La Selva impulsa l'optimització de la contractació elèctrica

Font: Agència Comarcal de l'Energia de la Selva
10/03/2016 - 08:21

Aquest servei que s’ha posat en marxa des de l’Agència comarcal d'Energia de la Selva, permetrà reduir la despesa econòmica en el subministrament elèctric i, en conseqüència, obtenir un estalvi de 178.305 € als ajuntaments adherits.
 

L’Agència Comarcal de l’Energia del Consell Comarcal de la Selva ha impulsat l’optimització de la contractació elèctrica a un total de catorze ajuntaments de la comarca. Aquest nou servei els hi permetrà reduir la despesa econòmica en el subministrament elèctric i obtenir un estalvi de 178.305 €, sense incloure impostos elèctrics ni IVA. Durant l’any 2015, es van estudiar les tarifes i potències contractades de cada punt de subministrament, per tal d’ajustar-les al consum real. A partir d’aquest estudi van proposar diferents mesures: canvi de tarifa amb ajust de potència, contractació de la discriminació horària en tarifes d’enllumenat públic i reducció de potència contractada, que permetran als ajuntaments adherits a l’Agència obtenir aquest estalvi mencionat.

Al llarg del 2016, l’Agència Comarcal de l’Energia de la Selva té la previsió de dur a terme les tasques sobre el seguiment dels patrons de consum en els diferents equipaments municipals amb l’objectiu d’incorporar canvis d’hàbits i fer petites inversions com a actuacions de millora de l’eficiència energètica municipal, així com el suport als ajuntaments en l’informe de seguiment del PAES per quantificar la reducció de les emissions i marcar noves línies d’acció.

El conseller de Medi Ambient Josep Roquet, ha recordat que: “Des de fa anys el Consell Comarcal de la Selva treballa al costat dels municipis per aplicar criteris de sostenibilitat en el desenvolupament local.” En aquest sentit, ha assenyalat: “En els darrers anys el vector energètic està protagonitzant les polítiques mediambientals, tant en l’àmbit europeu, com estatal i autonòmic, especialment per la repercussió que té sobre un tema tan debatut com el canvi climàtic i la dependència dels combustibles fòssils i nuclears.” En els propers anys, segons marca la Comissió Europea, totes les polítiques energètiques aniran dirigides a reduir, per al 2020, un 20% les emissions de CO2, de manera que caldrà oferir eines als municipis per poder assolir aquest objectiu.

Ús racional de l’energia a la comarca de la Selva
L’objectiu principal de l’Agència Comarcal de l’Energia de la Selva és la promoció d’un ús racional de l’energia a la comarca de la Selva a través de l’assessorament i la col•laboració en la comptabilitat energètica municipal, del foment de l’eficiència energètica, l’estalvi energètic i la promoció de les energies renovables.

L’Agència Comarcal d’Energia de la Selva vetlla també per impulsar el Pacte d’Alcaldes a la Selva donant suport a la redacció i el seguiment dels Plans d’acció per a l’energia sostenible (PAES), tràmits de gran rellevància segons les directives europees d’energia.


Municipis: 

Relacionats

Notícia

L’Ajuntament de Castelldefels ha finalitzat les instal·lacions de generació elèctrica fotovoltaica per a l’autoconsum a la prefectura de la Policia Local, la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado i la Pista Poliesportiva de Can Roca.

Butlletí