La FAO defensa el desenvolupament de l'agricultura orgànica per garantir la seguretat alimentària

05/09/2007 - 00:00
L'agricultura orgànica ja no és només un fenomen dels països desenvolupats: es practica amb finalitat comercial a 120 països, amb 31 milions d'hectàrees i un mercat de 40.000 milions de dòlars en 2006, segons ha subratllat l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO). En una conferència internacional sobre el tema, inaugurada fa uns dies a Roma, l'organisme de l'ONU va presentar un informe en el qual identifica els avantatges i inconvenients de l'agricultura orgànica i la seva contribució a la seguretat alimentària, analitza les cadenes de subministrament orgàniques en el marc del dret a l'alimentació i proposa iniciatives de polítiques i investigació per a millorar el rendiment d'aquests cultius a nivell nacional, internacional i institucional. 'El tret principal de l'agricultura orgànica és que es basa en recursos productius que es troben a nivell local i no depenen de combustibles fòssils. Treballar amb processos naturals incrementa la rendibilitat i la resistència dels ecosistemes agrícoles a les condicions climàtiques adverses', ha assenyalat la FAO. Al gestionar la biodiversitat en el temps (rotació de cultius) i en l'espai (cultius mixts), els agricultors orgànics utilitzen el seu treball i els serveis ambientals per a incrementar la producció d'una forma sostenible. La FAO assenyala que la major part de la producció d'aliments orgànics certificats en els països en desenvolupament es destina a l'exportació i que quan els cultius comercials certificats van lligats a millores agro ecològiques i a un increment dels ingressos per als camperols pobres, es produeix una millora en l'autosuficiència alimentària i una revitalització de l'agricultura a petita escala. El document subratlla que per a convertir-se a l'agricultura orgànica són necessaris alguns requisits, principalment coneixements agroecològicos i disponibilitat de mà d'obra. 'Aquestes projeccions suggereixen que l'agricultura orgànica té el potencial de cobrir el subministrament mundial d'aliments, igual que ho fa avui l'agricultura convencional, però amb un impacte menor sobre el medi', puntualitza la FAO. En aquest sentit, demanar als governs que dediquin recursos a l'agricultura orgànica i incloguin els seus objectius dins de les estratègies nacionals de desenvolupament agrícola i de reducció de la pobresa, amb èmfasi particular en les necessitats dels grups vulnerables. Així mateix, insisteix en la necessitat d'invertir en el desenvolupament de recursos humans i la formació en agricultura orgànica com part de les estratègies de desenvolupament sostenible.

Relacionats

Butlletí