La Diputació de Barcelona presenta els nous cursos de formació ambiental per a tècnics municipals

Tallers i seminaris del segon semestre del Pla de Formació Ambiental 2009
Redacció
07/09/2009

Aquest setembre comença el segon semestre del Pla de Formació Ambiental, que l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona ha desenvolupat per respondre a la demanda d'eines, coneixements i recursos que molts tècnics municipals necessiten per solucionar els reptes ambientals que tenen plantejats en els seus pobles i ciutats. L'Àrea de Medi Ambient respon així a l'encàrrec de la Diputació de Barcelona de desenvolupar les polítiques estratègiques de Gestió ambiental local, i centra la seva actuació en tres línies de treball: la mitigació i adaptació al canvi climàtic, l'avaluació i gestió ambiental i, molt especialment, la sensibilització, l'educació i la divulgació ambiental, la qual inclou diverses iniciatives de formació.

Per a aquest segon semestre, el Pla de Formació Ambiental 2009 pretén avançar en diversos aspectes del desenvolupament sostenible i en el foment de la responsabilitat social corporativa a partir d'una oferta integrada per tres cursos de tant interès teòric com aplicat.

Descripció dels cursos
En concret, durant aquest segon semestre es realitzaran tres cursos:

  1. Deixalleries: L'objectiu d'aquest taller és adquirir coneixements sobre el medi ambient, la seva problemàtica i les mesures generals per conservar-lo; sensibilitzar els treballadors en matèria ambiental i optimitzar la gestió de les deixalleries. Del 14 al 28 d'octubre (Més informació sobre el taller de Deixalleries | Inscripció).
  2. Inspecció d'instal·lacions d'energia solar tèrmica per aigua calenta sanitària: L'objectiu d'aquest taller és poder comprovar que una instal·lació solar s'ha projectat segons el que determinen les ordenances municipals; comprovar la concordància entre la instal·lació executada i la projectada; reconèixer els punts febles d'una instal·lació solar i analitzar les possibles solucions a aquests punts febles. Del 19 d'octubre al 14 de desembre (Més informació sobre el Taller d'Inspecció d'instal·lacions d'energia solar tèrmica | Inscripció).
  3. Control de la contaminació acústica: L'objectiu d'aquest taller és adquirir uns coneixements generals bàsics sobre el tema del soroll; conèixer la normativa vigent relacionada amb el soroll; conèixer el procediment de mesures amb sonòmetre; saber interpretar les dades de mesures que es poden trobar als informes tècnics relacionades amb el soroll, i reconèixer si els valors obtinguts d'unes mesures o els aportats en uns informes compleixen la normativa vigent. Del 20 d'octubre al 24 de novembre (Més informació sobre el Taller de Control de la contaminació acústica | Inscripció).

D'altra banda, durant aquest segon semestre també està previst organitzar un nou Seminari d'Intervenció ambiental per a policies locals, un 'clàssic' que enguany ha celebrat 15 anys, del qual se n'han celebrat 73 edicions i per on han passat més de 2.000 participants de més de 200 municipis.

Des de la seva creació, l'Àrea de Medi Ambient ha procurat respondre curosament a les necessitats de formació ambiental dels ajuntaments. Ara, amb la institució estable del Pla de Formació Ambiental pretén, a més, crear una via permanent de diàleg que canalitzi les sol·licituds dels ens locals en matèria de capacitació per a la sostenibilitat.

Relacionats

Notícia

L'AMB, en coordinació amb altres administracions i organismes implicats, ha engegat diferents estudis per adquirir més coneixement sobre la dinàmica del litoral i, d'aquesta manera, trobar solucions per aturar la regressió de les platges metropolitanes.

Notícia
(Foto: AMB. Robert Ramos)

(Foto: AMB. Robert Ramos)

L'AMB elabora un pla amb propostes per consensuar amb les administracions de cara a la nova mobilitat posterior a la crisi del coronavirus

Article

Aquest cap de setmana l’AMB organitza un Bioblitz metropolità virtual. En el context actual, el 3r Bioblitz Metropolità aposta per la ciència ciutadana a través de les xarxes socials, en un esdeveniment que tindrà lloc als 51 parcs i les 41 platges metropolitanes.

Butlletí