La gestió de residus municipals a Catalunya té marge per reduir 1,5 milions de tones d'emissions

Aquest sector mou cada any prop de 3.000 milions d'euros, el 39% de la facturació global del sector ambiental
Redacció
27/04/2010

Avançar cap a la gestió sostenible dels residus municipals a Catalunya podria evitar l'emissió de fins a 1,5 milions de tones anuals de CO2 equivalent a l'atmosfera. Aquesta és una de les principals conclusions a les que ha arribat la Taula de Residus, una iniciativa impulsada des de la Fundació Fòrum Ambiental i que durant més d'un any ha reunit al conjunt de les administracions públiques i entitats privades involucrades en la gestió dels residus municipals a Catalunya. Aquest sector mou cada any prop de 3.000 milions d'euros, el 39% de la facturació global del sector ambiental a Catalunya, fet que evidencia el seu caràcter estratègic i la seva rellevància en la nova economia, aportant un valor socioeconòmic a la societat, generant ocupació i riquesa alhora que ajuda a preservar el medi.

Les dades s'han presentat aquest dimarts a Barcelona, en una jornada organitzada conjuntament per la Fundació Fòrum Ambiental i la Diputació de Barcelona que s'ha centrat en quatre eixos principals: el valor dels residus -on s'ha abordat el valor socioeconòmic del sector i l'aprofitament energètic dels residus-; cap a on ha d'avançar el model de gestió a l'horitzó de 2015 per a què aporti més valor per a la societat; la presentació de casos pràctics -com ara el pas de l'abocador al tractament integral o la reutilització i valoració dels residus voluminosos- i el paper de les administracions locals i els nous reptes en la gestió dels residus municipals.

Les principals conclusions de la Taula de Residus

  1. Les millores per avançar cap a la gestió sostenible dels residus municipals suposarà una reducció i mitigació important de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Aplicant mesures d'eficiència en la gestió dels residus, es podrien reduir 1,5  milions de tones d'emissions de CO2 a Catalunya i aportar fins a un 2,5 % del consum d'energia primària d'origen fòssil (un 3% en el cas del conjunt d'Espanya).
  2. El valor socioeconòmic i el seu efecte multiplicador sobre l'ocupació i la riquesa del país ha de guanyar protagonisme en la pressa de decisions sobre inversions i planificació.
  3. La gestió de residus s'ha de percebre com un sector estratègic que pot tenir un paper significatiu en la nova economia del coneixement.
  4. Els productors i distribuïdors de productes de consum han de col·laborar cada cop més en la prevenció dels residus municipals
  5. Les plantes de tractament mecànico-biològiques de la fracció resta seguiran tenint un paper important per assolir les xifres anteriors, però han de millorar la seva eficiència, tant pel que fa al seu balanç energètic com de masses.
  6. La valorització energètica ecoeficient ha de tenir un paper significatiu en la gestió sostenible dels residus en consonància amb la nova directiva marc de la Unió Europea.
  7. Espanya ha de ser líder en reciclatge de matèria orgànica en climes mediterranis.
  8. L'energia recuperada dels residus mitjançant la valorització energètica ecoeficient és l'única que pot ser simultàniament eficient, competitiva, distribuïda, neta, renovable, baixa en CO2, local i contínua.

Més informació: Consulteu l'informe "Gestió sostenible dels residus municipals" de la Fundació Fòrum Ambiental (PDF).

Etiquetes: 

Relacionats

Notícia

Els dies 3 i 6 de febrer els Mercats Municipals del Sagarra i Singuerlín a Santa Coloma de Gramenet estan acollint, respectivament, la quarta edició de la campanya “La bossa o la vida”, en horari de 8:30 a 13:30 h. El propòsit final és la sensibilització tant a comerciants com a ciutadania del consum excessiu de bosses de plàstic i les  nefastes conseqüències pel Medi Ambient.  

Butlletí