L’Ajuntament de Paret del Vallès aposta per l’energia neta i sostenible i instal·larà panells fotovoltaics al Camp de Futbol Josep Seguer

Font: Ajuntament de Paret del Vallès

27/06/2020 - 19:41

L’Ajuntament de Parets durà a terme un projecte per substituir la instal·lació actual de panells solars ACS, ubicades al Camp de Futbol Municipal Josep Seguer, per panells fotovoltaics.

L’energia solar fotovoltaica consisteix en la conversió de la radiació solar en electricitat. Els avantatges de l’ús de sistemes solars fotovoltaics estan relacionats amb l'elevada qualitat energètica de l’electricitat produïda i l’absència d’impacte mediambiental i de sorolls en els processos energètics. Es tracta doncs d’un tipus d’energia neta i sostenible que no emet gasos d’efecte hivernacle i que no contribueix al canvi climàtic.

La decisió s'ha pres després de conèixer que la instal·lació actual de panells solars es troba obsoleta i amb un rendiment nul des de l'any 2018, quan la Inspecció del Departament de Salut Pública de la Generalitat la va posar fora de servei per incompliments de la normativa.

La regidora de Medi Ambient, Rosa Martí destacava que “és un projecte molt interessant, ja que permetrà no només utilitzar l’energia generada en el mateix camp de futbol sinó que aquesta també es podrà distribuir en els diferents equipaments dins un radi de 500 metres. És a dir, en aquest cas trobem l’Ajuntament, l’escola Lluís Piquer o l’edifici del servei municipal de Territori. Per tant, des del Consistori estimem que es produirà una disminució considerable en l’import del rebut elèctric”.

La voluntat de l’equip de govern és que es realitzi com més aviat millor però encara hem de veure si es pot incloure en les modificacions d’aquest pressupost. En cas que no sigui possible, seria un projecte pel pressupost de l’any vinent. A més, també hem de notificar el projecte al Club de Futbol Parets, perquè tot i ser un equipament municipal, els volem tenir el màxim d’informats possible, ja que són ells qui en fan ús.” Afegia Martí.

El projecte, que ara es troba en període d’informació pública, es basa a substituir la instal·lació actual de les cobertes de tots els mòduls del recinte del camp de futbol per panells FV. 

La instal·lació constarà d’un total de 128 panells fotovoltaics amb la respectiva estructura de sustentació, cablejat elèctric, dos inversos, quadres elèctrics CC i CA, un comptador CGPM tipus TMF1 i la connexió a la xarxa existent. Aquesta inversió té un pressupost, per una banda, d’aproximadament 45.000 euros per la instal·lació i, d’uns 45.000 euros més que és el que costaria la desinstal·lació dels panells actuals.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

El pla del Govern preveu la creació d’una xarxa d’oficines tècniques per donar suport als municipis, l’aprovació del Pla territorial i de la Llei de transició energètica, la creació d’una energètica pública i l’impuls de l’aprofitament de la biomassa i el biogàs.

Notícia

L'estructura fotovoltaica, formada per 44 panells de 400 Wp muntats en un sistema autoportant a la coberta de l’edifici, es realitzarà en règim d’autoconsum amb compensació d’excedents, de manera que l’energia elèctrica generada es consumirà de forma instantània pel propi edifici i, en cas d’existir excedents, aquests seran compensats en la factura elèctrica. 

Entrevista

Rubí Brilla ha coordinat el primer projecte d’autoconsum compartit d’energia en un polígon industrial a tot l’Estat. Aquesta ha sigut una de les fites més importantes d’aquesta entitat municipal que des de fa 10 anys treballa per ser un referent per l’estalvi, l’eficiència i l’ús de renovables en l’àmbit local. Marta Morera, responsable tècnica de Rubí Brilla ens explica aquesta experiència i com es vol continuar treballant per l’autoconsum a la ciutat.  

Butlletí