La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i la compra pública sostenible

El Grup de Treball de Consum Responsable i Economia Sostenible de la Xarxa està format per 32 municipis
Font: Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona
25/11/2009

La importància de la compra pública sostenible
Si fa uns anys es parlava de la importància d'incorporar criteris ambientals en les compres que realitzen les Administracions públiques (les quals representen aproximadament el 16% del Producte Interior Brut de la Unió Europea) com a exemple de bona pràctica, ara ja ha esdevingut una pràctica habitual en molts països europeus, on les compres i contractacions sostenibles assoleixen fins a un 50 % de les contractacions.

També està fora de dubte que l'ús de productes ambientalment respectuosos contribueix a l'estalvi de recursos i a la reducció d'emissions, i per tant a la lluita contra el canvi climàtic.

Aquesta estratègia s'emmarca també dins una de les línies temàtiques de la Setmana Europea de Prevenció de Residus: Consumir millor: promoure el comportament responsable en la compra; privilegiar els productes ecodissenyats i amb etiqueta ecològica; privilegiar les compres a l'engròs; fomentar el lloguer o el préstec.

Des que fa tres anys la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat va organitzar el primer cicle de Jornades sobre Compra Pública Verda, les coses han canviat força positivament. A més, ara es disposa de la nova Llei de Contractació del Sector Públic (LCSP 30/2007) que clarifica el marc legal, quant a la incorporació d'aspectes ambientals en la contractació pública.

Hi ha hagut un avanç notable en experiència per part d'administracions que han assumit el seu rol de capdavanteres a nivell europeu i també a l'Estat i a Catalunya. S'han desenvolupat criteris i manuals que permeten avançar sense haver de començar de zero. Per exemple, trobem algunes experiències molt consolidades entre els municipis de la Xarxa, com poden ser Barcelona, Badalona, Sant Boi de Llobregat, Terrassa, Mataró, L'Hospitalet, etc. També cal destacar la feina feta des de la Comissió Central de Subministraments (pel que fa a la introducció de criteris en els Plecs de condicions) o des del departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya (amb eines com la guia electrònica per a publicacions més sostenibles).

També és important el referent de la Unió Europea, a més de diverses normatives que s'han de transposar als països membres, i que obliguen els estats a tenir Plans de Compra verda. En aquest sentit, ja es disposa dels primers estudis de mesura de resultats, i els resultats obtinguts no poden ser més engrescadors: en terme mig l'aplicació de criteris ambientals ha comportat una reducció del 25% de les emissions de CO2. I no només això, sinó que, al contrari del que s'havia pensat i fins hi tot previst, l'aplicació de criteris ambientals ha suposat, a pràcticament tots els estats estudiats, una reducció de costos que com a mitjana se situa en un 1,2% (Referència facilitada per Ecoinstitut : - Study on the collection of statistical information on GPP: methodologies and results. Estudi encarregat per la DG Environment de la UE, 2008).

(P)

La tasca de difusió de la compra verda
El Grup de Treball de Consum Responsable i Economia Sostenible de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat inicià la seva activitat el 2008 (creat formalment a la 8a. Assemblea celebrada a de Manresa, el gener de 2008), però ja existia l'antecedent del Grup de Compra verda i consum responsable (en funcionament del 2004 al 2007), només que es va ampliar amb la idea de fer una tasca per arribar a les empreses locals i impulsar millores en l'àmbit ambiental i social (RSC).

L'objectiu del Grup de Treball es basa en trobar estratègies per millorar la política de compres i contractacions de les administracions locals, mitjançant la incorporació de criteris ambientalment respectuosos i de responsabilitat social. Es prou conegut que l'impacte del consum de les administracions públiques es xifra en un 14-16% del PIB i té, per tant, un paper rellevant tant en l'economia i com a model per fomentar un comportament més sostenible.

Actualment el Grup de Treball està format per 32 municipis i la Comissió Permanent està formada pels ajuntaments de Barcelona, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Igualada (especialment per les qüestions d'RSC i gestió ambiental en empreses locals).

A llarg de tots aquests anys el Grup de Treball ha dut a terme nombroses activitats per donar suport a la compra i contractació sostenible dels municipis adherits.

