L'Ajuntament de Carme i l’ACA recuperen la riera del municipi al seu pas pel nucli urbà

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat, Ajuntament de Carme

06/05/2011 - 00:00
L'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament de Carme (Anoia) han finalitzat recentment diverses actuacions destinades a recuperar la riera del municipi anoienc i el seu entorn al seu pas pel nucli urbà. Els treballs, que han tingut una durada aproximada de 5 mesos, han suposat una inversió propera als 40.000 euros i han estat desenvolupats per una empresa amb professionals veïns de la localitat de Carme.

 Les actuacions han consistit en el manteniment de la llera, la reducció del canyís, la recuperació de la vegetació autòctona i la formació d'una llera d'aigües baixes, que ha permès la recuperació natural del fons del riu i la colonització de la zona restaurada amb noves poblacions de peixos. Finalment, s'han desenvolupat diverses tasques per estabilitzar les lleres, mitjançant la plantació de joncs, que gràcies a les seves arrels sòlides i compactes, la protegiran de l'erosió de la pròpia riera.

Per integrar el riu al seu entorn s'han plantat enfiladisses a l'escullera, per tal de recobrir-la de vegetació, integrant-la a l'entorn i la sembra d'herbàcies en les zones de ribera lliure d'aigua per evitar que al quedar momentàniament descoberta de vegetació s'erosioni amb les pluges.

Aquest projecte, redactat per l'empresa Ambiens, parteix del criteri de màxima naturalització i mínima intervenció, amb l'objectiu d'iniciar uns processos propis del riu que permetin que ell mateix es vagi autorecuperant.

Municipis: 

Relacionats

Notícia

S'ha centrat principalment en els municipis de menys de 500 habitants, on la gestió dels residus es realitza amb accés exclusiu en àrees tancades amb contenidors

Notícia

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha declarat aquest 6 d'octubre l'alerta per sequera dels municipis que s’abasteixen de l’aqüífer del Carme Capellades, la principal font d’abastament d’aigua de gran part de la comarca de l’Anoia.

Notícia

L’Ajuntament de Vallbona ha decidit canviar el sistema de recollida dels residus municipals al porta a porta atès que està demostrat que és el que aconsegueix un percentatge més elevat de reciclatge i que permet assolir les quotes exigides per Europa i l’Agència de Residus de Catalunya.

Butlletí