L'Ajuntament de Terrassa millora les finques de Torrebonica i de Can Bonvilar

29/11/2007 - 00:00
L'Ajuntament de Terrassa ha iniciat els treballs de millora de la massa forestal dels terrenys municipals de les finques de Torrebonica i de Can Bonvilar, dins del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal. Amb aquesta actuació, es pretén afavorir la conservació de les masses forestals existents, incrementar la seva biodiversitat i potenciar la millora del patrimoni natural. A més, aquests treballs permeten una reducció de combustible present al bosc, amb la qual cosa també es facilita la prevenció dels incendis forestals. Entre les dues finques, es millorarà la massa forestal d'una extensió de 17 hectàrees aproximadament, amb una inversió municipal de 38.570'. Està previst que els treballs finalitzin a mitjans de desembre. L'Ajuntament de Terrassa va promoure la redacció d'un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) de les diferents finques de propietat i gestió municipal, per tal de disposar d'un instrument que fixi els criteris principals a tenir en compte a l'hora de fer actuacions silvícoles en aquestes finques. Aquest document va ser aprovat, el setembre del 2006, pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. L'hivern passat, l'Ajuntament va realitzar diferents treballs a les finques de Can Casanoves i Mossèn Homs.

Relacionats

Butlletí