La Diputació de Girona i els Consells estudiaran la viabilitat d'un tramvia intercomarcal

11/01/2006 - 00:00
La Diputació de Girona i els Consells Comarcals del Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany i la Selva estudiaran la viabilitat d'un Tramvia intercomarcal de les comarques gironines, d'acord amb un conveni que han signat totes les parts. L'estudi tindrà un pressupost de 30.000 euros i preveu una anàlisi d'un tramvia intercomarcal a l'anella de les Gavarres, incloent-hi aspectes, demogràfics, urbanístics, de demanda i econòmics. L'anella de les Gavarres, malgrat ser una de les espines dorsals de Girona, encerclant una autèntica economia regional idiosincràtica i equilibrada, d'unes 250.000 persones, amb un gran nucli urbà -Girona-, un sector turístic -Costa Brava centre-, un sector industrial puixant -a Salt, Riudellots, etc.- un aeroport internacional, una estació del Tren d'Alta Velocitat i poblacions amb alts creixements previstos, està mancada d'un transport públic i col·lectiu que ajudi a vertebrar el territori. Antigament, aquesta funció la feien el ferrocarril entre Sant Feliu de Guíxols - Girona ('el carrilet') i entre Palamós - Girona ('tramvia econòmic de Palamós'), però en l'actualitat no existeix cap infraestructura d'aquest tipus. L'objectiu del Tramvia intercomarcal és pal·liar aquesta deficiència i dotar l'anella de les Gavarres d'un transport públic que promogui el desenvolupament econòmic i garanteixi una mobilitat sostenible i de qualitat a la regió. En cas que l'informe de viabilitat sigui favorable, i segons el conveni signat, la Diputació de Girona es compromet a continuar el projecte amb la col·laboració dels Consells Comarcals i altres institucions que desitgin de col·laborar-hi. L'estudi serà finançat per la Diputació de Girona, que es farà càrrec del 50% del cost, i els Consells Comarcals, que hi aportaran l'altra meitat -a raó del 14% els Consells del Gironès, el Baix Empordà i la Selva, i el 8% el Consell del Pla de l'Estany-.

Relacionats

Butlletí