L'ajuntament de Sant Cugat reconegut per la gestió dels residus

Per primer cop una concessió d'una administració pública està subjecta a una avaluació contínua del grau de compliment, qualitat i satisfacció.
24/03/2013 - 00:00

L'Ajuntament de Sant Cugat ha rebut un accèssit dels premis Alfons Ortuño que atorga l'Escola d'Administració Pública de Catalunya per reconèixer actuacions innovadores i bones pràctiques en matèria de gestió pública. El reconeixement s'ha concedit per la gestió innovadora en el servei municipal de neteja viària, recollida i transport de residus al municipi. Concretament pel sistema de millora contínua en la concessió d'aquest servei, que el consistori ha implantat amb la intenció d'avaluar-ne la seva correcta prestació així com l'estat de la neteja a la via pública.

De fet, cal destacar que per primera vegada, una concessió d'una administració pública està subjecta a una avaluació contínua i diària del grau de compliment, qualitat i satisfacció del servei. Aquest sistema, anomenat "Pla de Control i Millora Contínua", s'ha implantat des de principis d'any en la nova concessió del concurs per la neteja viària i la recollida de residus que actualment presta l'empresa Valoriza. Es tracta d'un sistema pioner de gestió que pretén avaluar, optimitzar i millorar, de forma permanent, la prestació d'aquest servei buscant l'eficiència màxima dels recursos.

"La implantació d'aquest sistema", com va assenyalar en la presentació del projecte la tinenta d'alcalde de Serveis Urbans Cristina Paraira, "permet optimitzar els recursos ja que es poden prendre decisions i planificar de manera òptima per aconseguir la màxima eficiència en el resultat final. L'objectiu és que amb els mateixos recursos materials i humans es pugui prestar un millor servei, reduint les càrregues innecessàries i ajustant el servei a la demanda real de la ciutat de manera contínua".

Així, el "Pla de Control i Millora Contínua" verifica, en primer lloc, que el serveis s'hagi donat quantitativament tal i com està establert en la concessió mitjançant, per exemple, tecnologies de geolocalització (pas de recollida de contenidors, ús de maquinària de neteja, etc). Posteriorment, un equip d'inspectors format per tècnics de l'Ajuntament i de l'empresa concessionària avalua segons uns criteris prèviament establerts i consensuats la qualitat de la neteja a la via pública. Finalment, totes les informacions recollides s'introdueixen en una plataforma (anomenat Quali_net) que valora de forma objectiva la prestació global del servei.

Aquest programari elabora un informe en funció dels diferents indicadors que determina quina ha de ser la factura mensual que ha de generar l'empresa concessionària, ajustada als serveis que hagi prestat. A aquests indicadors, s'hi afegeix el grau de satisfacció ciutadana obtingut mitjançant l'Observatori Sociològic (enquesta) que es realitza 3 cops l'any.

La voluntat és situar el ciutadà al centre de l'acció política de manera que, per primera vegada, el grau de satisfacció ciutadana d'un servei concessionat computa també, amb altres indicadors, a l'hora de garantir el grau de qualitat del servei.

Amb aquesta iniciativa l'Ajuntament s'ha convertit en una administració pionera a l'hora d'aplicar el concepte de facturació variable en la concessió dels serveis municipals.

Un sistema a tres: Ajuntament, concessionària i consultora
El projecte s'ha dut a terme en 2 grans fases: la primera d'elles va servir per a realitzar l'anàlisi dels processos i les mètriques clau del servei així com per definir els mecanismes necessaris per a l'establiment del Pla de Control i Millora Contínua. La segona fase del projecte és la destinada a garantir l'execució del Pla per mitjà del desenvolupament de les eines que assegurin el control del servei i la posada en marxa d'accions que en millorin el funcionament de manera permanent.

Aquest procés s'ha fet de manera concertada amb l'empresa concessionària del servei, Valoriza Servicios Medioambientales SA i també amb el suport extern de la consultora everis. "La nostra tasca", ha remarcat Albert Mayol, gerent del sector públic Barcelona d'aquesta consultora, "ha estat assessorar aquest projecte en la implantació de la metodologia lean goverment". Així mateix, la consultora ha estat la creadora del complex programa informàtic (Quali_net) i garanteix l'aplicació objectiva dels indicadors per la realització dels càlculs de facturació.

La categoria en la que s'ha premiat el consistori ha estat la de "Polítiques sectorials i serveis finalistes". L'alcaldessa, Mercè Conesa, ha destacat que "aquest reconeixement posa en valor la gestió pública d'aquest Ajuntament com administració innovadora. Hem fet de la governança i el bon govern un full de ruta i aquest reconeixement ens esperona a seguir endavant ja que el nostre objectiu es gestionar millor per servir de manera eficient al ciutadà".

Altres guardons
El premi se l'ha endut el projecte "Dades obertes" del departament de Presidència de la Generalitat i el segon accèssit ha estat per a l'ajuntament de Vilanova del Camí. A part, aquests premis també inclouen dues categories més: "Organització i recursos humans" i "Gestió pressupostària, avaluació i transparència". En total s'hi han presentat 31 candidatures.

Relacionats

Notícia

L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i Sant Cugat Empresarial han ofert una sessió informativa amb una quinzena d'empreses per animar-les a sumar-se al projecte d'aigües regenerades de l'AMB.

Notícia

L'EMD espera estalviar entre el 60 i el 70% en la factura de la llum

Article

Resultats de la II trobada per l’educació ecosocial el Dia Mundial del Medi Ambient 2023 a Sant Cugat del Vallès.

Butlletí