, aquests també puguin ser utilitzats activament per la ciutadania en la seva vida quotidiana.

Aquestes opcions preveuen, per exemple, construir passeres i camins per a usos socials però que al mateix temps tinguin funcionalitat de corredors verds i de sistemes d'aïllament i protecció dels espais naturals.

També tindran especial importància els projectes, ja en curs, per integrar millor en el medi natural les infraestructures ja existents, com ara el soterrament de línies elèctriques o integració paisatgística d'infraestructures viàries.
 
Aquesta transferència de recursos és de gran importància per l'administració metropolitana, ja que, a banda de ser un agent públic territorial amb un pressupost consolidat de 1.400 M€ l'any 2017, per primera vegada gestionarà de forma autònoma fons provinents de la Unió Europea per donar més dimensió a projectes metropolitans ja existents, destinats tots ells a la cohesió del territori.

Aquest acord ha estat possible després de constatar que el Pla d'Actuació Metropolità (PAM) està, en molts aspectes, alineat amb les directrius marcades per Europa sobre quines són les prioritats a l'hora d'invertir recursos en el territori.

Així, l'AMB desenvoluparà projectes per import de 60 milions d'euros, que seran finançats al 50% amb aquests fons FEDER, que i es desenvoluparan fins el 2023. Tots aquests projectes seguiran tres eixos principals.

La proposta neix de l'àrea d'internacional i segons el seu vicepresident, Alfred Bosch, suposa ‘incrementar de forma neta els recursos metropolitans per a la conservació del patrimoni natural, la sostenibilitat i l'eficiència energètica'. La proposta també suposa un canvi de paradigma ja que ‘planteja projectes d'àmbit metropolità i no només un repartiment de recursos entre municipis', fet que no exclou que cada ajuntament pugui fer les seves peticions al marge del programa de l'AMB.
 

 

Relacionats

Butlletí