La renovació de l’enllumenat públic permetrà que el 90% dels punts de llum de Sabadell siguin LED

Font: Ajuntament de Sabadell

13/11/2020 - 15:23

En total, l’actuació implica la substitució de 17.502 punts de llum a més de 720 carrers de tots els districtes, de manera que Sabadell arribarà a tenir 27.119 lluminàries led de les  29.991 llums que hi ha a la ciutat. 

La renovació comportarà incrementar la potència lumínica dels carrers però alhora un estalvi anual de 926.231,10 euros en consum, augmentant l’eficiència energètica –xifrada en uns 5,1 milions de kwh/any menys–. També s’aconseguirà una reducció en l’impacte ecològic de 1.638 tones de CO2 l’any.

El cost de la inversió a nivell de projecte és de 14.103.259,01 € i, aplicant la baixa de contracte, el cost que ha d’assumir l’Ajuntament és de 10.073.026,17 €. Aquesta inversió serà repercutida per l’empresa en la factura anual que abona l’Ajuntament –actualment és de 2.971.139 euros i abasta un conjunt de conceptes entre els quals hi ha el consum d’energia–. L’import de la factura continuarà essent el mateix després de la inversió, atès que el cost d’aquesta es compensa amb l’estalvi que s’obtindrà per la disminució del consum d’energia.

Estalvi energètic, millora dels nivells lumínics i més confort visual

Amb l’actuació milloraran els nivells lumínics dels carrers on s’actuï. I també suposarà un estalvi pel que fa als recanvis, ja que la durada mitjana de vida d’un llum LED és de 10 anys o 40.000 hores (una bombeta de vapor de sodi té una vida d’entre 3,5 i 4 anys).

Amb l’actuació  es reforça encara més l’aposta per una il·luminació que doni resposta a les necessitats de la ciutat però que alhora vetlli per la qualitat ambiental, tot contribuint a reduir la contaminació lumínica i implementant sistemes que permeten avançar en termes d’eficiència energètica.


 

Categories: 

Relacionats

Article

Barcelona Energia, que subministra l’electricitat als equipaments de tots els mercats municipals des del juliol del 2018, oferirà ara també els seus serveis als paradistes, que es podran beneficiar d’un estalvi del 15% dels costos, uns 500 euros l’any per parada, gràcies a l’opció de compra col·lectiva.

Article

Dues sessions telemàtiques obertes a la ciutadania permetran disposar d’eines i recursos per estalviar i millorar la llar energèticament

Butlletí