La UAB i la UPC faran el seguiment ambiental del Fòrum Barcelona 2004

23/01/2004 - 00:00
Clica aquí per accedir a l'especial de Sostenible sobre el Fòrum. El Fòrum Universal de les Cultures - Barcelona 2004, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat Autònoma de Barcelona han signat, divendres, 23 de desembre, un conveni de col·laboració pel qual un total de divuit persones de les dues universitats, entre tècnics, professors i estudiants, faran el seguiment i l'avaluació dels impactes, indicadors i plans d'operacions ambientals del Fòrum. Un dels tres eixos del Fòrum és el desenvolupament sostenible i ha estat en el marc d'aquest fet que l'organització ha dissenyat i ha implantat un sistema de gestió ambiental. L'objectiu d'aquest és avaluar i reduir els efectes ambientals de les activitats que es duran a terme durant la celebració del Fòrum. Algunes de les mesures més destacades seran la minimització de la generació dels residus mitjançant la utilització del lloguer d'un got reutilitzable, el foment del reciclatge dels residus en les fraccions reciclables, la racionalització del consum energètic i la utilització d'energies renovables, entre d'altres. El conveni de col·laboració promourà la participació acadèmica i científica en les activitats d'informació i de gestió ambiental en el marc del Fòrum Barcelona 2004. Les tres entitats faran el seguiment i l'avaluació dels plans d'operació ambientals establerts pel Fòrum mitjançant un sistema de 35 indicadors ambientals, així com l'anàlisi dels balanços de materials i recursos utilitzats. S'implantarà, per tal de minimitzar la generació de residus, el sistema de got reutilitzable que va ser utilitzat per primer cop a Catalunya en la gestió ambiental de la Festa Major de la UAB. El Fòrum Barcelona 2004 serà el primer esdeveniment de les seves característiques a l'Estat espanyol en el que s'implanta un sistema de gestió ambiental i que al mateix temps utilitza una metodologia específica per al seu seguiment i avaluació. Esdevé així un projecte pioner en aquesta línia de treball i els resultats obtinguts, tant pel que fa a la metodologia emprada com al funcionament del sistema de gestió ambiental, seran molt útils a l'hora de dissenyar i planificar l'organització d'altres esdeveniments de similars característiques arreu del món. L'acord fomentarà la feina ambiental interdisciplinària dels professors, tècnics i alumnes dels dos centres universitaris a través del treball de camp, la redacció d'informes de progrés mensuals i les conclusions definitives finals. Cada universitat rebrà un total de 60.400 euros com a contraprestació pels estudis realitzats. L'abast temporal del projecte inclou tota la fase pre-Fòrum (1 de març a 8 de maig), Fòrum (9 de maig a 26 de setembre) i també la fase post-Fòrum (27 de setembre a 15 d'octubre), per així poder avaluar també el comportament ambiental durant la fase de desmuntatge. Les dates exactes d'aquestes fases són encara provisionals. L'equip de treball de l'estudi és interdisciplinari i l'integren professors, estudiants i tècnics d'ambdues universitats. L'equip d'investigadors de la UAB està format per professors i estudiants de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) i per tècnics del Servei de Prevenció i de Medi Ambient de la mateixa universitat. Per part de la UPC hi participen professors del Departament d'Enginyeria Química, estudiants i tècnics de l'oficina del Pla de Medi Ambient de la universitat. Els equips treballaran en estreta col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i Salut Pública del Fòrum, responsable del sistema de gestió ambiental. En l'acte de signatura del conveni han participat el conseller delegat del Fòrum Barcelona 2004, Jaume Pagès Fita; el rector de la UAB, Lluís Ferrer i Caubet; i el rector de la UPC, Josep Ferrer Llop. Font: Departaments de premsa de la UAB i la UPC.
AdjuntMida
Image icon Font: UAB/UPC/FÒRUM 2004.31.37 KB

Relacionats

Butlletí