L'Agència Europea del Medi vol que les polítiques energètiques siguin respectuoses

29/06/2006 - 00:00
Un informe fet públic aquest dimarts per l'Agència Europea del Medi Ambient subratlla que per abordar el repte energètic cal una visió que integri la necessària competitivitat i seguretat del sector amb el no menys necessari respecte pel medi. L'informe 'Energy and environment in the European Union: tracking progress towards integration', analitza les tendències a la UE del 1990 al 2003, assegura que el futur de l'energia a Europa ha de tenir com a punts clau la millora de les tecnologies i la reducció del consum. L'informe apunta que els avenços tecnològics (plantes de generació més eficients, mesures de filtratge d'emissions nocives més avançades) i l'increment de les opcions d'energies renovables estan amenaçades per la tendència de consum a l'alça. Els sectors del transport i l'electricitat són molt dependents encara dels combustibles fòssils. 1. Les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle han caigut un 2,6 % entre el 1990 i el 2003, però han anat incrementant lentament des del 1999. A aquest factor hi ha contribuït la major dependència de la producció d'electricitat de centrals de carbó. L'increment del volum de transport per carretera, molt dependent de les energies fòssils, tampoc ha ajudat i ha fet empaladir els progressos adquirits en altres sectors, com l'industrial. 2. En el període analitzat, la presència d'elements tòxics en l'aire s'ha reduït de forma important (entre un 41% i un 56% depenent de la font). Això es deu a millores tecnològiques i al pas del carbó al gas natural en molts llocs del continent. Tanmateix, la qualitat de l'aire en moltes ciutats no arriba als límits establerts per la legislació europea. 'La salut humana i dels ecosistemes està amenaçada', assenyala l'Agència. 3. Els combustibles fòssils continuen sent la causa principal de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, responsables del 80% del total de consum d'energia i del 55% de la producció d'electricitat. Altra cop, l'Agència assenyala que des del 1999, la reviscolada de l'ús del carbó en la producció d'electricitat ha fet atenuar la tendència positiva de reducció d'emissions a causa de l'ús d'energies més netes. També es subratlla que l'increment del volum de trànsit rodat ha consolidat la utilització dels combustibles fòssils en els últims anys. 4. El consum d'energia continua creixent: el consum final d'energia en l'Europa dels 25 ha crescut un 11,6% entre el 1990 i el 2003. Aquesta tendència, assenyala l'Agència, es mantindrà en el temps, a menys que s'implementin mesures ambicioses d'estalvi. Aquest increment s'atribueix a un augment de la renda i a canvis en el model de vida. Les indústries, amb l'impuls de mesures d'eficiència han reduït el seu consum, però el transport és avui el principal consumidor d'energia final. La proporció d'ús d'energia nuclear es va mantenir constant. 5. La producció d'energia i electricitat amb fonts d'energies renovables va crèixer entre el 1990 i el 2003, amb notables augments en els sectors eòlics i solar. Tanmateix, l'increment de la proporció de les renovables en el total de consum d'energia i electricitat es va limitar, degut a l'augment del consum d'energia i les sequeres que van afectar la producció d'energia hidroelèctrica. L'any 2003, el percentatge de consum d'energia renovable era del 6%, tot i que per al 2010 cal que aquest percentatge es dupliqui. 6. Amb l'excepció del sector del transport, els preus de l'energia per la majoria de combustibles van disminuir durant la dècada dels 90, abans del seu increment al voltant del 2000. Aquest darrer increment es deu bàsicament a la pujada de preus internacional de petroli i el gas. Tanmateix, l'Agència valora que les taxes encara estan per sota les externalitats ambientals. Finalment, l'informe valora que 'malgrat el debat creixent sobre l'energia nuclear, encara no s'ha trobat un mètode acceptable de gestionar els residus nuclears'. Jacqueline McGlade, directora executiva de l'Agència, valora que 'és important assegurar que l'opció nuclear no perjudica altres alternatives, que cal subvencionar molt més, ni que menysvalori l'èmfasi que s'ha de posar en l'eficiència energètica'.
AdjuntMida
Image icon [ notícies publicades ]20.95 KB

Relacionats

Butlletí