Algunes de les actuacions més destacades fins el moment han estat, entre d'altres:

  1. Base de dades sobre ecoproductes. Al principi es tenien mancances en el coneixement dels productes ecològics i es volien trobar garanties que el mercat disposava de prou oferta de productes ambientalment respectuosos: http://www.diba.cat/xarxasost/cat/mate_xrx.asp#3
  2. Participació en el Projecte Europeu LEAP, consistent en d'una banda, desenvolupar eines per implantar la compra verda tenint en compte els diferents elements que intervenen (proveïdors, política ambiental, marc legal, etc.) I de l'altra, experimentar la compra conjunta entre administracions. (es va fer un intent no reexit en el grup per comprar conjuntament paper reciclat)
  3. També al 2006 es van dur a terme un primer cicle de jornades sobre Compra Verda. Aquest primer cicle de jornades titulat "Compra Pública Verda i Ecoproductes" es va centrar en les possibilitats que oferia l'antic marc legal per fer compra pública verda de productes i serveis de gran consum en el marc de l'administració pública: http://www.diba.cat/xarxasost/cat/mate_jorn.asp

- Compra de Paper reciclat i Productes de papereria (29 de març del 2006)

- Compra de material d'oficina i equips d'ofimàtica (3 de maig del 2006)

- Compra de fusta certificada (28 de juny del 2006)

- Serveis i Productes de Neteja més Sostenibles (7 de març del 2007)

Més recentment, el del Grup de Treball ha centrat les seves activitats en :

- La realització d'una enquesta per conèixer la situació actual en els municipis del Grup de treball.

- I la recopilació de recursos disponibles en matèria de Compra verda.  

El Grup de treball, l'any 2009, compta amb el suport dels experts d'Ecoinsitut Barcelona i  actualment la Xarxa de Ciutats i Pobles per la Sostenibilitat participa com a col·laborador conjuntament amb altres regions en un projecte Life anomenat GPPinfoNET del qual a mesura que avanci el projecte us anirem informant des del Grup de Treball.

Criteris ambientals en l'organització de jornades
D'altra banda, l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona ha presentat durant l'any 2009 la Guia d'ambientalització de jornades.

Aquesta guia és el resultat d'un recull d'intercanvi d'experiències de l'equip de treball de la Gerència de Medi Ambient, amb una dilatada experiència en l'organització de jornades amb el propòsit d'informar i afavorir l'intercanvi entre els municipis sobre diferents aspectes lligats a la sostenibilitat ambiental.

Un dels objectius de la guia és establir els criteris de bones pràctiques ambientals que cal considerar a l'hora d'organitzar qualsevol esdeveniment.

Cal destacar l'apartat de recull de consells que a mode de llistat ens permetrà no només ser més sostenibles en l'organització de les sessions, sinó que pot ser una eina interessant per evitar no oblidar cap aspecte de l'organització.

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat aplica els criteris de la Guia en l'organització de les seves jornades.

 

 

Nou Cicle de jornades sobre la compra pública sostenible de la Xarxa

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat proposa el II Cicle de jornades sobre compra pública sostenible amb la voluntat de consolidar i fer créixer el Grup de treball de Consum responsable i Economia Sostenible de la Xarxa, i amb l'objectiu de fer-ho extensiu a tots els socis de la Xarxa, per tal que cada vegada més administracions apliquin una política de compres ecològiques, de manera que amb el seu poder de compra siguin la punta de llança cap a un nou model de consum ambientalment responsable. 

La primera jornada d'aquest segon cicle, està protagonitzada pels canvis en la normativa i es centra per tant en aspectes legals que ens poden facilitar la millora de les compres i contractacions sota el punt de vista ambiental i social. Com és habitual en els jornades de la Xarxa, a més dels experts, juristes en aquest cas, que ens ajuden a clarificar algunes coses, també comptarem amb la presentació d'algunes experiències dels socis, més o menys reeixides, que formen part del tarannà de compartir coneixement i avançar plegats de la Xarxa (consulteu el programa d'aquesta jornada).

El cicle tindrà continuat en una segona jornada sobre equips informàtics, i el seu impacte ambiental, certificacions existents i modalitats de contractació i els seus avantatges i inconvenients, prevista per la primavera de 2010.

Relacionats

Butlletí