La Diputació de Barcelona treballàrà com a soci expert en el projecte SEAP-PLUS

Impuls del projecte SEAP-PLUS que consisteix en la creació d’una xarxa per a la promoció del Pacte d’alcaldes i alcaldesses en 11 països
Redacció
27/07/2012 - 00:00
Els dies 11 i 12 d'abril es va celebrar a Atenes la reunió de llançament del projecte SEAP-PLUS, cofinançat amb pel programa comunitari Energia Intel·ligent Europea. L'organització de la trobada fou responsabilitat dels dos socis grecs, la Cambra Tècnica de Grècia i l'entitat EPTA SA.

 

SEAP-PLUS té com a objectiu la millora dels resultats i l'impacte del Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses -CoM- tant en termes quantitatius com qualitatius: aconseguir nous signataris, nous col·laboradors i nous coordinadors del Pacte, assessorar i ajudar en la preparació de més i millors PAES -Plans d'acció per a l'energia sostenible-, així com activar la cooperació de les autoritats locals amb les autoritats regionals i amb els agents del camp de l'energia per facilitar l'intercanvi d'experiència i l'aprenentatge de tots els participants en el Pacte -CoM-.

S'han creat sis parelles regionals de socis per tal de facilitat la transferència directa de coneixements dels socis amb més experiència cap els que comencen ara el procés. Tot el recorregut del procés d'elaboració i implementació del PAES s'avaluarà tenint en compte les condicions específiques de cada soci. Per la seva part, la col·laboració amb els respectius agents d'interès pel govern de l'energia es portarà a terme a través d'altres accions específiques. La Diputació de Barcelona treballàrà com a soci expert amb la Cambra Tècnica de Grècia i es preveu que vinguin per fer un primer intercanvi el 27 i el 28 d'agost.

El Pacte d'Alcaldes -CoM- té un paper fonamental en la consecució dels objectius coneguts com 20-20-20 per l'any 2020 establertes en el programa d'Acció pel Clima i en el Paquet Energètic de la Unió Europea.
La importància del Pacte d'Alcaldes la dóna la dada de que el nombre actual de signataris és de 3.843. Quant al PAES, s'ha de dir que és l'eina utilitzada per la planificació energètica i que descriu les accions que s'han de prendre per millorar l'eficiència energètica, per promoure les energies renovables i la compra pública verda i per millorar el comportament energètic dels ciutadans, tot per tal de reduir les emissions de CO2.

La segona trobada del projecte tindrà lloc a Barcelona del 25 al 27 de setembre.