L'Ajuntament de Manresa informa de les novetats en el servei de recollida del cartró porta a porta

Font: Ajuntament de Manresa
16/04/2013 - 00:00

L'Ajuntament de Manresa ha posat en marxa una campanya informativa sobre el servei de recollida de cartró comercial porta a porta en els carrers més comercials de la ciutat, que ha reorganitzat els itineraris de recollida i els horaris del servei per optimitzar aquest servei.

Els detalls i els objectius de la campanya han estat presentats pel regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Manresa, Jordi Serracanta.

El regidor ha assegurat que el més important és "la gestió eficient del servei de neteja" i que aquesta campanya informativa sobre la recollida de cartró "compleix tres objectius, el primer augmentar el volum de recollida de cartró, el segon optimitzar el servei i el tercer aconseguir gestionar la recollida de forma correcta i no saturar els contenidors".

En aquest sentit, el servei de recollida manté el mateix horari que abans, de les 12:00 a les 17:20 h , però la franja horària establerta del servei, que és d'una hora abans de la recollida, pot variar en funció de la ubicació de l'establiment. Així hi ha activitats que continuen amb el mateix horari, però n'hi ha d'altres que han canviat de franja horària.

Amb la finalitat de conscienciar la població i explicar els canvis que s'han introduït en la recollida de cartró, el regidor ha manifestat que s'ha engegat aquesta campanya informativa, que consisteix en anar porta a porta dels establiments comercials per explicar el funcionament del servei, les novetats i si han sofert alguna variació en la seva franja horària de recollida.

Evitar que el cartró ocupi tota la vorera
Per tal d'evitar que els embalatges de cartró generats diàriament pels comerços de Manresa s'escampin per la vorera, ocupant l'espai dels vianants, el consistori recorda que és important que tots els establiments hi col·laborin seguint les pautes següents:
• La recollida de cartró es porta a terme de dilluns a dissabte, en els comerços situats en els carrers que formen part dels recorreguts de la recollida.
• El cartró s'ha de dipositar plegat i lligat a la porta de la botiga o, si no és possible, al costat del contenidor més proper, i situat de manera que permeti el pas de les persones per la vorera.
• Els cartrons s'han de treure una hora abans del pas dels camions per l'establiment.
• La quantitat màxima de cartró que es recull diàriament i per establiment és de 25 kg

Està prohibit treure el cartró: Barrejat amb altres materials (porexpan, plàstics...); fora de les hores i en males condicions; als contenidors de selectiva i d'escombraries o en quantitats superiors a 25 kg. 

Aquestes pautes estan explicades en un targetó que es repartirà pels establiments comercials en una primera volta de la campanya informativa. Posteriorment es farà una segona volta per aclarir dubtes i constatar el grau de satisfacció del servei de recollida entre els comerciants.

La recollida de cartró durant els últims anys
Durant els últims anys, el servei municipal de recollida de cartró ha seguit una evolució a l'alça pel que fa als kilograms de cartró recollit, especialment durant els anys 2010 i 2011. En aquest sentit cal constatar que al llarg de l'any 2012 es va recollir un total de 451.340 kg, el que suposa una mitjana aproximada de 1.519 kg per jornada.

Quant a l'any 2013 es pot palesar que la tendència de recollida respecte a l'any anterior es manté, però si es compara respecte l'any passat, tant els primers mesos com la mitja anual, els kilograms recollits són menors.

En aquest sentit la tendència que es preveu per aquest any 2013, considerant les dades obtingudes fins ara, és que la quantitat de cartró recollit disminueix per sota dels 1.500 kilograms per jornada.

 

Municipis: 

Relacionats

Article

El Parc de la Sequia de Manresa estrena nova mascota per promocionar les activitats infantils i familiars

Notícia

La fira —centrada en la sostenibilitat ambiental, social i econòmica— inicia la preparació de la que serà la 23 edició,  amb la voluntat de continuar consolidant-se a la ciutat

Notícia

L'objectiu és que els escolars prenguin consciència de la importància de mantenir la biodiversitat en el medi urbà i de preservar el bosc de ribera a l’entorn del riu. Revisar i muntar caixes de nius d’ocells i construir hotels d’insectes són algunes de les propostes, que es programen per primera vegada en aquest format.

Butlletí