La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat s’adhereix a la Red de Ciudades que Caminan

Redacció
06/05/2013

Amb l'encàrrec de potenciar el treball en xarxa i l'eficiència en l'ús dels recursos, la 13a Assemblea general de la Xarxa, celebrada el 7 de març a Lleida, va ratificar l'adhesió de la Xarxa a la Red de Ciudades que Caminan.

En l'actualitat més de 20 membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat han signat la Carta internacional del Caminar i s'han adherit a la Red de Ciudades de Caminan.

L'acord té la finalitat d'intercanviar recursos i difondre iniciatives centrades en la millora de la mobilitat dels vianants que estiguin sent realitzades pels municipis signants de la "Carta internacional del Caminar" integrats en ambdues xarxes.

Aquest acord significa la incorporació automàtica dels municipis integrats a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat signants de la "Carta internacional del Caminar" a la Red de Ciudades que Caminan, a través de la coordinació oportuna amb els representants de la Xarxa.

Aquest acord no impedeix que municipis a títol individual també s'adhereixin a la Red de Ciudades que Caminan i vulguin tenir una coordinació directa amb la mateixa.

La informació de la Red que Ciudades que Caminan es transmetrà a la Xarxa a través de la Comissió de seguiment i el Grup de treball de Millora de la Qualitat de l'Aire.

L'acord també insta als membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat a aprovar en els respectius plens municipals la Carta Internacional del Caminar.

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és una associació de municipis compromesos amb el medi ambient per avançar cap a un desenvolupament sostenible. Fou creada l'any 1997 i actualment constitueix una plataforma de cooperació i intercanvi on més de 250 ens locals i supralocals troben un marc adequat per discutir els seus problemes, les seves inquietuds, les seves necessitats, les seves experiències, i promoure i dur a terme projectes d'interès comú en l'àmbit del desenvolupament sostenible i la gestió ambiental local.

Etiquetes: 

Relacionats

Butlletí