La nova deixalleria de Vilanova del Camí donarà servei a 13.000 persones

A tot Catalunya ja funcionen 360 deixalleries, una eina per a la recollida selectiva dels residus introduïda mitjançant la llei bàsica de 1993
Font: Gencat.cat
20/07/2008 - 00:00

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, va inaugurar divendres la deixalleria de Vilanova del Camí (Anoia) acompanyat de l'alcalde del municipi, Joan Vich, i de la gerent de l'Agència de Residus de Catalunya, Genoveva Català. La nova deixalleria donarà servei a 13.000 habitants i ha suposat una inversió econòmica total de 347.938,52 euros, aportats pràcticament en la seva totalitat per l'Agència de Residus de Catalunya.

Les dades de recollida selectiva de l'any 2007 de Vilanova del Camí indiquen que aquest municipi ha recollit selectivament el 40,17% dels residus que ha generat. A grans trets, allò que el poble ha separat més han estat els voluminosos (neveres, ordinadors, etc.) que es porten a la deixalleria, les restes de menjar i el paper i el cartró.

Facilitar la separació de residus
A Catalunya ja funcionen 360 deixalleries, una eina per a la recollida selectiva dels residus introduïda mitjançant la llei bàsica de 1993. La finalitat d'aquestes instal·lacions és facilitar que la ciutadania separi els residus que genera, i garantir-ne la recuperació i el tractament. En el funcionament de les deixalleries es dóna prioritat a la recuperació material i a la reducció i estabilització de la resta d'escombraries.

En la línia d'afavorir al màxim la separació de residus, el passat 2 de juliol el Parlament de Catalunya va aprovar dues lleis del Departament de Medi Ambient i Habitatge: la Llei de modificació de la Llei 6/1993, reguladora dels residus, i la Llei de finançament de les infraestructures de gestió de residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. La novetat bàsica és que per primera vegada s'exigeix per llei la recollida selectiva de tots els residus als municipis catalans, independentment del seu nombre d'habitants. Abans del debat parlamentari, els dos textos van passar per un procés informatiu i participatiu de consens amb els sectors econòmic, social i tècnic.

Els dos projectes de llei s'adeqüen a les directrius europees sobre recollida selectiva i tractament de residus, que posen èmfasi en la prevenció, la reutilització i la recuperació, tant material com energètica, prèvia al tractament final dels residus.

Relacionats

Notícia

A partir del mes d’octubre els contenidors de recollida selectiva de la zona s’agruparan en illes.

Notícia

La planta permetrà eliminar els nitrats de l'aigua dels pous que abasta la xarxa de distribució de la localitat

Notícia

Té com a objectiu disminuir en un 52% la generació de residus per càpita el 2026

Butlletí