La Generalitat aposta per incrementar fins al 25% els lliuraments de compres online en punts físics de proximitat l'any 2020

Font: Generalitat de Catalunya

04/01/2019 - 18:28

El comerç electrònic genera 53 milions de compres l’any a Catalunya, el 73% es lliuren a domicili i el 15% es recullen en punts físics de proximitat, aquestes són dades de l’estudi encarregat per la Generalitat de Catalunya sobre “Comerç online i mobilitat: orientacions cap a un model sostenible a Catalunya”, que ha presentat avui la directora general de Comerç, Muntsa Vilalta, per tal “d’analitzar els hàbits dels compradors online i dotar d’eines al sector i les administracions per al desenvolupament d’iniciatives sostenibles que generin visites cap als eixos comercials”.

La directora general de Comerç, Muntsa Vilalta, ha presentat avui l’estudi Comerç online i mobilitat: orientacions cap a un model sostenible a Catalunya”, que ha impulsat el Departament d’Empresa i Coneixement amb l’objectiu d’analitzar els hàbits de la compra online i les preferències de lliurament per part de la població. En aquest sentit, l’estudi vol dotar d’eines de coneixement al sector comercial –entitats i empreses- i les administracions per a la implementació d’actuacions adreçades a fomentar  un servei de recollida de compres online sostenible, de menor impacte ambiental i de mobilitat,  i que alhora potencií el comerç de proximitat.

Aquest estudi vol ser, també, una guia de recomanacions per a les administracions de cara a poder implementar determinades mesures contemplades a l'article 16 de la Llei 18/2017 de Comerç, Serveis i Fires.
 
Principals dades de l'Estudi Comerç online i mobilitat: orientacions cap a un model sostenible”
Una de les principals dades que facilita l’estudi  és que el comerç electrònic genera uns 53 milions de compres online l'any a Catalunya. D’aquestes, el 73% es lliuren a domicili, el 12% a l’oficina i el 15% del total de les compres es recullen a través d’ alguna modalitat de Click & Collect: un 6,2% en botiga, 8,7% en punt de recollida i un 0,2% en bar/ comerç de confiança.
 
D’altra banda també de l’estudi s’extreu que les compres online generen 39 milions de desplaçaments, lliuraments a domicili, a Catalunya a l’any, és a dir, 2,9 lliuraments per segon. D’aquests, el 15% requereixen d’una segona visita i el 8,2% es retornen, generant una logística “absurda” en el 23% dels casos.
 
En aquest sentit, a mode d’estimació, si s'apliquen les intencions de compra per al proper any sobre les compres actuals online,  l’informe assenyala que la previsió és d'un augment del 21,7%, fins arribar als 64 milions de compra i això es traduiria en 47 milions de lliuraments a domicili l’any que ve.
 
També assenyala que 1 de cada 3 dels compradors online (33,5%) afirma ser conscient dels efectes negatius dels lliuraments a domicili, en relació a l’impacte mediambiental, qualitat de l’aire i logística. En aquest sentit, l’estudi posa de manifest la importància de conscienciar els compradors en línia sobre els efectes mediambientals i en relació a la qualitat de l’aire de les entregues a domicili. Així, els compradors que es mostren sensibles i conscients sobre aquest aspecte presenten un menor percentatge de lliuraments a domicili (58,4%) molt per sota que el que mostren aquells compradors poc sensibilitzats (81,6%).
 
En aquest sentit la directora general de Comerç, Munsta Vilalta, ha remarcat que el Departament d’Empresa i Coneixement a través de la Direcció General de Comerç es marca 3 objectius a assolir en els propers dos anys.
 
La Directora ha apuntat, primer “que cal passar del 15% de Click & Collect, al 25% l’any 2020, per tal de fomentar una model de comerç sostenible i captar fluxos de visitants cap al centre de les ciutats. Aquesta mesura, ha remarcat la directora “suposarà, almenys, més de 5,25 milions de visites addicionals als eixos comercials de Catalunya”. L’objectiu segon, és aconseguir “que l’any 2020 almenys la meitat de compradors online estiguin conscienciats sobre l’impacte que les seves compres a la xarxa tenen sobre: la mobilitat, els embalatges i la qualitat de l’aire”. I per últim, la directora ha assenyalat que cal que el 2020 “tots els municipis de Catalunya tinguin almenys un punt de recollida, i que la seva implementació s’adeqüia les característiques urbanístiques de cada població”.
 
També en aquest marc la directora Munsta Vilalta ha assenyalat 6 línies d’actuació per assolir aquests objectius: 
 
1.- Incorporar les compres online i els lliuraments d’aquestes en els plans estratègics de comerç i de ciutat (planificació urbanística).
 
2.- Fomentar pràctiques de compra online responsables per agrupar les comandes, flexibilitzar els horaris d’entregues (franges més àmplies) o prioritzar les entregues en hores vall.
 
3.-Treballar amb les empreses de comerç per fomentar la venda responsable, en àmbits com reduir els excessos d’embalatge, concentrar diferents comandes en un únic lliurament, o bé promoure lliuraments a domicili en mitjans de transport sostenibles.
 
