La igualtat es reforça amb un pla d'acció quinquennal adoptat en la COP25

Font: ONU

08/03/2020 - 15:48

A la Conferència de l'ONU sobre el clima, COP25, celebrada a Madrid el passat mes de desembre, els països van prendre mesures per accelerar un enfocament més sensible al gènere en l'acció climàtica a partir de l'adopció de el Programa de Treball de Lima sobre Gènere (LWPG per les sigles en anglès) i el Pla d'Acció de Gènere (GAP per les seves sigles en anglès) millorats i exhaustius. En ells s'estableixen les accions que els països i la comunitat internacional en general poden i han de prendre per assolir aquest objectiu.

El canvi climàtic afecta les persones de manera diferent. Factors com el sexe, l'edat, la discapacitat, l'origen ètnic i la pobresa poden tenir un paper important. Les desigualtats existents basades en el sexe d'una persona poden augmentar la seva vulnerabilitat als efectes inevitables de l'canvi climàtic, inclosos els perills naturals, com les sequeres, les esllavissades de terra, les inundacions i els huracans.

Les desigualtats poden impedir que les persones discriminades o marginades participin en la presa de decisions, per exemple, en les inversions que es realitzin. I les desigualtats signifiquen que algunes persones es poden beneficiar més que altres de les solucions climàtiques, com en la transició als mercats i indústries de baix carboni i l'energia neta que dóna lloc a un aire més net.

Les desigualtats poden impedir que les persones discriminades o marginades participin en la presa de decisions, per exemple, en les inversions que es realitzin. I les desigualtats signifiquen que algunes persones es poden beneficiar més que altres de les solucions climàtiques, com en la transició als mercats i indústries de baix carboni i l'energia neta que dóna lloc a un aire més net.

El resultat positiu del Pla d'Acció de Gènere es va complementar amb la creixent visibilitat del tema de la igualtat en la COP25. Un dia especial celebrat el 10 de desembre, i nombrosos actes paral·lels, van mostrar els beneficis i la necessitat d'una política i una acció climàtica que tinguessin en compte les qüestions d'igualtat. Entre aquests actes s'incloïa un programa amb tallers tècnics sobre la integració de la igualtat en els plans nacionals d'adaptació (PNA) i les avaluacions de les necessitats tecnològiques (TNAs); un acte especial en què es van presentar les guanyadores dels premis de les Nacions Unides a l'acció climàtica, "Impuls per al lideratge de les dones"; i un acte d'alt nivell. Així, es va mostrar com els països estan tenint en compte les qüestions de gènere per crear sistemes energètics resistents al clima i millorar la capacitat de recuperació de les costes.

A la reunió d'alt nivell organitzada per la Presidència de la Conferència de les Parts i Alemanya, els representants ministerials d'Alemanya, Costa Rica, Colòmbia, Egipte, Espanya i Luxemburg, moderats per una ex presidenta d'Irlanda, van reforçar la urgència que els governs es posessin d'acord sobre una ambiciosa millora del Pla d'Acció de Gènere. "El temps d'actuar no és un eslògan. És una decisió. És un imperatiu moral. Per això és urgent incorporar una perspectiva d'igualtat en les polítiques de canvi climàtic", va dir la presidenta de la COP, Carolina Schmidt, durant l'esdeveniment. Mentrestant, els tallers tècnics i l'esdeveniment de "Impuls per al lideratge de les dones" van demostrar l'enorme impacte potencial de l'acció climàtica que té en compte la igualtat per abordar la crisi climàtica.

L'èxit de l'anterior LWPG i el seu Pla d'Acció de Gènere també es va posar de manifest quan les qüestions d'igualtat es van fer visibles en la presentació d'informes dels òrgans constituïts als òrgans rectors sobre la seva tasca en 2019. A la COP25 també es va presentar un informe de síntesi sobre els progressos realitzats en la integració de la perspectiva d'igualtat en els processos dels òrgans constituïts, cosa que demostra una major participació en matèria de gènere en tots els processos de la CMNUCC.

Nou pla quinquennal per a una ambiciosa acció climàtica que té en compte la igualtat

El LWPG i el Pla d'Acció de Gènere ampliat reconeixen que cal seguir incorporant la perspectiva de gènere en tota la Convenció i que això contribuirà a augmentar l'eficàcia, l'equitat i la sostenibilitat de les polítiques i mesures sobre el clima.

També reflecteix el reconeixement per part dels governs que les consideracions de gènere són canviants al llarg del temps (basades en canvis en les lleis, normes i costums i institucions) i estan determinades per factors multidimensionals (com l'edat, la raça, l'ètnia, la classe, etc.). D'altra banda, s'ha reforçat encara més la importància dels drets humans i d'una transició justa de la força de treball a l'actuar en l'emergència climàtica.

Aquest pla quinquennal d'acció millorat se centra en la implementació, i afirma que és fonamental que tots els interessats, tant públics com privats, adoptin mesures perquè es tinguin en compte les qüestions d'igualtat i es realitzin activitats relacionades amb elles.

El Pla d'Acció de Gènere inclou 20 activitats agrupades en les esferes prioritàries: a) creació de capacitat, gestió dels coneixements i comunicació; b) equilibri entre sexes, participació i lideratge de la dona; c) coherència; d) aplicació amb perspectiva d'igualtat i mitjans d'aplicació; i) supervisió i presentació d'informes. En aquestes activitats es descriuen mesures i resultats concrets, com la convocatòria de presentació de comunicacions en què es convida els governs i els observadors a compartir coneixements extrets sobre la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques i mesures nacionals sobre el clima, a més d'un taller sobre aquest tema al SB52.

Hi ha altres activitats en curs, a més de la petició a governs i organitzacions pertinents perquè actuïn a nivell internacional, regional i nacional. Entre elles cal citar una major disponibilitat de dades desglossades per sexe, l'organització de reunions de grups d'experts sobre l'elaboració de pressupostos amb una perspectiva de gènere, el desplegament de solucions tecnològiques que tinguin en compte la igualtat per fer front a el canvi climàtic i el foment de la plena participació i el lideratge de les dones i les nenes en els àmbits de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques, així com la recerca i el desenvolupament.

Aquests avenços positius en matèria d'igualtat indiquen la voluntat política de marcar la diferència.


 

Relacionats

Opinió

Estem construint el que moltes entenem ja per aquella idea que sona entre els moviments climàtics, socials i feministes: les transicions ecosocials i ecofeministes front als col·lapses d’avui. Les nostres transicions, davant les transicions del rentat d’imatge verd, lila i digital.

Notícia

Barcelona organitza aquest novembre nous tallers en el marc del ‘City Donut’, en els quals empreses i entitats reflexionaran sobre el model econòmic, intentaran definir els reptes de ciutat i plantejaran projectes per a donar-hi resposta. Ho faran en dos workshops diferents, els dies 8 i 29 de novembre, que reprenen el cicle encetat el passat juny.

Butlletí