La recollida selectiva s’estanca a Vic

Font: Ajuntament de Vic
01/05/2015

La ciutadania de Vic durant l'any 2014 va generar un total de 17.698 tones de residus, tal i com es detalla a la memòria anual del departament de Medi Ambient de l'Ajuntament. Destacar, que 9.064 tones de residus són de rebuig i 8.634 corresponen a residus selectius. Cada vigatà, doncs, genera 1,16 Kg/dia de deixalles. Això vol dir que una sola persona va produir 420 kg durant l'any passat.

Davant d'aquestes dades generals es desprèn que la recollida selectiva a Vic durant aquest darrer any ha estat prop del 49% (48,79%), una dada molt semblant a la de l'any passat (48,55%). Per tant es produeix un lleuger ascens però continua estancada. En contraposició, un 51% dels residus generats han estat dipositats al contenidor de rebuig, i directament a l'abocador d'Orís, sense possibilitat de ser reciclats. És especialment significatiu que un 80% del que es diposita al rebuig podria ser reciclat si es posés al contenidor corresponent.

Així doncs, des de l'Ajuntament es considera que cal millorar amb la col·laboració de tots. En aquesta línia cal remarcar que no reciclar és molt costós econòmicament per a l'Ajuntament, que ha de pagar un cànon (penalització econòmica) que al 2014 va ser de 143.213 euros a part del cost de tractament de cada residu, i que acaba repercutint en tots els ciutadans. Així doncs és necessari una presa de consciència per part de tots i millorar la separació a casa.

Lleugera millora de les tones d'orgànica recollides
L'any 2014 es van recollir 2.942 tones de matèria orgànica, una dada significativa si ho comparem amb els darrers anys, ja que s'ha produït un increment d'un 2% respecte l'any anterior. Aquesta dada s'associa a l'increment de contenidors en alguns barris de la ciutat.

No obstant, des del mateix consistori es valora que encara hi ha molta orgànica que es perd al contenidor de rebuig i cal incidir a fer una bona selecció de la mateixa. L'orgànica que actualment es recull suposa prop d'un 17% i caldria arribar al 34%, fet que suposaria també un estalvi econòmic important per la ciutat.

La deixalleria fixa incrementa el nombre d'usuaris i tones gestionades
En aquest apartat es destaca que l'any passat es va incrementar el nombre d'usuaris de la deixalleria fixa respecte l'any 2013. En total van passar per la deixalleria un total de 12.943 usuaris, dada que va en consonància amb un lleuger ascens de 67 tones més de residus respecte l'any anterior. D'altra banda, i com a contrapunt també cal esmentar que al llarg de l'any 2014 hi ha hagut un discret descens d'usuaris a la deixalleria mòbil amb un total de 4.381 beneficiaris del servei, tot i que representa una mitjana de 400 usuaris cada mes. En aquest sentit cal destacar que el punt de deixalleria mòbil del barri de la Divina Pastora és el més utilitzat, tot i que l'ús està molt repartit i equilibrat als diferents emplaçaments itinerants de la deixalleria. D'aquesta dada, doncs, es pot considerar que les ubicacions són adients i consolidades per la ciutadania.

Creixement continuat de la despesa de residus
L'any 2014 l'Ajuntament de Vic va destinar 930.474 euros per gestionar els residus que es generen a la ciutat. Aquesta dada suposa prop d'un 2,6% més que l'any anterior i segueix incrementant any per any. Destacar que l'ascens més important es deu a la fracció del rebuig (51%), que va directament destinada a l'abocador que es tradueix amb 482.707 euros.

Reducció i prevenció de residus
L'Ajuntament de Vic s'ha mostrat sempre sensible amb la prevenció i reducció de residus i per aquest motiu ha impulsat accions que responen, totes elles, en l'aplicació del Pla Local de Prevenció de Residus de Vic, aprovat l'any 2011. A continuació detallem algunes accions que s'han portat a terme al llarg de l'any 2014:

- Impuls dels compostatge casolà: actualment hi ha 156 compostaires a la ciutat que es reciclen les restes orgàniques de jardí i de la cuina, transformant-les en compost.

- Reducció del malbaratament alimentari en supermercats: gràcies a la col·laboració dels supermercats, el Rebost Solidari de Vic va recollir molts aliments en bon estat per ser distribuïts en els menjadors socials.

- Reaprofitament de mobles i trastos de la recollida municipal: Les andròmines que es recullen amb el servei de recollida municipal prèvia trucada, són triades i reparades per reutilitzar-les. Al 2014 es van reutilitzar 13200 Kg de trastos.

- Catàleg de reparadors "De Vell, Nou": catàleg online que permet trobar tots aquells establiments de la ciutat que reparen objectes

- Deixalleria      Virtual:     Espai        online       d'intercanvi       d'objectes

- Gots reutilitzables: L'ajuntament cedeix gratuïtament gots de plàstic reutilitzables per a festes i activitats d'entitats que es celebrin a la ciutat. L'objectiu és evitar l'ús dels gots d'un sol ús.

En conjunt es calcula que l'impacte de les accions del Pla van suposar la prevenció de gairebé 300 tones de residus, que van deixar d'anar als contenidors.

Podeu consultar estudi complert aquí.

Municipis: 

Relacionats

Article

L'Ajuntament de Vic ha publicat un catàleg de reparadors pretén ajudar a la reparació d'objectes. És una eina de cerca per trobar aquells establiments de la ciutat de Vic que es dediquen a reparar diferents objectes.

Notícia

‘Soc un comerç + sostenible’ és el primer pas d’una campanya perquè Vic esdevingui un model pioner en la prevenció de residus i s’avanci cap a una ciutat més sostenible i saludable. La confiança, la proximitat i el compromís són els tres eixos de la campanya.

Article

La campanya de prevenció de residus pretén aconseguir una ciutat encara més més sostenible i saludable amb la corresponsabilitat de la ciutadania

Butlletí