4.- Desenvolupar campanyes de sensibilització sobre els efectes negatius dels lliuraments de les compres en línia.
 
5.- Generar espais de debat i anàlisi amb els operadors dels diferents sectors.
 
6.- Impulsar el click&collect en botiga, mitjançant els incentius de comerç i en espais urbans, mitjançant col·laboracions entre les diferents AAPP i sector privat (per exemple locals buits i associacions de comerciants).
 
D’altra banda, la directora general de Comerç Munsta Vilalta ha anunciat “la imminent creació ddel Gabinet d’Experts per a la Transformació Tecnològica del Comerç; que ha de contribuir a definir les principals línies de treball de la  Generalitat en aquest àmbit, i que serà el punt de trobada entre els diferents agents”.
 
L’informe, elaborat per la consultora RBD Consulting, es divideix en 5 capítols: Mobilitat induïda pel comprador online, Mobilitat generada a Catalunya per la compra online, Percepció dels efectes del comerç online, i Oportunitats en Click & Collect; i  inclou un sisè punt de Recomanacions i propostes d’actuació.
 
L’estudi ha obtingut la informació de base mitjançant enquesta online realitzada  l’octubre de 2018 a una mostra de 821 residents a Catalunya, d’entre 18 a 75 anys, i que com a mínim han realitzat una compra online en l’últim any. La distribució de la mostra s’ha treballat per franges d’edat, gènere i per habitat demogràfic. En la presentació la directora ha estat acompanyada de acompanyada del el soci-director de RBD Consulting Group, Roger Gaspa
 
Les compres online a Catalunya: 17,8 compres de mitjana a l'any
En base a l'enquesta realitzada, l'estudi indica que el comprador online fa 17,8 compres de mitjana a l'any. Per franges d’edat, i en relació a compradors online, el segment entre els 35 i 64 anys fa més compres online a l'any que la mitjana dels compradors: un 19,2 de compres, entre els 35 a 44 anys; 17,9  dels 45 als 54 anys, i 18,4 compres de mitjana a l’any  entre els de 55 a 64 anys. Mentre els joves menors de 24 anys es troben per sota la mitjana, amb un 13,3  de compres a l'any de mitjana, fet que probablement s'explica per el seu menor poder adquisitiu.
 
D'altra banda, la gent gran, de més de 65 anys, també es troba amb 14,2 compres l'any per sota la mitjana, fet que probablement s'explica per la menor introducció del comerç online en aquest col·lectiu. Pel que fa a tipologia de producte de compra online, de les 17,8 compres de mitjana a l’any, 5 corresponen a equipament de la persona (28,1%), 4,7 compres a oci i cultura –electrònica, llibres, etc.- (26,2%), 4,2 a resta de productes quotidians –alimentació, drogueria, perfumeria i farmàcia- (23,7%), 2,1 a equipament de la llar (11,9%) i 1,8 compres  de mitja a l'any correspon a producte fresc (10,1%).
 
Preferències de modalitat de lliurament online: el 73% de les compres s’entreguen a domicili
En relació a preferències de lliurament de producte, l'entrega a domicili és l'opció majoritària escollida el 73% s’entreguen a domicili, el 12% a l’oficina i el 15% del total de les compres es recullen a través d’ alguna modalitat de Click & Collect: un 6,2% en botiga, 8,7% en punt de recollida i un 0,2% en bar/ comerç de confiança.
 
Posant l'èmfasi en la modalitat de lliurament a domicili, la majoritària, destacar que les franges entre els 65 i els 75 anys tenen un percentatge d'entregues a domicili superior a la mitjana, un 94,6%. Per la seva banda, les persones amb edats entre els  35 i els 45 anys són els que presenten un percentatge d'entregues a domicili menors (67,2%). Pel que fa a l’habitat demogràfic destacar que els compradors online dels municipis mitjans, d'entre 20.000 i 100.000 habitants, generen més entregues a domicili que la mitjana dels comprador de Catalunya, un 78,4%.
D'altra banda, en relació a la situació laboral del comprador online, només els treballadors presenten un percentatge d'entregues a domicili inferior a la mitjana dels compradors online de Catalunya (67,5%). La disponibilitat d'estar a casa esdevé, així, un element important d'inducció a l'entrega a domicili. D'altra banda, les persones que viuen soles (un 74,7%)  i en pis compartit (83,6%) tenen més lliuraments a domicili que la mitjana de compradors online.
 
Pel que fa a moment d'entrega, la franja habitual de rebre les comandes és majoritàriament de dilluns a divendres, especialment entre les 9h i les 12h (31,4%) i entre les 18h i les 21h (19,3%). Els moments ocasionals de rebre comandes es troben uniformement repartits entre totes les franges horàries, i representen al voltant del 15-20% de les opcions en cada cas (excepte el dissabte nit i matinada, i el diumenge).
 
