L'Ajuntament de Carme i l’ACA recuperen la riera del municipi al seu pas pel nucli urbà

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat, Ajuntament de Carme

06/05/2011
L'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament de Carme (Anoia) han finalitzat recentment diverses actuacions destinades a recuperar la riera del municipi anoienc i el seu entorn al seu pas pel nucli urbà. Els treballs, que han tingut una durada aproximada de 5 mesos, han suposat una inversió propera als 40.000 euros i han estat desenvolupats per una empresa amb professionals veïns de la localitat de Carme.

 Les actuacions han consistit en el manteniment de la llera, la reducció del canyís, la recuperació de la vegetació autòctona i la formació d'una llera d'aigües baixes, que ha permès la recuperació natural del fons del riu i la colonització de la zona restaurada amb noves poblacions de peixos. Finalment, s'han desenvolupat diverses tasques per estabilitzar les lleres, mitjançant la plantació de joncs, que gràcies a les seves arrels sòlides i compactes, la protegiran de l'erosió de la pròpia riera.

Per integrar el riu al seu entorn s'han plantat enfiladisses a l'escullera, per tal de recobrir-la de vegetació, integrant-la a l'entorn i la sembra d'herbàcies en les zones de ribera lliure d'aigua per evitar que al quedar momentàniament descoberta de vegetació s'erosioni amb les pluges.

Aquest projecte, redactat per l'empresa Ambiens, parteix del criteri de màxima naturalització i mínima intervenció, amb l'objectiu d'iniciar uns processos propis del riu que permetin que ell mateix es vagi autorecuperant.

Municipis: 

Relacionats

Notícia

La Comissió d'Estudi que -integrada per regidors del consistori, tècnics i representants dels consells de districte- haurà de redactar i presentar una memòria, un treball que haurà de servir de base per a la resolució de l’expedient, havent de contemplar aspectes socials, financers, tècnics i jurídics de l’activitat, la seva forma d’exercici i gestió, entre d’altres, que justifiquin el millor règim i forma de gestió del servei de l'aigua.

Acte
02/12/2019
Davant del Mercat municipal de Viladecans
Notícia

L’Ajuntament d’Igualada ha iniciat el procés per a la realització de l’estudi de viabilitat per a la implantació de models òptims de recollida de residus per zones de la ciutat. La implementació de les mesures i recomanacions que es desprenguin d’aquest treball serà un dels eixos que el departament de Sostenibilitat i Mobilitat impulsarà per millorar la recollida selectiva a la ciutat.

Butlletí