La Pobla de Claramunt inaugura la seva deixalleria

Font: Ajuntament de la Pobla de Claramunt/Agencia de Residus de Catalunya
07/02/2011

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, acompanyat pel secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, i l'alcalde de la Pobla de Claramunt, (Anoia), Santi Broch, van inaugurar el dissabte 5 de febrer la deixalleria municipal de la localitat.

Aquesta instal·lació, que donarà servei a més de 2.200 persones, permetrà recollir selectivament les fraccions de residus municipals que no poden dipositar domiciliàriament, o bé que no disposen de zones de recollida selectiva al carrer.
Es tracta d'una instal·lació de 405 m2, organitzada al voltant d'una esplanada de circulació on hi ha col·locats els contenidors, l'oficina i una marquesina per a la recollida de residus especials.
Per construir-la, s'hi han destinat 161.551,35 €, dels quals 97.291,20 € han estat subvencionats per l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) del Departament de Territori i Sostenibilitat, i la Diputació de Barcelona hi ha destinat 50.000 € més. L'òrgan titular per a la prestació del servei és l'Ajuntament de la Pobla de Claramunt.

Les deixalleries són instal·lacions de recepció selectiva de residus municipals, orientades a residus especials en petites quantitats, com ara pintures, dissolvents, o bateries; residus voluminosos, com mobles o electrodomèstics; vegetals; runes; i d'altres fraccions que es poden recollir selectivament i aprofitar. Aquestes instal·lacions permeten assolir nivells més alts de recollida selectiva i poden prestar tasques de suport al servei municipal de recollida de residus.
Estan obertes en un determinat horari durant el qual la persona encarregada informa els usuaris i garanteix la correcta gestió dels materials aportats.

Relacionats

Notícia

La Comissió d'Estudi que -integrada per regidors del consistori, tècnics i representants dels consells de districte- haurà de redactar i presentar una memòria, un treball que haurà de servir de base per a la resolució de l’expedient, havent de contemplar aspectes socials, financers, tècnics i jurídics de l’activitat, la seva forma d’exercici i gestió, entre d’altres, que justifiquin el millor règim i forma de gestió del servei de l'aigua.

Acte
02/12/2019
Davant del Mercat municipal de Viladecans
Notícia

L’Ajuntament d’Igualada ha iniciat el procés per a la realització de l’estudi de viabilitat per a la implantació de models òptims de recollida de residus per zones de la ciutat. La implementació de les mesures i recomanacions que es desprenguin d’aquest treball serà un dels eixos que el departament de Sostenibilitat i Mobilitat impulsarà per millorar la recollida selectiva a la ciutat.

Butlletí