Logística associada a les compres online: 39 milions de desplaçaments per entregues a domicili
D’altra banda també de l’estudi s’extreu que les compres online generen 39 milions de desplaçaments, lliuraments a domicili, a Catalunya a l’any. D’aquestes, el 15,2% requereixen d’una segona visita i el 8,2% es retornen, generant una logística absurda en el 23% de l’entregues a domicili que es realitzen.
 
De la totalitat d'entregues a domicili que es realitzen, el 15% són entregues fallides, i requereixen una segona visita. Els sectors de producte quotidià presenten el menor grau d'incidències en l'entrega a domicili, amb un 12,7% d'entregues fallides a domicili en producte fresc, i un 12,5% en la resta de productes quotidians (resta alimentació, drogueria, perfumeria i farmàcia). Aquest fet s'explica probablement perquè en aquest tipus de producte l'operador acostuma a concertar la cita amb el client. Per contra, els sectors que habitualment fan les entregues de les compres online a través de paqueteria i carriers de missatgeria, el rati d'absències al domicili és molt més elevat, sent el sector de moda i equipament de la persona el que presenta amb un 18% un major grau d'incidència.
 
D'altra banda, en el cas de les compres entregades a domicili, es retornen aproximadament el 8,2% de les compres. Les devolucions són especialment significatives en la moda i equipament de la persona, amb un 14,4%. Els sectors de producte fresc i quotidià presenten el menor grau de devolucions totals o parcials de producte (un 6,5% i 5,5% respectivament).
 
De la totalitat de desplaçaments per entrega a domicili, 6 milions es generen per repeticions per entrega fallida i 3 milions de desplaçaments per devolucions, això comporta 9 milions de desplaçaments addicionals, generant una logística “absurda” del 23% de les entregues a domicili de compres online.
 
Consciència dels efectes ambientals i de mobilitat del comerç online: 1 de cada 3 compradors es mostra sensibilitzat dels efectes negatius del lliurament a domicili
També, l'estudi assenyala que 1 de cada 3 compradors online es mostra clarament conscienciat dels efectes negatius del lliurament a domicili. Més concretament, un 18,7% dels enquestats està d'acord en que les entregues online a domicili empitjoren la qualitat de l'aire i el medi ambient. Destacar que els més joves, la franja que es mou entre els 18  a 24 anys, són els mes conscienciats (un 23% diu estar d'acord). Per gènere, els homes registren un menor grau de consciència d'impacte ambiental (17%), que les dones (19,9)%) que es troben per damunt de la mitjana.
 
D'altra banda, només el 19,6% està d'acord en que les entregues a domicili generen un impacte negatiu en la mobilitat, sent la franja dels 65 anys en amunt la que presenta una menor consciència en aquest sentit (12,8%).  En canvi els homes, a aquesta pregunta, es mostren més d'acord que les dones (20,6% i 18,8% respectivament.)
 
En relació als horaris de lliurament de les compres a domicili, un 49,1% afirma que s'ha de fomentar l'entrega en hores vall, és a dir, en hores de menor trànsit  i quan la gent està a casa, sobretot a partir de les 21h, i un 25,4%  afirma que li semblaria raonable que les devolucions tinguin un cost addicional per minimitzar l'abús que se'n fa d'elles, en aquest sentit un 17,1% creu que aquest cost l'hauria d'assumir el comprador.
 
Interès del comprador en modalitats alternatives d'entrega a domicili
En base a l' enquesta  realitzada, els compradors online valoren positivament totes les diferents iniciatives que tenen com a objectiu situar punts de recollida en trama urbana: recollida en botiga, un 69,1%; en oficines de correus, ajuntaments o altres edificis públics, un 67,15; en eixos comercials i mercats municipals de la pròpia ciutat, un 53,5 %; i en punts de recollida en bars o comerços, 52,8%.  En aquest sentit gairebé tots els compradors indiquen que aquesta alternativa, si no l'apliquen és, o bé  perquè no la troben com a alternativa en el web del venedor, o perquè no troben aquesta opció a la seva ciutat.
 
Destacar que l'entrega a l'oficina és la principal proposta valorada per els compradors online enquestats per a reduir les entregues a domicili, amb un 73,3% d'interès.  Finalment, les propostes menys atractives per els enquestats són aquelles que tenen relació amb situar punts de recollida en "zones associades a la mobilitat", amb un 44,4% com per exemple estacions de tren, autobús, aparcaments, i en darrer lloc en zones fora de trama urbana com gasolineres o centres comercials d'extraradi (42,4%).

 

Categories: 

Relacionats

Article

El Consistori reforça el seu compromís amb el desenvolupament sostenible a través de la seva adhesió al Pla d'Acció de Compra Pública Verda de la Generalitat de Catalunya 2022-2025

Article

El projecte SOULFOOD recull l’experiència de productors agrícoles locals per tal de desenvolupar solucions digitals per lluitar contra el malbaratament alimentari.​

Notícia

Nadal és un moment en què hi ha un fort augment del consum, tant en la compra de regals, menjar com begudes o elements ornamentals. També es generen més residus, hi ha més desplaçaments i es poden desencadenar despeses energètiques. 

Butlletí