La fiscalitat de les deixalles: paguem segons el que embrutem

23/12/2002 - 00:00
Torrelles de Llobregat s'ha distingit des de fa anys pel fet de donar un tractament ecològicament responsable a les deixalles i va ser el primer municipi de Catalunya a separar la matèria orgànica, conjuntament amb Molins de Rei. Actualment es troba en un nivell del 53% de reciclatge, un dels més alts entre els municipis catalans que tenen un sistema basat en l'aportació voluntària a contenidors de recollida selectiva. Això no obstant, a Torrelles, com a la resta de municipis, la fiscalitat de les deixalles, restava al marge de progressos i s'anava fent cada vegada més evident la necessitat de canvis. La taxa, com en la majoria de municipis on hi ha taxes d'escombraries, és un import fix anual i, per tant, un sistema injust, ja que els petits generadors d'escombraries subvencionen implícitament els grans generadors. Tampoc premiava de cap manera aquells ciutadans que ho feien bé en termes de recollida selectiva. El panorama, però, canviarà completament a partir del 14 de gener. Torrelles, un municipi d'uns 4.100 habitants i d'urbanisme eminentment horitzontal, ha decidit sumar-se a la quinzena de municipis catalans que, encapçalats per Tiana, Tona i Riudecanyes, han optat per la recollida selectiva porta a porta. Tanmateix, la gran novetat és que també ha decidit reformular la taxa de recollida d'escombraries. Torrelles de Llobregat implantarà una taxa d'escombraries segons la qual ciutadans i establiments comercials pagaran d'acord amb les escombraries que generin. Aquest sistema, anomenat de pagament per generació, constitueix la primera experiència desenvolupada mai a l'Estat espanyol i té el suport de la Junta de Residus de la Generalitat i de l'Entitat del Medi Ambient. El 13 de gener seran retirats de la via pública tots els contenidors excepte els iglús de vidre i a partir de l'endemà les deixalles s'hauran de deixar davant la porta de casa o de l'establiment entre les 20 i les 22 hores, quan començarà la recollida porta a porta. La matèria orgànica, d'una banda, i el paper i el cartró, de l'altra, es recolliran, respectivament, tres dies i un dia per setmana i es podran lliurar gratuïtament. La fracció inorgànica (a Torrelles no hi ha recollida específica d'envasos perquè s'aplica el model residu mínim) s'haurà de lliurar obligatòriament en unes bosses estandarditzades per l'Ajuntament. L'Ajuntament vendrà aquestes bosses a través de comerços col·laboradors, a un preu (0,60 euros/unitat) que incorporarà una part de la taxa d'escombraries. D'aquesta manera, com més bosses s'utilitzin més es pagarà, la qual cosa crearà un incentiu per a la reducció i el reciclatge. L'Ajuntament també estandarditzarà bosses compostables per als grans generadors de fracció vegetal (gespa, pinassa...) a 0,40 euros/unitat. Per als comerços també s'estandarditzaran bosses d'escombraries de mida grossa amb una taxa associada d'1,50 euros/unitat. Els comerços grans generadors de matèria orgànica hauran de llogar anualment bujols d'ús exclusiu per a aquesta fracció, que pagaran en funció de la grandària i periodicitat de la recollida. Durant el primer any, per facilitar la transició al nou sistema, el 50% dels ingressos totals es continuarà recaptant mitjançant una part fixa, a través del rebut com fins ara. Tot i així, l'Ajuntament vol anar reduint progressivament aquest percentatge per tal que prevalgui la part variable. Si s'arribés a eliminar completament la part fixa es podria prescindir fins i tot de gestionar un padró fiscal de la taxa. En qualsevol cas, la reducció implica unes menors despeses associades a la tramitació de rebuts ja que en molts casos aquesta és proporcional a l'import. També és voluntat de l'Ajuntament fusionar en una sola les taxes de recollida i tractament, la darrera de les quals -la TAMGREM- la cobra ara l'Entitat del Medi Ambient. En aplicació del principi de no unicitat d'un model de taxa a tot el territori metropolità assumit per l'EMMA, es confia poder fer aquest pas l'any 2004. La nova taxa és mes justa, més transparent i incentivadora de la reducció i el reciclatge dels residus. De la mateixa manera que la recollida selectiva porta a porta s'ha anat escampant progressivament a mesura que se n'han anat contrastant els avantatges, ben probablement que l'experiència de Torrelles ajudarà a la difusió dels sistemes de pagament per generació -en funcionament des de fa dècades en altres països- i amb moltes possibilitats també en el nostre entorn.
Ignasi Puig és consultor d'ENT Medi Ambient i Gestió / Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB; Sílvia Llopart és tècnica de medi ambient de l'Ajuntament de Torrelles de Llobregat i Enric Coll, tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Tiana.

Relacionats

Butlletí