La gestió de residus municipals a Catalunya té marge per reduir 1,5 milions de tones d'emissions

Aquest sector mou cada any prop de 3.000 milions d'euros, el 39% de la facturació global del sector ambiental
Redacció
27/04/2010

Avançar cap a la gestió sostenible dels residus municipals a Catalunya podria evitar l'emissió de fins a 1,5 milions de tones anuals de CO2 equivalent a l'atmosfera. Aquesta és una de les principals conclusions a les que ha arribat la Taula de Residus, una iniciativa impulsada des de la Fundació Fòrum Ambiental i que durant més d'un any ha reunit al conjunt de les administracions públiques i entitats privades involucrades en la gestió dels residus municipals a Catalunya. Aquest sector mou cada any prop de 3.000 milions d'euros, el 39% de la facturació global del sector ambiental a Catalunya, fet que evidencia el seu caràcter estratègic i la seva rellevància en la nova economia, aportant un valor socioeconòmic a la societat, generant ocupació i riquesa alhora que ajuda a preservar el medi.

Les dades s'han presentat aquest dimarts a Barcelona, en una jornada organitzada conjuntament per la Fundació Fòrum Ambiental i la Diputació de Barcelona que s'ha centrat en quatre eixos principals: el valor dels residus -on s'ha abordat el valor socioeconòmic del sector i l'aprofitament energètic dels residus-; cap a on ha d'avançar el model de gestió a l'horitzó de 2015 per a què aporti més valor per a la societat; la presentació de casos pràctics -com ara el pas de l'abocador al tractament integral o la reutilització i valoració dels residus voluminosos- i el paper de les administracions locals i els nous reptes en la gestió dels residus municipals.

Les principals conclusions de la Taula de Residus

  1. Les millores per avançar cap a la gestió sostenible dels residus municipals suposarà una reducció i mitigació important de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Aplicant mesures d'eficiència en la gestió dels residus, es podrien reduir 1,5  milions de tones d'emissions de CO2 a Catalunya i aportar fins a un 2,5 % del consum d'energia primària d'origen fòssil (un 3% en el cas del conjunt d'Espanya).
  2. El valor socioeconòmic i el seu efecte multiplicador sobre l'ocupació i la riquesa del país ha de guanyar protagonisme en la pressa de decisions sobre inversions i planificació.
  3. La gestió de residus s'ha de percebre com un sector estratègic que pot tenir un paper significatiu en la nova economia del coneixement.
  4. Els productors i distribuïdors de productes de consum han de col·laborar cada cop més en la prevenció dels residus municipals
  5. Les plantes de tractament mecànico-biològiques de la fracció resta seguiran tenint un paper important per assolir les xifres anteriors, però han de millorar la seva eficiència, tant pel que fa al seu balanç energètic com de masses.
  6. La valorització energètica ecoeficient ha de tenir un paper significatiu en la gestió sostenible dels residus en consonància amb la nova directiva marc de la Unió Europea.
  7. Espanya ha de ser líder en reciclatge de matèria orgànica en climes mediterranis.
  8. L'energia recuperada dels residus mitjançant la valorització energètica ecoeficient és l'única que pot ser simultàniament eficient, competitiva, distribuïda, neta, renovable, baixa en CO2, local i contínua.

Més informació: Consulteu l'informe "Gestió sostenible dels residus municipals" de la Fundació Fòrum Ambiental (PDF).

Etiquetes: 

Relacionats

Notícia

El Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha iniciat una nova campanya per a la reducció de residus, amb tallers i recursos a les escoles. Aquest més de març s’ofereixen tallers a l’alumnat de primer de primària de totes les escoles del municipi, amb educadores i educadors ambientals.

Article

Dimarts 9 d’octubre a la tarda es va tancar la cinquena edició de Recuwaste, el Congrés sobre gestió de residus i economia circulat organitzat pel Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, amb el suport de la Generalitat de Catalunya a través de l’Agència Catalana de Residus i la Diputació de Barcelona. Les xifres parlen d’un èxit de la convocatòria, especialment significatiu en tractar-se d’una edició molt renovada, més transversal i farcida de novetats i activitats paral·leles.

Butlletí