L'Agència Catalana de l'Aigua i la Diputació de Barcelona impulsen la millora de la qualitat ambiental a l'àmbit del Foix

03/09/2021 - 09:30
De Imonclus - Trabajo propio. Wikipèdia

De Imonclus - Trabajo propio. Wikipèdia

Les millores del sanejament (reducció de nutrients i fòsfor) i el pla de millora de la qualitat de l’aigua de l’embassament de Foix impulsat per l’ACA faciliten la recuperació ambiental del riu i l’entorn del Parc del Foix, un  espai protegit emblemàtic per a la protecció de l’avifauna (zona ZEPA)

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i la Diputació de Barcelona han signat un conveni per a la coordinació en la millora de la qualitat ambiental del riu i l’embassament en l’àmbit del Parc del Foix. Les millores del sanejament (reducció de nutrients i fòsfor) i el pla de millora de la qualitat de l’aigua de l’embassament de Foix impulsat per l’ACA facilitaran la recuperació ambiental del riu i l’entorn del Parc del Foix, un  espai protegit emblemàtic per a la protecció de l’avifauna (zona ZEPA).

Amb aquesta actuació s'atén una reivindicació dels municipis de la conca del Foix i en especial de Castellet i la Gornal.

El Parc del Foix forma part de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona i es troba en el PEIN Serres del Litoral Central i està inclòs a la Xarxa Natura 2000. Està declarat ZEPA (Zona d’Especial Protecció de les Aus), i cal recordar que el pantà actua com un punt de parada de les aus migratòries en el seu pas entre continents i, per tant, és un punt clau en la conservació de la fauna. El Pla Especial del Parc del Foix ocupa una superfície protegida de 3.150 ha. dins dels termes municipals de Santa Margarida i els Monjos i de Castellet i la Gornal i està acreditat a la Carta Europea de Turisme Sostenible.

El conveni, que tindrà una durada de 4 anys prorrogables a 4 més, preveu la coordinació entre ambdues institucions per a la realització de diverses actuacions de cadascuna de les parts -dins l’àmbit de les seves competències i contingudes en la planificació hidrològica vigent- destinades a la millora de la qualitat de les aigües i de l’estat i potencial ecològic del riu i el pantà de Foix en l’àmbit del Parc del Foix.

Així mateix permetrà aportar i compartir assessorament científic i tècnic per l’elaboració de les pautes i les mesures necessàries per assolir i mantenir la bona qualitat de l’aigua i en bon estat o potencial ecològic del riu i embassament del Foix. Ambdues administracions col·laboraran en la redacció dels projectes tècnics, plans directors o altra documentació tècnica necessària per a la consecució dels objectius d’aquest conveni i en promouran la seva difusió i divulgació.

Les tasques a desenvolupar seran determinades i detallades un cop signat el present conveni a través de la seva Comissió de seguiment i mitjançant  la redacció d’un Pla de treball, que serà revisat anualment per aquesta.

Les tasques que cada organisme realitzarà seran finançades per cada un dels organismes i executades per separat d’acord amb la normativa de contractació vigent i els criteris de contractació i execució de treballs de cadascuna de les entitats. Ambdues entitats es coordinaran per a que els tasques realitzades siguin complementàries i busquin el mateix objectiu (el de millora i conservació del pantà de Foix i les masses d’aigua relacionades).

Es crearà una Comissió de Seguiment del present conveni que vetllarà per la consecució dels objectius comuns de les parts assumits en aquest conveni, i previstos en els seus respectius instruments de planificació, per a la seva execució. La Comissió estarà integrada pels membres següents:

  • Per part de la Diputació de Barcelona, la Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació, el director del Parc del Foix, i el tècnic conservació dels parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix,
  • Per part de l’ACA, el Cap del Departament de Control i Qualitat de les Aigües, la cap d’Unitat d’aigües superficials, i una persona tècnica d’aquest Departament.

 

El sanejament, clau per a la recuperació ambiental del Foix

Les millores del sanejament (reducció de nutrients i fòsfor) i el pla de millora de la qualitat de l’aigua de l’embassament de Foix impulsat per l’ACA facilitaran la recuperació ambiental del riu i l’entorn del Parc del Foix.

Un dels problemes de l’embassament són les elevades concentracions de fòsfor provinents del riu Foix, que provoquen una situació d’hipereutrofització. Una de les mesures que servirà per resoldre aquesta problemàtica seran precisament, les obres d’ampliació i millora de la depuradora de Vilafranca, que contribuiran a l’aportació d’aigua de qualitat a la conca del riu Foix i reduir les aportacions de fòsfor a l’embassament.

Precisament el passat mes de juliol l’ACA, el consell comarcal, la Mancomunitat Penedès-Garraf i diversos alcaldes alcaldes i alcaldesses de la zona, van visitat les obres d’ampliació de la depuradora de Vilafranca del Penedès, una actuació finançada per l’ACA i que compta amb un pressupost de prop d’11 milions d’euros.

És previst que en un termini de dos mesos ja estiguin en servei les obres per a la reducció de nutrients, mentre que a mitjans d’any finalitzaran les actuacions que incrementaran la seva capacitat de depuració, assolint gairebé una capacitat màxima de 24.000 m3/dia, i la resta de mesures complementàries que milloraran el funcionament de la planta, com la instal·lació d’un sistema de cogeneració energètica, es completaran a finals de l’any vinent.


 

Municipis: 
Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

El Molí del Foix, el centre d'interpretació històrica i natural de Santa Margarida i els Monjos, ha realitzat una sèrie d'activitats durant el mes d'octubre per parlar sobre l'aigua.

Notícia

Es realitzen tasques de recuperació de les dunes i la vegetació a la platja de la Mota de Sant Pere al municipi de Cubelles

Notícia

L’Ajuntament de Cubelles i l’empresa EFCA van presentar el balanç dels primers quatre anys de la implantació del Pla de gestió de l’espai d’interès natural de la desembocadura del riu Foix, que es va aprovar l’any 2019

Butlletí