La Universitat de les Illes Balears engegarà aquest any l'Observatori del Clima

24/08/2005 - 00:00
La conselleria Medi Ambient de les Illes Balears i la Universitat de les Illes (UIB) han signat aquest mes un conveni pel qual el govern balear finançarà l'Observatori del Clima a les Balears (OCLIB). L'entitat entrarà en funcionament aquest mateix any i estarà integrada pels experts del departament de Física de la UIB.
L'àmbit d'actuació prioritari de l'observatori serà la investigació, així com l'avaluació de resultats i el dictat de mesures encaminades a reduir la contaminació atmosfèrica i l'impacte regional del canvi climàtic.
Aquesta iniciativa permetrà disposar d'informació sobre l'evolució del clima en l'arxipèlag que, segons el Govern de les illes, 'serà de gran importància per a les activitats que desenvolupi l'Oficina Balear del Canvi Climàtic', encarregada de facilitar la consecució de la quota de responsabilitat de les illes dintre dels compromisos espanyols en relació amb el compliment del Protocol de Kyoto.
Segons l'investigador principal de projecte, Romualdo Romero, les tres línees bàsiques d'investigació seran una millor caracterització del clima de l'arxipèlag, fent un ús estadístic de les xarxes de meteorologia actuals; reflectir els canvis climàtics recents calculant les tendències de la temperatura i els vents; i finalment, observar com canviaria el clima de les illes en els pròxims anys aplicant metodologies i regionatlizant els resultats dels estudis climàtics generals.El projecte tindrà un cost de 150.000 euros i una vigència de dos anys.

Relacionats

Butlletí