L'Ajuntament de Sant Cugat redueix d'un 42% el consum anual d'energia per treballador des del 2008

Font: Ajuntament de Sant Cugat
25/02/2015 - 00:00

L'aposta de l'Ajuntament de Sant Cugat per la prevenció en l'impacte ambiental ha permès reduir de forma sostinguda la demanda d'energia des del 2008, moment en què l'Ajuntament va posar en funcionament el sistema integrat de gestió. Programes de formació interna, com els assessors ambientals, han contribuït a sensibilitzar els treballadors municipals i a fer-los prendre consciència que és possible ser més eficient i reduir la necessitat de consum energètic.

Des que l'Ajuntament va posar en marxa la certificació ambiental i de qualitat l'any 2008, la xifra de consum energètic ha disminuït de forma progressiva des dels 4.622,93 kWh/any per treballador inicials als 2.706,52 el 2014. Traduïdes a percentatges, aquestes dades indiquen que la reducció del consum energètic per treballador ha estat d'un 42% en sis anys.

La disminució del consum anual d'energia per treballador s'emmarca en la política d'eficiència energètica i econòmica impulsada pel consistori, especialment durant els darrers quatre anys. En aquest sentit, la corba de consum energètic manté de forma sostinguda el decreixement des del 2011, any de la posada en marxa de l'estratègia econòmica, social i ambiental de l'Ajuntament.

Un sistema integrat de gestió

A banda, cal remarcar que l'any 2008 l'Ajuntament va adoptar el sistema integrat de gestió, que s'estructura en tres eixos: l'aposta per la qualitat, la prevenció de riscos laborals i la política ambiental. Partint d'aquest sistema, el consistori ha elaborat programes de formació interna, com els assessors ambientals, que han contribuït a sensibilitzar els treballadors municipals i a fer-los prendre consciència que és possible ser més eficient i reduir la necessitat de consum energètic.

Compromís de l'Ajuntament en la lluita contra el canvi climàtic

Des del 2008, l'Ajuntament de Sant Cugat ha mantingut una política compromesa amb la lluita contra el canvi climàtic, que s'ha traduït en tres grans acords. El 2009 l'Ajuntament es va adherir al Pacte d'alcaldes contra el climàtic i, al juliol de l'any passat, al Mayors adapt (Alcaldes per l'adaptació), un nou pacte a escala europea que, a diferència del primer 'que se centra en la reducció d'emissions de diòxid de carboni' es focalitza en l'avaluació dels riscos associats al canvi climàtic per anticipar-ne els efectes.

Paral·lelament, al febrer del 2012, l'Ajuntament va ser el primer consistori de Catalunya a adherir-se al Programa d'acords voluntaris de la Generalitat. Impulsat per l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, aquest programa té com a objectiu reduir les emissions de gasos contaminants a l'atmosfera entre organitzacions i entitats. A través de l'adhesió, l'Ajuntament es va comprometre voluntàriament a fer el seguiment de les seves emissions i a establir mesures que contribuïssin a la seva reducció.

Relacionats

Article

L'escola Pins del Vallès de Sant Cugat del Vallès és pionera en l'ús d'energia geotèrmica. Amb l'aplicació d'instal·lacions geotèrmiques, l'Ajuntament ha reduït en un 40% el consum d'energies fòssils en el centre i en preveu arribar al 60%

Notícia
Foto: Cugat Mèdia (Lluís Llebot)

Foto: Cugat Mèdia (Lluís Llebot)

Això implica unes 650 multes al mes de mitjana (22 al dia), tot i que el repartiment és molt irregular segons els mesos

Butlletí