L'ACA acorda amb Repsol l'establiment d'uns cabals ambientals en el tram baix del riu Gaià

Subministrarà a Repsol aigua regenerada de la planta de reutilització que s’està construint a la depuradora de Vila-seca-Salou

Redacció

26/07/2010 - 00:00

El consell d'administració de Agència Catalana de l'Aigua ha aprovat l'acord amb Repsol destinat a l'establiment d'uns cabals ambientals en el tram baix del riu Gaià, en el marc del Pla Sectorial de Cabals de Manteniment de les conques internes de Catalunya, aprovat el 13 de juliol de 2006. L'establiment d'aquests cabals de manteniment, segons l'ACA, farà possible una correcta ordenació dels usos, que els faci compatibles amb la conservació i el manteniment d'una bona qualitat ambiental, i serà l'inici de la rehabilitació ambiental que ha de permetre assolir l'objectiu de bon estat del tram final del riu.

Cal tenir en compte que des de l'entrada en funcionament de la presa del Catllar, durant el setembre de 1977, el riu Gaià ha patit una reducció del seu cabal de manteniment. Amb la signatura d'aquest conveni, segons l'ACA, es garantirà un cabal ambiental i la millora progressiva dels ecosistemes fluvials. En aquest acord es proposa la implantació d'un model de gestió del pantà basat en l'aprofitament de la seva capacitat d'emmagatzematge de manera més eficient. Aquest model de funcionament preveu la continuació de l'explotació dels recursos hídrics des del pantà per part dels concessionaris actuals.

Per damunt d'una cota determinada a l'embassament, l'acord fa compatible l'explotació dels seus recursos hídrics per part dels concessionaris actuals amb l'alliberament aigües avall de cabals de manteniment. Per sota d'aquesta cota de gestió estableix que els volums emmagatzemats seran preservats per a l'ús dels regants i com a reserva estratègica per a Repsol.

El règim de cabals màxims de manteniment a alliberar variarà entre els 90 litres per segon els mesos d'estiu i els 124 litres per segon la resta de l'any, sempre i quan aigües amunt de l'embassament hi hagi aportacions d'aigua de manera natural. 

Repsol, que continuarà fent-se càrrec de les despeses d'operació i de manteniment de l'embassament, assumirà també els costos econòmics de les obres necessàries per l'alliberament del cabal ambiental. Cal subratllar, també, que aquest acord no modifica ni afecta les concesions ni els usos que actualment estan realitzant les comunitats de regants aigües avall del Catllar.

Ús d'aigua regenerada
L'acord contempla que l'Agència subsituirà la reducció de l'aprofitament d'aigua de l'embassament del Catllar amb l'aportació d'aigua regenerada provinent de la depuradora de Vila-seca-Salou i Tarragona.

Les necessitats hídriques de Repsol i, per tant, l'important consum que farà d'aquesta aigua, seran bàsiques per el funcionament regular de la planta de tractament terciari que es construeix a la depuradora de Vila-seca i Tarragona i que forma part dels treballs que actualment desenvolupa l'Agència per fer possible l'ús d'aigua regenerada a les indústries del Camp de Tarragona. 

És previst que els treballs, amb un pressupost proper als 42 milions d'euros, acabin a finals d'any.

 

Municipis: 

Relacionats

Notícia

Les dutxes i els rentapeus de les platges de Salou només funcionaran al 50%.

Article

Tarragona finalitza els treballs de restauració ecològica de la ribera del tram baix del riu Francolí. És un dels 18 projectes guanyadors dels pressupostos participatius i ha permès desbrossar la zona i crear un itinerari de natura i descobriment del riu.

Notícia

La campanya d’educació i sensibilització ambiental se centra aquest estiu al nucli de la Pineda.

Butlletí