L'alteració dels ecosistemes litorals provoca greus problemes d'erosió a les platges tarragonines

Mediterrània-CIE ha presentat els resultats d'un estudi ecològic de tres espais de la Costa Daurada
Redacció
29/10/2008 - 00:00

Mediterrània-CIE acaba de presentar les conclusions del projecte "Coneix el litoral", realitzat amb la col·laboració de voluntaris de l'entitat i amb el suport del programa VOLCAM d'Ajuda al Voluntariat Ambiental, de l'obra social de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). L'estudi de tres espais del litoral tarragoní: el Miracle de Tarragona, la Pineda de Vila-seca i el Regueral/ Prat d'En Forés de Cambrils posa de manifest alguns problemes comuns com ara l'erosió, l'alteració dels hàbitats i la reducció de la biodiversitat. Aquest estudi és una primera fase d'un projecte més ambiciós que l'entitat ecologista vol realitzar a tot el litoral de la Costa Daurada.

L'impacte de les infraestructures costaneres (sobretot les esculleres i espigons artificials); els estralls de l'urbanisme (construccions a primera línea de costa i grans nuclis de població associats al litoral); la massificació turística estival; la contaminació (2 polígons industrials petroquímics, emissaris submarins d'aigües industrials i emissaris submarins d'aigües residuals urbanes) i la presència d'espècies invasores són els principals responsables d'aquesta afecció progressiva del litoral tarragoní.

L'erosió del litoral és un dels principals problemes que afecta els espais estudiats. L'efecte dels espigons artificials construïts en territori marí interromp i modifica la dinàmica dels sediments i dels corrents de la costa i aquest efecte es veu agreujat en major mesura, a causa de la desaparició de les praderies submarines de fanerògames marines com la posidònia. La platja de la Pineda és el lloc on més evident es fa aquesta problemàtica, ja que gairebé anualment el mar s'enduu la sorra de la platja i cal regenerar-la en gran part o totalment.

L'alteració dels hàbitats i la reducció de la biodiversitat és una altra constant a les platges tarragonines estudiades. La destrucció directa i la degradació de les zones humides costaneres i dels fons marins ha provocat l'alteració i la modificació dels hàbitats i dels ecosistemes del litoral. Les praderies de Posidònia poden albergar entorn 4.000 espècies, però la massificació turística estival, la destrucció del litoral i dels fons marins i la contaminació de les aigües han provocat que hagi desaparegut en gran mesura. Dels tres espais litorals estudiats, només queden restes de posidònia a la platja de Cambrils, que és la que presenta el millor índex de biodiversitat, gràcies sobretot, a la millor conservació del fons marí.

Mediterrània-CIE ha editat un guia impresa amb els resultats d'aquest projecte amb el doble objectiu de donar a conèixer a la població les problemàtiques mediambientals que es troben presents al llarg de la zona estudiada, però també les espècies que s'hi conserven i que és necessari que la població conegui per a intentar preservar-les.

Els resultats d'aquest estudi també s'enviaran a les diferents administracions (local, autonòmica i estatal) ja que el grup ecologista considera que la planificació territorial té una importància rellevant en el futur econòmic i social de la Costa Daurada, de manera que els responsables de les diferents administracions  haurien de desenvolupar models sostenibles mediambiental i socialment.

Relacionats

Butlletí