L'Ajuntament de Tarragona posa en marxa un pla d'ocupació de manteniment forestal

Font: Ajuntament de Tarragona

23/11/2020 - 12:00

Un total de 18 persones en situació d’atur treballaran durant sis mesos en la prevenció d’incendis forestals

El Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tarragona conjuntament amb el Servei Municipal d’Ocupació (SMO-Tarragona Impulsa) engeguen aquest dilluns un programa d’ocupació municipal amb la finalitat de protegir d’incendis els boscos de Tarragona a partir del manteniment forestal d’aquests

El programa consisteix en la contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció de persones en situació d’atur, amb l'objectiu de millorar la seva ocupabilitat, trencar amb la seva situació de desocupació i, d’aquesta manera, evitar-ne la cronificació i facilitar les experiència professional per a la seva inserció laboral. 

L’objectiu general del projecte és millorar la qualificació de les persones participants  mitjançant la realització de tasques per adquirir experiència i coneixements específics de les funcions a realitzar en cada cas així com pal·liar en la mesura del possible els efectes de la situació d’atur derivada de la crisi de la COVID-19, amb la incorporació durant un període de temps al mercat laboral.  

El conseller d’Ocupació, Manel Castaño, ha destacat que “com a Govern havíem d’impulsar aquest pla per donar resposta a la necessitat que hi ha a la ciutat de netejar els nostres boscos. A la vegada —ha continuat Castaño— amb aquest programa donem oportunitat d’ocupació en moments de crisi com el que vivim”. En total, 18 persones participaran d’aquest pla (un encarregat, dos caps de colla, dos oficials de manteniment i 13 peons especialitzats).  

Àmbit d'actuació del Pla d'Ocupació 

El Pla d’Ocupació es concreta íntegrament dins el terme municipal de Tarragona i s’emmarca en l’àmbit de l’Anella Verda del municipi, que s’interna en varies zones boscoses (entorn del Pont del Diable i Sant Salvador, el Rodolat, Boscos de Tarragona, l’Escorpí etc.), on s’efectuaran la major part de les de les tasques associades al tractament de vegetació forestal i l’arranjament de camins, amb l’objectiu prioritari de prevenir incendis forestals. 

El conseller de Medi Ambient, Xavier Puig, ha explicat que “estem fent una aposta molt ferma per tenir una adequada i correcte gestió forestal a la nostra ciutat”. Segons Puig, “estem destinant els esforços tant materials com sobretot humans necessaris perquè això sigui possible i lluitar d’aquesta manera contra el risc elevat d’incendis forestals que tenen els nostres boscos”. 

Les funcions principals de les persones que formen el programa seran la tala i poda d’arbres i arbusts, la desbrossada i retirada de residus vegetals i domèstics, el manteniment de camins i la reparació i manteniment de tanques, cartells i altres elements. 

Per altra banda, i també dins els límits de l’Anella Verda, es dedicaran certes jornades de treball a la millora i/o restauració d’hàbitats litorals a les platges de la Savinosa i la Llarga. 

Els costos del programa, 250.000 euros, estan coberts per l’Ajuntament de Tarragona amb fons propis, amb càrrec a l’aportació municipal a programes d’ocupació del Servei Municipal d'Ocupació-Tarragona Impulsa i del Departament de Medi Ambient. La durada de l’execució del programa d’ocupació és de sis mesos, les contractacions es faran a jornada completa i l’horari es distribuirà en funció de les necessitats de les accions a desenvolupar. 


 

Relacionats

Article

Les actuacions, què formen part del pla d’inversions PSG (Programa d’actuacions en paisatges naturals i urbans) i compten amb finançament FEDER, serviran per millorar la qualitat ambiental i paisatgística de l’espai fluvial i en potenciaran l’ús social i l’accés mitjançant la mobilitat sostenible.

Notícia
Barcelona podria evitar fins a 924 morts a l’any si complís aquestes recomanacions de l’OMS

L'OMS recomana l'accés universal als espais verds i estableix la meta que hi hagi un espai verd d’almenys mitja hectàrea a una distància de no més de 300 metres en línia recta des de cada domicili.

Article

Les Muntanyes del Baix és un projecte en el qual 16 municipis del Baix Llobregat i el Consell Comarcal es coordinen i comparteixen estratègia i accions per la gestió de l’espai agroforestal d’aquest territori.

Butlletí