L'Ajuntament de Sentmenat bonifica el reciclatge

01/02/2012
Utilitzar la deixalleria podrà suposar un 10% de bonificació en el pagament de la taxa per la recollida d'escombreries. Per a gaudir d'aquesta bonificació caldrà utilitzar aquest servei més de deu vegades durant tot l'any. Amb aquesta mesura l'Ajuntament de Sentmenat pretén promoure l'ús de la deixalleria entre la ciutadania i promoure la preservació del medi ambient.

Tots aquells ciutadans de Sentmenat que utilitzin el servei de la deixalleria municipal en 10 o més ocasions podran gaudir d'una bonificació del 10% a la taxa de recollia d'escombreries.

Els lliuraments a la deixalleria no podran ser del mateix dia, ni tampoc no podran ser materials dels quals hi hagi servei de recollida al carrer, tret dels voluminosos, sinó que hauran de consistir exclusivament, en l'aportació d'oli de cuina i de cotxe, voluminosos, bateries de cotxe, residus elèctrics i electrònics, dissolvents, pintures o vernissos, ferralla de particulars, fluorescents, pneumàtics, runes i restes de poda, ien unes determinades quantitats fixades per l'Ajuntament.

Per a poder obtenir la bonificació, caldrà demanar el comprovant d'entrada al personal de la deixalleria i caldrà presentar una sol·licitud a l'Ajuntament abans del dia 5 de desembre de l'any en curs, juntament amb tots els comprovants rebuts.

També podran optar a aquesta bonificació tothom qui faci autocompostatge a través de l'Ajuntament.

Relacionats

Notícia

Els dies 14 i 15 d'octubre del 2020 s'emetrà en streaming i des de Sant Cugat del Vallès la 3a edició d’acusti.cat, el Congrés d’Acústica de Catalunya. L'esdeveniment comptarà amb diverses activitats de debat i reflexió paral·leles entorn els reptes i dilemes al voltant de la problemàtica del soroll. 

Article

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha reduït a la meitat el consum energètic per climatitzar la piscina municipal coberta gràcies a la instal·lació de 160 panells solars híbrids​

Article
S’ha reduït la potència a equipaments tancats per la COVID-19

Setze ajuntaments es van interessar per la proposta del Servei Comarcal de Gestió Energètica i Aigua (SCGEA) del Consell Comarcal del Vallès Oriental d’ajustar la potència contractada en aquells equipaments que estaven tancats per la COVID-19.

Butlletí