La Generalitat comença a aplicar mesures per a una contractació pública verda

L'ambientalització de la contractació pública és una de les prioritats de les polítiques europees
Font: DMAH
08/02/2010 - 00:00
L'impacte del consum de les administracions públiques es xifra en un 14-16% del PIB i té, per tant, un paper rellevant tant en l'economia i com a model per fomentar un comportament més sostenible

El Govern de la Generalitat ha començat a aplicar un conjunt de mesures en matèria de contractació pública que suposa un pas endavant pel que fa a l'ambientalització de l'administració. Així, els departaments de la Generalitat de Catalunya i les empreses públiques adscrites han d'establir els seus programes d'ambientalització de la contractació. Això vol dir que cada departament haurà de valorar la tipologia dels seus contractes habituals per identificar contractacions que puguin suposar un impacte ambiental significatiu. Aquests programes hauran d'incloure també la formació, en aquest àmbit, del personal dedicat a les tasques de contractació.  

Un cop detectades les contractacions susceptibles d'aplicar-hi criteris més sostenibles, el departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH), a partir dels treballs realitzats i dels criteris proposats per la Comissió Europea, posarà a disposició dels diferents departaments els criteris d'adjudicació ambientals a aplicar en els plecs de condicions corresponents a cada tipologia de contractació, i també la manera de poder-ne acreditar la validesa.

En el cas de béns i serveis gestionats de manera centralitzada per la Comissió Central de Subministraments, òrgan de contractació pública depenent del departament d'Economia i Finances, el DMAH col·labora amb aquest departament per incorporar-hi criteris ambientals en les contractacions públiques.

Actualment, part d'aquests contractes ja inclouen criteris ambientals que corresponen a 6 dels 10 primers grups de productes prioritzats per la Comissió Europea, concretament: paper, mobiliari, serveis de neteja d'edificis, electricitat, equips informàtics i vehicles.

En altres tipus de contractacions, més descentralitzades, o per a àmbits diferents dels definits per la CE, el DMAH desenvolupa i posa a disposició dels departaments guies d'ambientalització d'aplicació a la seva contractació. Actualment, ja és disponible una guia per a publicacions i és en curs l'elaboració de guies per a nous grups, com ara articles tèxtils, serveis d'alimentació, serveis d'àpats i serveis de missatgeria.

A mesura que la CE avanci en nous àmbits prioritaris i desenvolupi i proposi criteris ambientals per a nous grups de productes i serveis, el DMAH els anirà incorporant i posant a disposició dels departaments. Tanmateix, cada departament haurà de fer una tasca pròpia d'identificació de les contractacions que puguin ser millorables quant a impacte ambiental. Així, en la mesura que els diferents departaments avancin en aquest sentit, el DMAH podrà col·laborar en la definició dels criteris ambientals rellevants.

(P)

Mesures de solvència tècnica en contractes d'obres i serveis
Per a contractes d'obres i serveis, el departament de Medi Ambient i Habitatge elaborarà una proposta de mesures de gestió ambiental que l'empresariat haurà d'acreditar com a part de la seva solvència tècnica, quan així calgui. En els contractes d'obres i serveis que requereixen classificació empresarial, el departament col·laborarà amb les administracions públiques d'altres comunitats autònomes i l'administració general de l'Estat per desenvolupar criteris comuns.

Així, durant aquest 2010, Medi Ambient i Habitatge emprendrà accions per difondre entre els departaments de la Generalitat i les empreses públiques adscrites les mesures i instruccions de tipus ambiental de l'Acord i els instruments de suport disponibles per al desenvolupament de la compra i contractació pública verda.

Igualment, durant els pròxims anys, el DMAH emprendrà accions obertes als sectors econòmics, i especialment a les PIME, per facilitar la millora ambiental dels productes i serveis habitualment contractats per l'administració de la Generalitat de Catalunya.

La contractació pública verda, una de les polítiques clau en l'àmbit europeu
Les noves mesures de contractació estan en línia amb les polítiques d'innovació i ambientals que marca el Pla europeu de recuperació econòmica, que té com a objectiu accelerar la transició envers una economia baixa en emissions de carboni i la creació de nous llocs de treball "verds" per reforçar la capacitat d'Europa de beneficiar-se de la globalització.

El Pla europeu considera la contractació pública un element clau per desenvolupar el mercat de productes i serveis "verds", i estableix l'objectiu que a finals de l'any 2010 un 50% de les contractacions ambientalment significatives incorporin criteris ambientals.

La Comissió Europea proposa criteris ambientals harmonitzats per a la contractació pública en l'àmbit europeu per als grups de productes i serveis amb major impacte ambiental, i insta a adoptar mesures urgents per millorar l'eficiència energètica d'habitatges i d'edificis públics i el foment de productes "verds".

Més informació: Ambientalització de la contractació pública al web del DMHA

--
També a Sostenible.cat...
Criteris ambientals en la compra pública
La compra verda a l'Administració Pública

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i la compra pública sostenible

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, a través del seu Grup de Treball de Consum Responsable i Economia Sostenible (format actualment per 32 municipis), porta anys treballant per l'ambientalització de la contractació i compra pública. El passat mes de novembre, va organitzar una jornada sobre "Criteris ambientals en la compra pública segons la nova llei de contractació del sector públic", amb l'objectiu de clarificar el nou marc legal establert per la Llei 30/2007. Durant  la jornada es va presentar un avanç del que serà un complert recull de recursos per a la compra pública verda elaborat per aquest grup, i que oferirà fins a 33 recursos de fàcil accés a través d'internet (aquí en podeu veure una mostra). A més a més, hi ha prevista una nova jornada per a la primavera d'aquest 2010 sobre equips informàtics, i el seu impacte ambiental, certificacions existents i modalitats de contractació i els seus avantatges i inconvenients.
Més informació sobre la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i la compra pública sostenible.
AdjuntMida
Image icon Foto: Xarxa Compra Reciclat9.71 KB

Relacionats

Butlletí