La Diputació de Girona aposta per eradicar el glifosat als espais verds públics

21/09/2018 - 11:27

A l'eliminació progressiva del glifosat en obres o adjudicacions, la Diputació també recomanarà a tots els Ajuntaments, òrgans, ens i institucions públiques de els comarques gironines els productes i processos alternatius. La Diputació també ha adoptat el compromís d’informar, sensibilitzar i educar a la població dels avantatges de la lluita biològica respectuosa amb la salut de les persones i l’entorn natural.

El ple de la Diputació de Girona que s'ha celebrat aquest 18 de setembre, ha aprovat per unanimitat la proposta presentada per Independents de la Selva (IdS) per a eradicar el glifosat als espais verds públics i l'ús de sistemes alternatius i no tòxics per a combatre les males herbes a jardins, horts, conreus i altres àrees públiques (com ara les vies del tren).

El glifosat és una substància activa que s’ha utilitzat com a producte fitosanitari (“herbicida”) a la Unió Europea durant dècades. Una substància activa és el component dels productes fitosanitaris que té una activitat directa contra la proliferació de plantes no desitjades. El glifosat és l’herbicida més utilitzat a tot el món i a la Unió Europea, i un dels molts centenars de substàncies actives que els estats membres i l’Autoritat Europea de seguretat Alimentària (EFSA) han avaluat exhaustivament els últims anys.

Els herbicides a base de glifosat (és a dir, formulacions que contenen glifosat i altres productes químics) s’utilitzen com a herbicides en l’agricultura, l’horticultura i en algunes zones no conreades, principalment per combatre les males herbes que envaeixen els conreus o que plantegen problemes per altres motius (per exemple, en vies del ferrocarril). És molt utilitzat en jardineria als nostres ajuntaments, per la seva efectivitat i eficàcia.

Recentement el glifosat ha estat decretat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com a potencialment cancerigen per als humans, basant-se en estudis científics que el relacionen amb afeccions i malalties. Aquesta acció tòxica, segons els estudis, es veu reforçada amb d’altres substàncies que acostumen a acompanyar els preparats comercials d’aquest producte. Per aquesta raó el centre d’Anàlisi i Programes sanitaris (CAPS) destaca que sempre ha de prevaldre el principi de precaució amb els herbicides químics i en especial quan s’utilitzen en zones habitades o pròximes a persones vulnerables com nens, dones embarassades o persones amb malalties respiratòries. A més, l’Agència Internacional per a la Recerca del Càncer (IARC) considera que el glifosat és “probablement carcinogen per als éssers humans”.

Alternatives no tòxiques
Per tant s’ha decidit utilitzar el principi de prevenció, i fer ús de les tècniques per jardineria de desherbatge alternatiu que poden substituir amb similar eficiència i garantia de toxicitat zero al glifosat: Usar mètodes preventius, com utilitzar plantes ben adaptades al clima, (menys necessitats) o tenir cura de mantenir la qualitat dels substrats i llavors; fer servir rec localitzat o tenir jardí sense reg; procurar cobertura de superfícies o parterres amb encoixinats vegetals o minerals o fer servir mantes anti-herbes i cobertura d’escocells.

Es disposa també de tècniques com tractaments amb espuma calenta – una de les opcions amb menys aplicacions per any i més pràctiques. Són aplicacions tipus MW- Sèrie Foamstream, o similars, amb una barreja d’aigua calenta i espuma biodegradable extreta de forma natural a partir d’olis vegetals i sucres, sense cap efecte secundari i molt efectiu en tractaments de 24 hores.

La moció aprovada
Tenint en compte tota aquesta informació, i que ciutats com Barcelona, Salt, Figueres, Malgrat de Mar o Sant Hilari Sacalm ja han començat aquesta tasca i atesos els motius exposats, el grup d’Independents de la Selva de la Diputació de Girona ha proposat al Ple l’adopció de d'aquests acords:

1.  De manera directa o indirecta, sigui en aplicacions pròpies o en obres o adjudicacions de la Diputació, procedir a l’eliminació progressiva del glifosat, substituït pel procés o tecnologia que els tècnics de la casa o Dipsalut recomanin, fins a la seva completa desaparició com a herbicida allà on sigui possible.

2.  En segona instància, una vegada estudiades les alternatives esmentades, recomanar a tots els Ajuntaments, òrgans, ens i institucions públiques de les nostres comarques, els productes i processos alternatius més indicats, via Dipsalut i/o Mediambient de la Diputació, fins eliminar de manera progressiva i definitiva la seva utilització. Organitzar jornades de formació per difondre aquestes conclusions.

3. La Diputació de Girona adoptaria també el compromís d’informar, sensibilitzar i educar a la població dels avantatges de la lluita biològica respectuosa amb la salut de les persones i l’entorn natural. Per aquesta raó la Diputació facilitarà la informació detallada dels productes fitosanitaris utilitzats als veïns i usuaris de les zones on s’apliquin com exercici de transparència i per vetllar per la salut del medi i de les persones.


 

Etiquetes: 

Relacionats

Article

El projecte EdiCitNet, finançat per la Unió Europea i amb una durada prevista de 5 anys, va néixer amb l'objectiu de demostrar que la implementació d'infraestructures verdes no ornamentals pot augmentar la producció sostenible d'aliments a nivell local, així com regenerar espais urbans apostant per una millora de la inclusió social.  Sant Feliu és l'únic municipi participant de l'estat espanyol.

Article

És el primer centre del parc que aplica el Pla de restauració saludable inclòs en el nou model de zoo, i és part de les accions de Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021.

Entrevista

Francesc Baró és investigador de l’ICTA-UAB, i professor investigador de la VUB (Vrije Universiteit Brussel). Ha dirigit el primer estudi sobre el verd escolar a Barcelona, el qual identifica diferents patrons de desigualtat en l'exposició i l'accés als espais verds dels infants escolaritzats a la ciutat. Reflexionem amb ell sobre justícia ambiental, el paper dels centres escolars en l’articulació de la vida als barris i la necessària naturalització d’aquests espais.

Butlletí