La Xarxa valora la feina feta en l’àmbit de la contaminació acústica

Sostenible.cat

04/02/2011
El Grup de treball de contaminació atmosfèrica , que també s'ocupa de la contaminació acústica, s'ha reunit per fer balanç i autoavaluació de la tasca desenvolupada durant el mandat 2007-2011. En aquest període, el grup ha comptat amb 29 ens inscrits i ha organitzat 3 reunions amb un total de 63 assistents.

Bona valoració del suport als ajuntaments
Els assistents han valorat els temes classificats com a prioritaris en el pla de treball per criteris d'interès i utilitat. Atenent el primer criteri, el més ben valorat ha estat l'organització d'un curs de formació sobre soroll i vibracions, seguit de les accions de suport als ajuntaments, i de l'estudi del reglament que desenvolupa la normativa de soroll de la Generalitat.

Pel criteri d'utilitat, el suport als ajuntaments s'ha situat en primer lloc, seguit pel suport en el diagnòstic dels contaminants a nivell municipal i l'ajuda en reduir-los i en tercer lloc el curs de soroll i vibracions. Alguna iniciativa ha presentat una gran diferència entre la valoració des del punt de vista de l'interès i de la utilitat en favor d'aquest segon criteri. Aquest ha estat el cas de la formació i educació ambiental sobre contaminació atmosfèrica destinada a la ciutadania. Tanmateix, aquesta iniciativa no s'ha acomplert. El mateix ha succeït amb el suport per facilitar el diagnòstic dels contaminants a nivell municipal.

Altres activitats
El Grup de treball de contaminació atmosfèrica i soroll  ha dut a terme altres activitats com un curs de control de la contaminació acústica; la participació en la redacció dels models d'Ordenança reguladora del soroll o en la Jornada Dia Internacional contra el soroll, tot presentant-hi precisament els nous models d'ordenança. Igualment s'ha fet suport i seguiment de la implantació d'aquests models.

Igualment ha promogut la creació d'un seminari d'intercanvi de problemàtiques concretes relacionades amb el soroll. De la primera trobada en aquest marc en va sortir el  document Criteris tècnics per a l'elaboració dels mapes de capacitat acústica.

El grup de contaminació atmosfèrica i soroll ha treballat conjuntament amb el departament de Medi Ambient i Habitatge. Per altra banda, ha transferit al Grup de Consum Responsable i economia sostenible el tema de l'ambientalització de la compra de vehicles municipals.

Reptes de futur
Després de la valoració de la feina feta, s'han recollit gairebé 50 propostes per encarar el futur en l'àmbit de treball del grup. Les propostes han estat sotmeses a votació i les que han rebut un suport més gran han estat:

- Crear eines metodològiques i guies pels municipis en l'àmbit acústic.
- Promoure estudis d'impacte acústics de les activitats recreatives a l'espai públic, com per exemple fires i concerts
- Millorar la informació ciutadana en referència a la qualitat acústica i atmosfèrica.
- Potenciar la mediació en els conflictes de soroll.
- Millorar la coordinació interna dels ajuntaments amb la creació d'oficines acústiques específiques.
- Organitzar grups estables per temes de contaminació acústica i una formació estable pels tècnics municipals en aquest aspecte.

En la reunió del grup de treball també s'ha debatut sobre la preparació d'un proper seminari tècnic - que tindrà lloc a la primavera- sobre la gestió local del soroll. En aquest seminari un dels temes més importants serà el pas dels mapes acústics als plans d'acció i als plans específics, així com la definició de les característiques que han de tenir aquests plans.

Etiquetes: 

Relacionats

Acte
01/03/2020 - 12:00
Parc del Bosc de Can Gorgs
Notícia

Els dies 28 i 29 d’abril del 2020 se celebrarà a ESADE-Creapolis (Sant Cugat del Vallès) la 3a edició d’acusti.cat, el Congrés d’Acústica de Catalunya, commemorant el dia internacional contra el soroll. L'esdeveniment comptarà amb diverses activitats de debat i reflexió paral·leles entorn els reptes i dilemes al voltant de la problemàtica del soroll. 

Acte
28/04/2020 - 09:00
ESADE Creapolis. Sant Cugat del Vallès

Butlletí