La temperatura a Espanya dins de 60 anys serà d'entre 3 i 6 graus més

Es presenten les noves projeccions de l'Agència Estatal de Meteorologia

Font: AEME

28/07/2010

La secretària d'Estat de Canvi Climàtic, Teresa Ribera, i el president de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), Ricardo García Herrera, han presentat aquest 27 de juliol les noves projeccions regionalitzades de canvi climàtic elaborades per l'AEMET. Es tracta de la segona fase d'actualització d'escenaris regionalitzats mitjançant la utilització de noves dades procedents dels models globals que constitueixen la base del IV Informe d'Avaluació del Grup Intergovernamental d'Experts sobre Canvi Climàtic (IPCC) aprovat a València el 2007.

Més calor i menys pluja
La dada més destacada és la tendència a l'alça que mostren totes les projeccions de temperatura. De fet, per a la península, el 90% de les projeccions obtingudes mostren un increment de la temperatura màxima, per al període 2071-2100, entre 3 º C i 6 º C respecte als valors de referència (1961-1990), mentre que per a la temperatura mínima aquest increment està comprès entre 2 º C i 5 º C. Aquests increments són lleugerament inferiors a les Illes Balears, especialment en els valors màxims, com a conseqüència de l'efecte amortidor dels oceans.

Les projeccions de precipitació mostren una major dispersió de resultats. No obstant això, encara que durant la primera meitat del segle no hi ha una tendència significativa a la precipitació de la península, si hi ha una tendència a la seva reducció en la segona meitat del segle XXI. De fet, per a l'últim decenni d'aquest segle, les precipitacions mitjanes de l'Espanya Peninsular podrien situar-se probablement en una forquilla entre el 15% i el 30% respecte a la precipitació del període 1961-1990.

Cal destacar que les projeccions o escenaris climàtics regionals constitueixen un dels punts de partida imprescindibles per valorar els impactes, la vulnerabilitat, i les necessitats futures d'adaptació davant el canvi climàtic.

Tota aquesta informació està disponible a la pàgina web d'AEMET a través de gràfiques per a l'Espanya peninsular i les disset comunitats autònomes a escala anual i estacional. Aquesta informació a disposició del ciutadà forma part de la política oberta de dades que s'està generalitzant l'Agència i que s'emmarca en la decisió adoptada pels governs en la 3 ª Conferència Mundial del Clima celebrada recentment a Ginebra. S'aniran complementant aquests resultats en successives actualitzacions amb informació relativa a altres variables, a extrems, altres escenaris d'emissió i altres fonts de dades.

Relacionats

Butlletí