La nova Ordenança de Circulació de Sabadell s’adaptarà a les noves necessitats de mobilitat i la millora de la qualitat de l’aire

Font: Ajuntament de Sabadell

17/02/2020 - 10:33

La nova norma estarà actualitzada, incorporarà les evolucions normatives en matèria de circulació, tindrà en compte les noves situacions  de mobilitat i recollirà aquelles mesures de millora de la qualitat de l’aire en la línia del que marquen les directives europees

El tinent d’alcaldessa de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme, Jesús Rodríguez, ha presentat els punts destacats de la futura normativa. Ha assenyalat: “l’ordenança actual té uns deu anys i té alguns aspectes que s’han quedat obsolets. La nova norma estarà actualitzada, incorporarà les evolucions normatives en matèria de circulació, tindrà en compte les noves situacions  de mobilitat i recollirà aquelles mesures de millora de la qualitat de l’aire en la línia del que marquen les directives europees”.

Sobre aquest aspecte, el tinent d’alcaldessa ha anunciat que a la comissió d’estudis encarregada de la redacció de l’ordenança, s’hi incorporarà personal tècnic del departament de Transició Energètica. També ha destacat que en el procés de d’elaboració de l’ordenança es recolliran aquelles recomanacions sorgides del Consell Local de Seguretat Viària.

Vehicles de Mobilitat Personal

En el cas dels VMP (per exemple, els patinets elèctrics) la nova ordenança recollirà les normes emeses per la Direcció General de Trànsit i que ja són d’aplicació obligatòria a l’espera que cada municipi les desenvolupi en les seves respectives normatives. Instruccions que passen per una limitació de la velocitat a un màxim de 25 km/h i per la prohibició que aquests vehicles circulin per voreres o espais de vianants, que transportin més d’una persona o que es condueixin portant auriculars o parlant per telèfon mòbil, entre altres qüestions.

La regulació a la nova ordenança d’aquests vehicles pretén trobar l’equilibri entre la utilització d’aquestes noves formes de mobilitat i la garantia de la seguretat de la ciutadania. En resum, l’objectiu és ampliar el marc normatiu i detallar les noves conductes dels usuaris de les vies públiques i procediments amb prou seguretat jurídica per al control, gestió i prevenció de l’accidentabilitat com a conseqüència de la mobilitat.

Així mateix, per a la redacció de l’ordenança de circulació de Sabadell, es tindran en compte les pràctiques d’èxit que en l’àmbit dels VMP hagin desenvolupat altres ciutats europees, però també s’estudiaran aquells casos que no hagin tingut resultats òptims per tal d’evitar possibles errors.

Qualitat de l’aire

El Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric, aprovat per la Generalitat, obliga els municipis situats a la zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric –entre els quals està inclòs Sabadell– a adoptar una sèrie de mesures per reduir les emissions de contaminants que se sobrepassin els nivells de contaminació determinats per les directives europees.

En aquest context, es considera necessari ampliar la regulació dels usos dels espais reservats a les persones amb mobilitat reduïda, la mobilitat a les zones de vianants, els espais de vianants en calçada, les zones de velocitat “30”, el control de les zones reservades per a càrrega i descàrrega, i la compatibilitat de reserves per als usuaris dels serveis escolars amb altres usos com distribució de mercaderies o estacionament regulat. Seran factors a tenir en compte en la futura normativa, no només des d’una perspectiva ambiental, sinó també destinada a l’increment de la seguretat i reducció de la sinistralitat.

Adaptació a les noves tecnologies

D’altra banda, en el marc de les ciutats intel·ligents i la indústria 4.0, durant el procés de redacció de l’ordenança caldrà tenir en compte la inclusió de les situacions derivades de l’aplicació de les noves tecnologies en la gestió del trànsit, algunes ja presents i altres d’aplicació futura. Així, caldrà abordar aspectes com, per exemple, el control automatitzat d’accés de determinats vehicles a zones restringides; el control i gestió de les zones de càrrega i descàrrega; la circulació de vehicles amb conducció autònoma o les aplicacions derivades de la connectivitat 5G.

Consulta pública

Amb caràcter previ a la redacció i tramitació de l’avantprojecte s’obrirà un període de consulta pública sobre determinats aspectes de la norma (solucions que proporcionarà, objectius, etc.). Les persones interessades a fer-hi aportacions tindran a disposició informació i documentació relacionada, així com els resultats obtinguts en els diferents grups de treball que han discutit a l’entorn de la nova norma.


 

Relacionats

Notícia

El Bicibús és una iniciativa que fa temps que es duu a terme als països baixos i a d’altres localitats, i que pretén que nens i nens realitzin el trajecte cap a l’escola en bicicleta, en grup i de manera segura. Aquesta modalitat de transport escolar està organitzada i coordinada per les famílies amb la participació del centre escolar i el suport municipal, teixint així comunitat educativa i amb els infants com a principals protagonistes.

Notícia

Per primer cop des de l’inici de la pandèmia, el març passat el nombre de desplaçaments en dia laborable en transport públic ha estat superior al nombre de desplaçaments en transport privat a Barcelona ciutat.

Notícia

Els nous carrils bici del passeig de la Zona Franca ja estan en funcionament i connecten els barris de la Marina amb la xarxa pedalable de la ciutat. L’actuació ha permès reordenar la mobilitat de tot l’àmbit per prioritzar-hi els desplaçaments a peu, en transport públic i en bicicleta.

Butlletí