La Generalitat atorgarà ajudes per primera vegada per incentivar l'ecodisseny

L'import de la subvenció per a aquest concepte serà de 2.000 euros per a cada sol·licitud
Redacció
06/05/2009

El Departament de Medi Ambient de la Generalitat ha obert aquest dimarts el període per sol·licitar subvencions destinades a l'obtenció i renovació del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental i l'Etiqueta Ecològica de la Unió Europea que certifiquen que serveis i productes són respectuosos amb el medi ambient. Aquest any, a més, en els ajuts s'hi afegeix per primera vegada el concepte d'ecodisseny, és a dir, podran rebre subvencions les organitzacions que demostrin el compliment de la norma de gestió ambiental dels processos de disseny i desenvolupament ambientals. L'import de la subvenció per a aquest concepte serà de 2.000 euros per a cada sol·licitud.

Quant als dos primers distintius, les ajudes arriben al 75% de les despeses originats per a l'obtenció del Distintiu i de l'Etiqueta amb un import màxim de 2.000 euros per cada sol·licitud de Distintiu i 4.000 pel de l'Etiqueta. En el cas de renovació, els imports màxims són de 1.000 i 2.000 euros, respectivament.

Qualificació ambiental de productes i serveis
El Distintiu de garantia de qualitat ambiental i l'Etiqueta ecològica de la Unió Europea són dos sistemes complementaris de qualificació ambiental de productes i serveis. Són sistemes voluntaris de qualificació ambiental que identifiquen i certifiquen de manera oficial que certs productes o serveis, dins d'una categoria determinada, tenen una menor afecció sobre el medi ambient.

Els criteris que es tenen en compte per a l'obtenció d'una Ecoetiqueta s'estableixen per categories de productes o de serveis i es basen en estudis científics dels impactes ambientals d'aquests productes i serveis al llarg del seu cicle de vida. Els criteris tenen en compte, bàsicament, l'ús de matèries primeres, els consums d'aigua i d'energia, la contaminació de les aigües, les emissions a l'atmosfera, i la generació de residus. A més, els productes i serveis han de superar unes proves que demostrin que les seves qualitats d'ús o d'utilització ecològiques són les que més garantia ambiental atorguen.

A Catalunya, l'organisme competent per a la concessió de les etiquetes ecològiques és la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge

L'any passat es van atorgar un total de 41 ecoetiquetes a tot l'estat espanyol, de les quals 33 van correspondre a Catalunya.

Més informació: Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental | Etiqueta Ecològica de la Unió Europea | Ecodisseny

També a 'Sostenible.cat'...
Especial ECOdissenys

Relacionats

Article

Del 15 de gener al 15 de febrer del 2021 estarà obert el Formulari de presentació de productes i serveis en el mercat o en desenvolupament que incorporin tàctiques per millorar el seu comportament ambiental al llarg del seu cicle de vida, i contribueixin a l’economia circular.

Butlletí